Dank aan iedereen die zijn mening gaf over het eerste voorstel i.v.m. de dorpskernvernieuwing!

Op de dorpsraad van 13 november hebben we onderstaande plannen besproken. Alle feedback wordt momenteel verder verwerkt. In januari is een terugkoppeling gepland met het studiebureau en het gemeentebestuur. Een advies i.v.m. heraanleg Florivalstraat werd reeds overgemaakt aan het gemeentebestuur gezien de urgentie van dit dossier. 

Lees meer in:

1. Het advies van de dorpsraad inzake de heraanleg van de Florivalstraat 

2. Addendum bij het advies heraanleg Florivalstraat

3. Verslag van de dorpsraad (13/11/2020)

4. Feedback van de dorpsraad over eerste voorstel dorpskernvernieuwing 

  ------------------------------------------------------

Het voorstel voor de dorpskernvernieuwing van het studiebureau is er.

In 2019 vulden jullie een enquête in over wonen en leven in Ottenburg. Daaruit kwamen vijf prioriteiten naar voren voor de verbetering van de levenskwaliteit in ons dorp. 

1. Veiliger doorgaand verkeer
2. Inzetten op plaats- en knooppuntwaarde
3. Een hedendaags, groen en karaktervol dorp
4. Opwaardering van voorzieningen voor de jeugd
5. Verjongen om te kunnen verouderen.


Die vijf prioriteiten werden overgemaakt aan het bureau Tractebel dat de studie over de opwaardering van de Ottenburgse dorpskern weer opnam. Een eerste voorstel werd ondertussen aan het college van Huldenberg overgemaakt. Werkgroep Ottopia kreeg inkijk in de plannen. 
Het is belangrijk dat we vanuit de dorpsraad en dus vanuit de hele Ottenburgse gemeenschap onze visie op deze belangrijke ingrepen kenbaar maken. Daarom willen we je uitnodigen om jouw bedenkingen bij de eerste plannen met ons te delen. 

Ontdek HIER de plannen en geef je mening. 
Je kan ook doorgeven of je graag lid wil worden van de dorpsraad.

           

 

 ------------------------------------------------------

Plannen voor de speeltuin


Hieronder kan je zien welke leuke plannen we nog hebben voor de tuin:

- Wat in het rood en blauw staat, is al gerealiseerd: bijenhotel, wiglo, gemengde haag, houtkant, heidematten, hoogstammen.
- Wat in het groen staat, zal nog uitgevoerd worden: amfitheather, wiebelbrug, hindernissenparcours.

Momenteel zijn er al twee speelheuvels en een kruiptunnel. Op zaterdag 10 oktober rolde Team Ottopia samen met heel wat enthousiaste dorpsgenoten grasmatten uit op de heuvels. Vanaf 15 november mag er volop op het nieuwe gras gespeeld worden.

 

Het plan voor de vernieuwde inrichting van de tuin kwam tot stand na een participatietraject i.s.m. school, chiro en jeugdraad. De werkgroep Ottopia ontwikkelde een speciale jeugdbevraging met enerzijds focus op het ruimere plan van de dorpskern en anderzijds focus op de pastorijtuin. Deze werd via de school verspreid. Daarnaast werden op de startdag van de chiro alle kinderen door hun leiding en het Ottopia-team actief betrokken bij het planningsproces. Hun tekeningen van de ideale speeltuin en de vele knotsgekke en superleuke ideeën waren een dankbare inspiratiebron voor een optimaal gebruik van de ruimte.

Het resultaat is een natuurlijke speeltuin bestaand uit twee speelheuvels, een kruiptunnel, een wiebelbrug en een evenwichtsparcours. Het is de bedoeling dat deze speeltuin in 2021 zal afgewerkt worden. 

Het project rond de vergroening van de tuin en de nieuwe speeltuin wordt uitgevoerd in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. Dankzij de provinciale subsidies voor natuurontwikkeling en jeugdvriendelijke openbare ruimte is het project uitgegroeid van enkele kleine aanpassingen tot een volledige nieuwe inrichting van de pastorijtuin en speeltuin, en dat ten voordeel van de inwoners en de natuur.