Hoe is Ottopia ontstaan? En wat is er sindsdien gebeurd?

Update voorjaar 2022: Denk mee na over de toekomst van de kerk in Ottenburg

De kerk van Ottenburg is een van de belangrijkste herkenningspunten van het dorp die iedereen kent, centraal gelegen met een rijke traditie. Door demografische en andere evoluties in onze maatschappij vermindert het aantal liturgische diensten, ook in onze kerken.

We willen deze mooie, grote ruimtes weer een grotere rol laten spelen in het dorpsleven door ze open te stellen voor andere activiteiten en functies, altijd met respect voor de religieuze functie en binnen de afspraken van het kerkenbeleidsplan.

Welke extra bestemmingen zouden onze kerken kunnen krijgen en welke niet? Die denkoefening zouden we samen met jou willen maken. Samen met het centrale kerkbestuur richten we vanuit het lokaal bestuur een participatieraad (Paraadt) op die zal brainstormen over de kerk van Ottenburg. Iedere Huldenbergenaar is welkom om deel uit te maken van die Paraadt.

Wil je meer info? Wil je je kandidaat stellen? Ga dan naar https://www.huldenberg.be/nl/paraadt-toekomst-van-de-kerken-van-huldenberg-en-loonbeek

 

Volgende Algemene Vergadering Dorpsraad 28 maart 2022

 De volgende dorpsraad zal doorgaan op 28 maart. Op de agenda staan volgende punten:

 1. Stand van zaken Leefbuurt: keuze van de vier ontwerpbureaus die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de uitvoering van de leefbuurt (masterplan dorpskernvernieuwing)
 2. Werkgroep tuin De Linde
 3. Feesten in Ottenburg
 4. Varia

Update voorjaar 2022: Evaluatie proefopstelling circulatieplan

Graag doen we een beroep op jou voor de evaluatie van de proefopstelling circulatieplan in Ottenburg. Op vraag van de dorpsraad heeft de gemeente afgelopen maanden enkele elementen uit het voorstel voor een nieuw circulatieplan uitgetest. 

1. Zo werd er een éénrichtingsstraat ingericht in de Kerkstraat en Pastorijstraat met als doel de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het dorpscentrum te verbeteren.

2. In de Schoolstraat en Pompstraat werd er een tonnagebeperking ingevoerd (max 3,5 ton) voor alle voertuigen uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen.

Het eenrichtingsverkeer in de Florivalstraat vanaf de uitrit van het tankstation tot de Bloemenstraat werd eind juli (na 1 maand proefopstelling) opgeheven wegens onvoldoende doorgang voor grote landbouwvoertuigen.

Voor een goede evaluatie van de proefopstelling willen we zoveel mogelijk ervaringen van inwoners verzamelen. Het gemeentebestuur bundelt de resultaten voor verdere opvolging. Deze waardevolle informatie wordt overgemaakt aan het studiebureau dat het masterplan dorpskernvernieuwing zal opmaken (aanstellingsprocedure is lopende).

Deelnemen aan de bevraging kan via deze link tot en met 1 maart: 
https://www.huldenberg.be/proefopstelling-ottenburg

De bewoners van de straten die deel uitmaakten van de proefopstelling kregen deze burgerbevraging ook in hun brievenbus.
Dit zijn: Kerkstraat, Schoolstraat, Pastorijstraat, Bloemenstraat, Florivalstraat (deel waar er tijdelijk éénrichtingsverkeer was) en Terlanenstraat (bewoners van 'den Dries').

Hartelijk bedankt
namens de Dorpsraad

 

Update januari 2022

 Klik hier voor het verslag van de Algemene Vergadering (AV) van 16/12/2021.

