Analyse kinder- en jeugdbevraging

Deze vragenlijst werd verspreid via GBS De Letterboom, de chiro, www.ottenburg.be, andere betrokken verenigingen en inwoners… Er werden 231 ingevulde vragenlijsten binnengebracht. In de grafieken staat telkens het percentage vermeld.

De bevraging bestond uit een korte vragenlijst en het eerste ontwerpplan van Regionaal Landschap Dijleland (RLD) waarop de kinderen naar hartenlust konden tekenen. De bevraging werd laagdrempelig en visueel aantrekkelijk gemaakt: beperkt aantal vragen, emoticons en tekeningen, plannetjes om zelf op te tekenen en aan te duiden. In de bevraging werden een aantal specifieke vragen gesteld rond speelruimte en de pastorijtuin.

SCHOOLGAANDE KINDEREN
We kregen de meeste antwoorden van 8- tot 11-jarigen. We zien dat meer dan de helft van de bevraagden (56.3%) niet uit Ottenburg, Overijse of Groot-Huldenberg. 37.2% komt uit Ottenburg.De overgrote meerderheid (84.8%) komt met de auto naar school. De fiets komt op de tweede plaats met 32.5%, 19.9% gaat te voet en de bus wordt amper gebruikt (3.5%). 32.7% verplaatst zich via de Leuvensebaan, 22.6% via de Florivalstraat, 14.2% via de Terlanenstraat en 7.5% via de Tommestraat. Het kruispunt Leuvensebaan-Florivalstraat wordt door 31.4% van de bevraagden als gevaarlijk aangeduid. Op de tweede plaats komt de hele schoolomgeving met 13.3%. Verder worden nog de kruispunten met de Leuvensebaan aangehaald en het bovenste stuk van de Florivalstraat.

SPEELRUIMTE
De pastorijtuin is voor velen de leukste plek om te spelen (44.6%). Daarna volgen de speelplaats van de school (20.8%) en het bos en het basketveld (14.3%). Ongeveer een kwart van de kinderen komt er bijna elke dag, een ander kwart komt er ‘bijna nooit’.

DE PASTORIJTUIN
66.7% van de kinderen gaat er graag spelen, 13% eerder niet. Een derde komt er met vrienden, 26.4% van de kinderen gaat er met de klas naartoe en 18.6% met het gezin en familie. De chiro volgt op een vierde plaats met 5.6%. Wat de troeven van de pastorijtuin betreft, vermeldt bijna de helft van de respondenten alle speeltuigen. De grootte van de tuin wordt door een vierde geapprecieerd. Op een gedeelde derde plaats staan de natuur, de wiglo en de schommel met 11.7%. Een minpunt dat door bijna 20% wordt aangehaald is dat er niets te doen is. 40% vindt dan weer dat er niets saai is in de tuin.

VOORSTELLEN
Op de vraag hoe de ideale speeltuin eruitziet staat met stip op één: een ijssalon of een snoepwinkel (57.6%). Daarna komen met ongeveer 45% van de stemmen een zwembad, water om mee te spelen en veel natuur. Voor bijna een derde van de respondenten mag de speeltuin zeker wat avontuurlijker zijn. Ongeveer een kwart wil leuke speeltuigen, een skateramp en een glijbaan. Het sportveld met goals is goed voor 20%. Rond 15% zien we nog de aanwezigheid van zand en een klimtoren. Voorstellen die misschien minder haalbaar zijn, maar daarom niet minder inspirerend zijn: een deathride vanaf de kerk (9.5%), een uitkijktoren (9.1%) en Ottenburg-aan-Zee (0.9%)             

HOBBY’S
Ongeveer 23% van de kinderen zou graag de volgende hobby in Ottenburg kunnen beoefenen: tennis, voetbal en hockey. Daarna volgen nog zwemmen, schilderen, dansen, muziekschool en basketbal.