Hoe is Ottopia ontstaan? En wat is er sindsdien gebeurd?

Oktober 2020: De werkgroep Ottopia en heel wat enthousiaste dorpsgenoten helpen om de gloednieuwe speelheuvels aan te kleden met grasmatten en er worden enkele frambozenstruiken geplant. Vanaf 15 november mag er op het nieuwe gras gespeeld worden.

    

    

    

Januari 2020: De aanvraag voor de subsidie‘jeugdvriendelijke openbare ruimte’ wordt goedgekeurd door de Provincie Vlaams-Brabant! Dit is een tweede stap in de  herinrichting van de tuin. De tuin had vroeger enkele speelelementen  (glijbaan, huisje, zandbak) die aan vervanging toe waren. In plaats van deze te vervangen door enkele nieuwe klassieke speelelementen werd er gekozen voor een ‘wilde’ speeltuin.  Voor de invulling van deze ‘wilde’ tuin werd de mening van de jeugd gevraagd in de kinder- en jeugdbevraging en het inspraakmoment van de chiro. Deze subsidie van 7500 euro zal gebruikt worden voor de aanleg van een natuurlijke speeltuin met daarin:

o   Twee speelheuvels
o   Kruiptunnel
o   Wiebelbrug
o   Hindernissenparcours 

Najaar 2019: De betonplaten muren en draadafspanning maakten plaats voor hagen en houtkanten van inheemse plantensoorten. De acht sparren achteraan de tuin werden verwijderd en vervangen door vijf inheemse loofbomen. 

November 2019: Na Ottopia Plant in december 2018 en Ottopia Informeert in mei 2019 was het tijd voor Ottopia Groeit. We keken naar wat er al gerealiseerd is in de pastorijtuin en werkten er verder aan. We organiseerden leuke workshops, verschillende activiteiten en voorzagen lekkere hapjes en een drankje.   

 

September 2019: Inspraakmoment Chiro: De chiroleden werden als specifieke doelgroep verder bevraagd tijdens een afzonderlijk inspraakmoment. De tuin is de wekelijkse uitvalsbasis voor de chiroactiviteiten vanuit de chirolokalen op de site. Op de startdag van de Chiro op 29 september gingen Chiro en ottopia-team samen aan de slag om de kinderen actief te betrekken bij het planningsproces. Leiding en ottopia-team stelden gerichte vragen naar het spelgedrag, wat de kinderen leuk en minder leuk aan de tuin vinden en wat er concreet zou kunnen veranderen. Aansluitend konden de kinderen aan de hand van foto’s van spelelementen hun wenslijst samenstellen. Op plannetjes tekenden ze hun ideale tuin. De analyse van de input van de kinderen vind je hier:Resultaten jeugdenquête

      

       

Mei 2019: Er wordt een kinder- en jeugdbevraging gedaan. Er werden 231 ingevulde vragenlijsten binnengebracht. De bevraging bestond uit een korte vragenlijst en het eerste ontwerpplan van Regionaal Landschap Dijleland (RLD) waarop de kinderen naar hartenlust konden tekenen. De bevraging werd laagdrempelig en visueel aantrekkelijk gemaakt: beperkt aantal vragen, emoticons en tekeningen, plannetjes om zelf op te tekenen en aan te duiden. In de bevraging werden een aantal specifieke vragen gesteld rond speelruimte en de pastorijtuin.

 

     

    

Voorjaar 2019: 330 volwassen personen vullen de enquête in. De resultaten worden voorgesteld tijdens Ottopia Informeert in mei 2019. De uitgeschreven anlayse vind je hier: Resultaten enquête. Een meer visuele samenvatting zie je hieronder:

 

Maart 2019: De aanvraag voor de subsidie Gemeentelijke Natuurprojecten werd goedgekeurd en in maart 2019 werd het subsidiebedrag van ongeveer 9000 euro toegekend door de Provincie Vlaams-Brabant voor de vergroening van de tuin. De gemeente Huldenberg droeg ongeveer 8500 euro bij. Al deze acties zijn ondertussen uitgevoerd:

- de sparren zijn gekapt en vervangen door een houtkant
- de betonplaten zijn verwijderd
- de afspanning is vervangen door een haag
- er is een bloemenzone bijgekomen                                 

 December 2018: ‘Ottopia Winter’: de dorpskernplannen werden op de kerstmarkt voorgesteld en een enquête werd gelanceerd: op Ipads konden geïnteresseerden deze al invullen.

December 2018: ‘Ottopia Plant!’: Op zondag 9 december 2018 werd een fruitboom geplant en bouwden we samen met enkele enthousiastelingen een prachtige wilgenhut. Bedankt voor alle helpende handen! 