 

Update november 2021

 De volgende Algemene Vergadering staat gepland op donderdag 16/12/2021 om 20u. Iedereen is welkom op Zoom via deze link: 

https://zoom.us/j/94352096604?pwd=b1A1OGczL1FNV1dOS2J0eG1lMzJhdz09 

Agenda 

 1. Goedkeuring vorig verslag dd. 7/10/2021 
 2. Opvolging punten uit vorige vergadering 
  1. Tuin De Linde: opstart werkgroep 
  2. Feesten in Ottenburg 
  3. Verkennend onderzoek ‘dorpelijkheid’: Ottenburg niet geselecteerd 
 3. Dorpskernvernieuwing: project Leefbuurten 
  1. Afbakening opdracht 
  2. Timing 
 4. Varia:  
  1. Goe Bezig-prijs: traktatie van zodra het weer kan 

Klik hier voor het verslag van de Algemene Vergadering van de dorpsraad van oktober 2021.

 

Update oktober 2021

Winnaar GoeBezig-prijs categorie bewonersgroepen: dorpsraad Ottenburg!

Dorpsraad Ottenburg sleept de GoeBezig-prijs 2021 voor bewonersgroepen in de wacht, een initiatief van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen. De vzw beloont dit jaar een bewonersgroep en een lokaal bestuur die op een participatieve manier een deel van de publieke ruimte op kwaliteitsvolle manier (helpen) inrichten. Deze prijs is een fijne erkenning voor het project van de herinrichting van de dorpstuin en een stimulans voor het verdere traject van de dorpskernvernieuwing.  

Meer info over het initiatief en de argumentatie van de jury vind je op www.dorpsbelangen.be

 

Dorpsraad Ottenburg ontvangt de GoeBezig-prijs uit handen van Katleen De Rooster, jurylid (links) en Machteld Verbruggen (rechts) van dorpsraad Leest, laureaat van vorig jaar. Foto Leo De Nijn.

 

 

V.l.n.r. Katleen De Rooster (jury), Eric Verbist (schepen Heist-op-den-berg), William Minnaert (voorzitter Vlaamse vereniging dorpsbelangen), Katy Van Londen (Dorpsraad Ottenburg), Karl Catteeuw (jury).

foto: Kamila Zacharewska

 

Update september 2021

Beste dorpsgenoot, geïnteresseerde,

Graag nodigen we je uit op de algemene vergadering van de dorpsraad op donderdag 7 oktober om 20.00 uur in zaal De Linde. 

De eerste fysieke vergadering sinds lang... met volgende boeiende agenda:

 1. Circulatieplan
 2. Dorpskernvernieuwing: project Leefbuurten
 3. Tuin De Linde
 4. Feesten in Ottenburg
 5. Lopende dossiers: trage wegen - geplande wegenwerken
 6. Varia: kerstmarkt 18/12
 7. Klinken op het nieuwe werkjaar

 

Graag tot dan.

Kan je er niet bij zijn, maar wil je graag iets kwijt? Aarzel niet om ons een mailtje te sturen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De speelzone aan de Linde is vernieuwd en dat vieren we graag samen met jou op 12 september tijdens Ottopia Speelt

--> Kom jij mee spelen, ideeën uitwisselen, nieuwe plannen smeden en vooral gezellig samenzijn bij een drankje/hapje? De inhuldiging met receptie start om 14 uur. Aansluitend zorgen we voor animatie voor jong en wat minder jong (circusatelier, petanque, kubb, e.a. activiteiten en spelletjes). Breng gerust petanqueballen of andere doedingen mee. 

--> Deze dag geven we ook het startschot voor een nieuwe zwerfvuilactie, met de World Cleanup Day (18 september) in het vooruitzicht. Je kan het nodige materiaal ophalen aan De Linde. 
 
--> Benieuwd naar de volgende stappen voor de tuin en de dorpskernvernieuwing? Breng ons een bezoekje! 
Voor de realisatie van een amfitheater en de uitbreiding van de speelmogelijkheden zoekt de dorpsraad nog middelen en doeners. 

 

Update augustus 2021

1. Tussentijdse wijziging circulatieplan

Enkele elementen uit het voorstel voor een nieuw circulatieplan van het studiebureau Tractebel worden tot 31 december uitgetest in een proefopstelling. 

De praktijk wijst nu uit dat het éénrichtingsverkeer in de Florivalstraat ervoor zorgt dat er onvoldoende doorgang is voor grote landbouwvoertuigen gedurende de oogst op het kruispunt Bloemenstraat/Tommestraat. Ook de werken aan de Leuvensebaan vroegen een gewijzigde aanpak. Het schepencollege besliste daarom om de proefopstelling aan te passen en het eenrichtingsverkeer in de Florivalstraat tijdelijk op te heffen

We gaan op zoek naar een betere oplossing. 

2. Inhuldiging vernieuwde speeltuin op zondag 12 september

Noteer deze datum alvast in je agenda. Meer info over het programma volgt nog.

3. Volgende Algemene Vergadering (AV) op donderdag 7 oktober

 

 

Update juli 2021

1. Selectie Leefbuurten

Stap voor stap bouwen we onder de vlag van Ottopia aan ons dorp. Om er in deze planfase voor te zorgen dat onze wensen en ideeën omtrent de herinrichting van de dorpskern geen utopie blijven, doen we graag beroep op experten terzake.

We zijn dan ook verheugd dat Ottenburg is geselecteerd voor het project Leefbuurten. De gemeente Huldenberg en de dorpsraad krijgen begeleiding van het Team Vlaams Bouwmeester en externe deskundigen - de besten die dit land te bieden heeft.  De vijf prioriteiten die jullie bij onze enquête naar voor schoven, blijven hierbij de leidraad.

Dit betekent niet alleen een engagement van alle betrokkenen om tot het best mogelijke resultaat te komen. Ottenburg wordt ook model voor andere dorpen in Vlaanderen.

De projectoproep Leefbuurten is een prestigieus initiatief van Vlaams minister Bart Somers, het Team Vlaams Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het project wil lokale overheden ondersteunen bij de inrichting van kwaliteitsvolle publieke ruimte in woonbuurten. 

Voor ons betekent dat een aangenamer, gezonder en klimaatrobuust dorpscentrum met meer plaats voor duurzame mobiliteit. Ottenburg is één van slechts zeven buurten die geselecteerd werden, het resultaat van een mooie samenwerking tussen gemeentebestuur Huldenberg en de Dorpsraad. Ons project liet zich bij de jury opmerken door de sterke participatieve aanpak.

Concreet zullen we worden ondersteund door een projectregisseur – werkzaam bij het Team Vlaams Bouwmeester – en door externe deskundigen voor mobiliteit, landschap en participatie. Een eerste plaatsbezoek is alvast gepland op 30 september.  In het najaar werken we aan een gedragen projectdefinitie en een programma van eisen op maat van de buurt. Vervolgens wordt de gemeente Huldenberg begeleid bij de selectieprocedure voor het aanstellen van de ontwerpteams die concrete ontwerpvoorstellen voor de Leefbuurten uitwerken. We houden jullie graag verder op de hoogte van dit boeiende traject.  

Meer info op: https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws/zeven-ambitieuze-projecten-geselecteerd-voor-ondersteuning-bij-de-inrichting-van-leefbuurten 

2. Stand van zaken 

A. werken Leuvensebaan: aangepaste timing tussen 2 en 10 augustus

Tussen 2 en 10 augustus verwijdert de aannemer de kasseivakken en krijgt het traject tussen Ottenburg en Waver een nieuwe laag asfalt. Op 9 augustus is totaal geen verkeer mogelijk, op 10 augustus in de voormiddag kan het verkeer normaal hervatten. Meer info op https://www.huldenberg.be/asfalteringswerken-in-de-zomer

B. inhuldiging speelzone: zondag 12 september, tuin De Linde

C. volgende AV = donderdag 7 oktober om 20.00 uur in De Linde

 

Algemene Vergadering mei 2021

 

- Het verslag van de vergadering vind je hier. De opname van de vergadering kan je hier bekijken.