      

 

November 2018:
In 2018, na het eerder bouwen van de pizza-oven, werkte de dorpsraad verder aan de herinrichting van de tuin. Tijdens het evenement Ottopia Zomer in september 2018 werd in de tuin een bijenhotel geplaatst en in december 2018 werd er een wiglo gebouwd. Tijdens deze momenten werden er inspraakmomenten georganiseerd met de omwonenden. De dorpsraad heeft zowel via de algemene vergadering zelf (met vertegenwoordigers van al de ottenburgse verenigingen) als via het inspraakmoment op Ottopia aan alle inwoners de kans gegeven om mee na te denken over de herinrichting van de site. Het voorstel is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de dorpsraad, Regionaal Landschap Dijleland (RLD) en de milieudienst. Op een overleg in november 2018 met de dorpsraad en RLD werd een toekomstvisie opgesteld die de verdere en uiteindelijke herinrichting van de tuin van De Linde moet bepalen. Er werd met de volgende doelstellingen rekening gehouden:

 - natuurwaarde verhogen met specifieke aandacht voor het verhogen van de biodiversiteit, bvb. solitaire bijen = nestgelegenheid in bijenhotel en nectarvoorziening verspreid over het jaar via bloembollen, bloemenweiden en een variatie aan inheemse struiken en bomen.
- open ruimte in dorpskern bewaren en accentueren (verwijderen van onnodige muren) en de beeldkwaliteit ervan verhogen.
- een groen en leefbaar dorpscentrum creëren dat dienst kan doen als ontmoetingsplek voor omwonenden.

  Daaruit volgden deze concrete acties:

 - Kappen van acht sparren langs de perceelsgrens met de achterliggende woningen. Deze worden vervangen door een houtkant met inheemse plantensoorten. De afbraak van de betonplaten muren langs deze perceelsgrens is ook mee opgenomen in de aanvraag.
- De betonplaten muren aan de lindeboom en naar de Chirolokalen toe worden verwijderd om zo één open geheel te vormen.
- De afspanning langs de Schoolstraat wordt vervangen door een lage haag.
- Rond de pizzaoven worden enkele hoogstam fruitbomen voorzien.
- Aan de pizzaoven en rond het bijenhotel wordt er een bloemenzone voorzien.

 Om dit alles te verwezenlijken werd een aanvraag ingediend bij de Provincie Vlaams-Brabant voor het verkrijgen van een subsidie Gemeentelijke Natuurprojecten.

Zomer 2018: succesvolle starteditie Ottopia Zomer: Verdere realisaties in de dorpstuin (in samenwerking met de gemeente en Regionaal Landschap Dijleland): insectenhotel, barbecue, klimelementen, bloembollen geplant, muurschilderingen én een eerste voorstelling van de plannen voor verbetering van de dorpskern die mede mogelijk zijn gemaakt door Landelijke Gilden. Er werd voor een gemeentelijk natuurproject (meer bepaald de vergroening van de pastorijtuin) een subsidie aangevraagd en verkregen via de Deputatie van Vlaams-Brabant.

 

    

    

   Op zondag 9 september hebben vele inwoners onder stralende zon genoten van de eerste editie van Ottopia. De voormiddag begon alvast veelbelovend: 

  • We starttten met ouderkindyoga voor de (kleine) sportievelingen,  
  • een andere groep deed aan duurzaam buiten koken op een vuurtje onder de bomen, met een heerlijke soep als resultaat,
  • er werd met de blote handen een barbecue gemetst (voor wie niet van pizza houdt ;-)),
  • en we plaatsten klimelementen aan de Linde voor onze kleine aapjes.

Na een lekkere versgebakken pens of hamburger was iedereen klaar voor het bomvolle namiddagprogramma. Er werden spelletjes gespeeld, schatten gezocht (en gevonden!), muren beschilderd, juwelen gemaakt, honderden bloembollen geplant en heel veel ijsjes gegeten. Daarnaast werd er ook gedanst, gegrimeerd, werd er een bijenhotel gebouwd en petanque gespeeld. En alsof dat nog niet genoeg was  konden jonge avonturiers met de tractor ons prachtige dorp verkennen of –voortgetrokken door boerenpaard Tella- het gras van de tuin van naderbij inspecteren!

 In 2017 wilden enkele enthousiastelingen van de verschillende verenigingen nog een stapje verder gaan en zo ontstond de werkgroep Ottopia, met als leidraad de vraag ‘Hoe ziet jouw ideale Ottenburg eruit?’

 2008-2017: initiatieven om van Ottenburg een aangename plek te maken met kleine en grote resultaten. De dorpsraad richtte in 2016 met projectsubsidies van Cerafoundation en logistieke steun van de gemeente een gedeelte van de tuin De Linde in met pizzaoven, het aanplanten van laag fruit en een kruidenspiraal. Zaterdag 30 juli 2016 werd dit stukje ingehuldigd met een pizzafeest en ondersteuning van de cultuurdienst voor de animatie.

 28 november 2008: eerste vergadering Ottenburgse dorpsraad