- Stand van zaken:

1. Circulatieplan
Op vraag van de dorpsraad worden enkele elementen uit het voorgestelde circulatieplan via een proefopstelling uitgetest gedurende 6 maanden. (zie uittreksel notulen schepencollege) 

Wegens het bouwproject tegenover zaal De Linde (en de hiermee gepaard gaande rijbewegingen) is er in deze fase geopteerd voor éénrichtingsverkeer in de Kerkstraat vanaf de Leuvensebaan ipv de voorgestelde knip.

 

 

 

 2. Inrichting tuin De Linde
De speelzone werd gefinaliseerd met de installatie van de speeltuigen, met dank aan gemeente Huldenberg, provincie Vlaams-Brabant en regionaal landschap Dijleland. Een feestelijke inhuldiging wordt nog gepland. 

 3. Werken Leuvensebaan
Timing van de werking is 12 tot 20 augustus, zie gemeentelijke communicatie (volgt nog).

Update dorpskernvernieuwing

Op 25 april heeft het studiebureau meer duiding en verantwoording gegeven bij hun eerste ontwerp. Op de algemene vergadering van donderdag 20 mei leggen we uit wat er besproken werd en wat de volgende stappen kunnen zijn.

Tijdens onze laatste algemene vergadering – van 13 november – werd het eerste plan van het studiebureau toegelicht. We verzamelden jullie feedback en goten dit in een adviesdocument.

In de eindejaarsperiode vond nog extra overleg plaats met handelaars waarna het advies op 8 januari werd overgemaakt aan de gemeente en het studiebureau met de vraag tot samenkomst – liefst nog in januari – om de feedback te bespreken en de verdere stappen af te stemmen.

Het gevraagde overleg vond uiteindelijk pas plaats op 25 april. Het studiebureau heeft meer duiding en verantwoording gegeven bij hun eerste ontwerp. Op donderdag 20 mei plannen we een terugkoppeling via een algemene vergadering van de dorpsraad. Iedereen is welkom.

De algemene vergadering is gepland op donderdag 20 mei om 20 uur via Zoom.  

 

Agenda:

 • Dorpskernvernieuwing: terugkoppeling na overleg met studiebureau en gemeente op 25 april. We leggen uit wat er besproken werd en wat de volgende stappen kunnen zijn. 
 • Overzicht van andere lopende zaken
 • Stand van zaken WK wielrennen laatste weekend van september en de activiteiten in de aanloop daarvan.
 • Opname nieuwe leden.

   ------------------------------------------------------

Dank aan iedereen die zijn mening gaf over het eerste voorstel i.v.m. de dorpskernvernieuwing!

Op de dorpsraad van 13 november hebben we onderstaande plannen besproken. Alle feedback wordt momenteel verder verwerkt. In januari is een terugkoppeling gepland met het studiebureau en het gemeentebestuur. Een advies i.v.m. heraanleg Florivalstraat werd reeds overgemaakt aan het gemeentebestuur gezien de urgentie van dit dossier. 

Lees meer in:

1. Het advies van de dorpsraad inzake de heraanleg van de Florivalstraat 

1a. Feedback over het advies

2. Addendum bij het advies heraanleg Florivalstraat

3. Verslag van de dorpsraad (13/11/2020)

4. Feedback van de dorpsraad over eerste voorstel dorpskernvernieuwing 

  ------------------------------------------------------

Het voorstel voor de dorpskernvernieuwing van het studiebureau is er.

In 2019 vulden jullie een enquête in over wonen en leven in Ottenburg. Daaruit kwamen vijf prioriteiten naar voren voor de verbetering van de levenskwaliteit in ons dorp. 

1. Veiliger doorgaand verkeer
2. Inzetten op plaats- en knooppuntwaarde
3. Een hedendaags, groen en karaktervol dorp
4. Opwaardering van voorzieningen voor de jeugd
5. Verjongen om te kunnen verouderen.


Die vijf prioriteiten werden overgemaakt aan het bureau Tractebel dat de studie over de opwaardering van de Ottenburgse dorpskern weer opnam. Een eerste voorstel werd ondertussen aan het college van Huldenberg overgemaakt. Werkgroep Ottopia kreeg inkijk in de plannen. 
Het is belangrijk dat we vanuit de dorpsraad en dus vanuit de hele Ottenburgse gemeenschap onze visie op deze belangrijke ingrepen kenbaar maken. Daarom willen we je uitnodigen om jouw bedenkingen bij de eerste plannen met ons te delen. 

Ontdek HIER de plannen en geef je mening. 
Je kan ook doorgeven of je graag lid wil worden van de dorpsraad.

 

           

 

 ------------------------------------------------------

Plannen voor de speeltuin


Hieronder kan je zien welke leuke plannen we nog hebben voor de tuin:

- Wat in het rood en blauw staat, is al gerealiseerd: bijenhotel, wiglo, gemengde haag, houtkant, heidematten, hoogstammen.
- Wat in het groen staat, zal nog uitgevoerd worden: amfitheather, wiebelbrug, hindernissenparcours.

Momenteel zijn er al twee speelheuvels en een kruiptunnel. Op zaterdag 10 oktober rolde Team Ottopia samen met heel wat enthousiaste dorpsgenoten grasmatten uit op de heuvels. Vanaf 15 november mag er volop op het nieuwe gras gespeeld worden.

 

Het plan voor de vernieuwde inrichting van de tuin kwam tot stand na een participatietraject i.s.m. school, chiro en jeugdraad. De werkgroep Ottopia ontwikkelde een speciale jeugdbevraging met enerzijds focus op het ruimere plan van de dorpskern en anderzijds focus op de pastorijtuin. Deze werd via de school verspreid. Daarnaast werden op de startdag van de chiro alle kinderen door hun leiding en het Ottopia-team actief betrokken bij het planningsproces. Hun tekeningen van de ideale speeltuin en de vele knotsgekke en superleuke ideeën waren een dankbare inspiratiebron voor een optimaal gebruik van de ruimte.

Het resultaat is een natuurlijke speeltuin bestaand uit twee speelheuvels, een kruiptunnel, een wiebelbrug en een evenwichtsparcours. Het is de bedoeling dat deze speeltuin in 2021 zal afgewerkt worden. 

Het project rond de vergroening van de tuin en de nieuwe speeltuin wordt uitgevoerd in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. Dankzij de provinciale subsidies voor natuurontwikkeling en jeugdvriendelijke openbare ruimte is het project uitgegroeid van enkele kleine aanpassingen tot een volledige nieuwe inrichting van de pastorijtuin en speeltuin, en dat ten voordeel van de inwoners en de natuur. 

 

 

 

Oktober 2020: De werkgroep Ottopia en heel wat enthousiaste dorpsgenoten helpen om de gloednieuwe speelheuvels aan te kleden met grasmatten en er worden enkele frambozenstruiken geplant. Vanaf 15 november mag er op het nieuwe gras gespeeld worden.

    

    

    

Januari 2020: De aanvraag voor de subsidie‘jeugdvriendelijke openbare ruimte’ wordt goedgekeurd door de Provincie Vlaams-Brabant! Dit is een tweede stap in de  herinrichting van de tuin. De tuin had vroeger enkele speelelementen  (glijbaan, huisje, zandbak) die aan vervanging toe waren. In plaats van deze te vervangen door enkele nieuwe klassieke speelelementen werd er gekozen voor een ‘wilde’ speeltuin.  Voor de invulling van deze ‘wilde’ tuin werd de mening van de jeugd gevraagd in de kinder- en jeugdbevraging en het inspraakmoment van de chiro. Deze subsidie van 7500 euro zal gebruikt worden voor de aanleg van een natuurlijke speeltuin met daarin:

o   Twee speelheuvels
o   Kruiptunnel
o   Wiebelbrug
o   Hindernissenparcours 

Najaar 2019: De betonplaten muren en draadafspanning maakten plaats voor hagen en houtkanten van inheemse plantensoorten. De acht sparren achteraan de tuin werden verwijderd en vervangen door vijf inheemse loofbomen. 

November 2019: Na Ottopia Plant in december 2018 en Ottopia Informeert in mei 2019 was het tijd voor Ottopia Groeit. We keken naar wat er al gerealiseerd is in de pastorijtuin en werkten er verder aan. We organiseerden leuke workshops, verschillende activiteiten en voorzagen lekkere hapjes en een drankje.   

 

September 2019: Inspraakmoment Chiro: De chiroleden werden als specifieke doelgroep verder bevraagd tijdens een afzonderlijk inspraakmoment. De tuin is de wekelijkse uitvalsbasis voor de chiroactiviteiten vanuit de chirolokalen op de site. Op de startdag van de Chiro op 29 september gingen Chiro en ottopia-team samen aan de slag om de kinderen actief te betrekken bij het planningsproces. Leiding en ottopia-team stelden gerichte vragen naar het spelgedrag, wat de kinderen leuk en minder leuk aan de tuin vinden en wat er concreet zou kunnen veranderen. Aansluitend konden de kinderen aan de hand van foto’s van spelelementen hun wenslijst samenstellen. Op plannetjes tekenden ze hun ideale tuin. De analyse van de input van de kinderen vind je hier:Resultaten jeugdenquête

      

       

Mei 2019: Er wordt een kinder- en jeugdbevraging gedaan. Er werden 231 ingevulde vragenlijsten binnengebracht. De bevraging bestond uit een korte vragenlijst en het eerste ontwerpplan van Regionaal Landschap Dijleland (RLD) waarop de kinderen naar hartenlust konden tekenen. De bevraging werd laagdrempelig en visueel aantrekkelijk gemaakt: beperkt aantal vragen, emoticons en tekeningen, plannetjes om zelf op te tekenen en aan te duiden. In de bevraging werden een aantal specifieke vragen gesteld rond speelruimte en de pastorijtuin.

 

     

    

Voorjaar 2019: 330 volwassen personen vullen de enquête in. De resultaten worden voorgesteld tijdens Ottopia Informeert in mei 2019. De uitgeschreven anlayse vind je hier: Resultaten enquête. Een meer visuele samenvatting zie je hieronder:

 

Maart 2019: De aanvraag voor de subsidie Gemeentelijke Natuurprojecten werd goedgekeurd en in maart 2019 werd het subsidiebedrag van ongeveer 9000 euro toegekend door de Provincie Vlaams-Brabant voor de vergroening van de tuin. De gemeente Huldenberg droeg ongeveer 8500 euro bij. Al deze acties zijn ondertussen uitgevoerd:

- de sparren zijn gekapt en vervangen door een houtkant
- de betonplaten zijn verwijderd
- de afspanning is vervangen door een haag
- er is een bloemenzone bijgekomen                                 

 December 2018: ‘Ottopia Winter’: de dorpskernplannen werden op de kerstmarkt voorgesteld en een enquête werd gelanceerd: op Ipads konden geïnteresseerden deze al invullen.

December 2018: ‘Ottopia Plant!’: Op zondag 9 december 2018 werd een fruitboom geplant en bouwden we samen met enkele enthousiastelingen een prachtige wilgenhut. Bedankt voor alle helpende handen! 

      

 

November 2018:
In 2018, na het eerder bouwen van de pizza-oven, werkte de dorpsraad verder aan de herinrichting van de tuin. Tijdens het evenement Ottopia Zomer in september 2018 werd in de tuin een bijenhotel geplaatst en in december 2018 werd er een wiglo gebouwd. Tijdens deze momenten werden er inspraakmomenten georganiseerd met de omwonenden. De dorpsraad heeft zowel via de algemene vergadering zelf (met vertegenwoordigers van al de ottenburgse verenigingen) als via het inspraakmoment op Ottopia aan alle inwoners de kans gegeven om mee na te denken over de herinrichting van de site. Het voorstel is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de dorpsraad, Regionaal Landschap Dijleland (RLD) en de milieudienst. Op een overleg in november 2018 met de dorpsraad en RLD werd een toekomstvisie opgesteld die de verdere en uiteindelijke herinrichting van de tuin van De Linde moet bepalen. Er werd met de volgende doelstellingen rekening gehouden:

 - natuurwaarde verhogen met specifieke aandacht voor het verhogen van de biodiversiteit, bvb. solitaire bijen = nestgelegenheid in bijenhotel en nectarvoorziening verspreid over het jaar via bloembollen, bloemenweiden en een variatie aan inheemse struiken en bomen.
- open ruimte in dorpskern bewaren en accentueren (verwijderen van onnodige muren) en de beeldkwaliteit ervan verhogen.
- een groen en leefbaar dorpscentrum creëren dat dienst kan doen als ontmoetingsplek voor omwonenden.

  Daaruit volgden deze concrete acties:

 - Kappen van acht sparren langs de perceelsgrens met de achterliggende woningen. Deze worden vervangen door een houtkant met inheemse plantensoorten. De afbraak van de betonplaten muren langs deze perceelsgrens is ook mee opgenomen in de aanvraag.
- De betonplaten muren aan de lindeboom en naar de Chirolokalen toe worden verwijderd om zo één open geheel te vormen.
- De afspanning langs de Schoolstraat wordt vervangen door een lage haag.
- Rond de pizzaoven worden enkele hoogstam fruitbomen voorzien.
- Aan de pizzaoven en rond het bijenhotel wordt er een bloemenzone voorzien.

 Om dit alles te verwezenlijken werd een aanvraag ingediend bij de Provincie Vlaams-Brabant voor het verkrijgen van een subsidie Gemeentelijke Natuurprojecten.

Zomer 2018: succesvolle starteditie Ottopia Zomer: Verdere realisaties in de dorpstuin (in samenwerking met de gemeente en Regionaal Landschap Dijleland): insectenhotel, barbecue, klimelementen, bloembollen geplant, muurschilderingen én een eerste voorstelling van de plannen voor verbetering van de dorpskern die mede mogelijk zijn gemaakt door Landelijke Gilden. Er werd voor een gemeentelijk natuurproject (meer bepaald de vergroening van de pastorijtuin) een subsidie aangevraagd en verkregen via de Deputatie van Vlaams-Brabant.

 

    

    

   Op zondag 9 september hebben vele inwoners onder stralende zon genoten van de eerste editie van Ottopia. De voormiddag begon alvast veelbelovend: 

 • We starttten met ouderkindyoga voor de (kleine) sportievelingen,  
 • een andere groep deed aan duurzaam buiten koken op een vuurtje onder de bomen, met een heerlijke soep als resultaat,
 • er werd met de blote handen een barbecue gemetst (voor wie niet van pizza houdt ;-)),
 • en we plaatsten klimelementen aan de Linde voor onze kleine aapjes.

Na een lekkere versgebakken pens of hamburger was iedereen klaar voor het bomvolle namiddagprogramma. Er werden spelletjes gespeeld, schatten gezocht (en gevonden!), muren beschilderd, juwelen gemaakt, honderden bloembollen geplant en heel veel ijsjes gegeten. Daarnaast werd er ook gedanst, gegrimeerd, werd er een bijenhotel gebouwd en petanque gespeeld. En alsof dat nog niet genoeg was  konden jonge avonturiers met de tractor ons prachtige dorp verkennen of –voortgetrokken door boerenpaard Tella- het gras van de tuin van naderbij inspecteren!

 In 2017 wilden enkele enthousiastelingen van de verschillende verenigingen nog een stapje verder gaan en zo ontstond de werkgroep Ottopia, met als leidraad de vraag ‘Hoe ziet jouw ideale Ottenburg eruit?’

 2008-2017: initiatieven om van Ottenburg een aangename plek te maken met kleine en grote resultaten. De dorpsraad richtte in 2016 met projectsubsidies van Cerafoundation en logistieke steun van de gemeente een gedeelte van de tuin De Linde in met pizzaoven, het aanplanten van laag fruit en een kruidenspiraal. Zaterdag 30 juli 2016 werd dit stukje ingehuldigd met een pizzafeest en ondersteuning van de cultuurdienst voor de animatie.

 28 november 2008: eerste vergadering Ottenburgse dorpsraad