Leefbuurt Ottenburg - een update

 

Het is zover: het ontwerpbureau dat het masterplan voor de dorpskern zal opmaken, is aangesteld.

De Vlaamse Bouwmeester en zijn experten, afgevaardigden van de dorpsraad, van alle partijen uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen waren betrokken in een procedure van openbare aanbesteding. Samen kozen we uit dertien kandidaten eerst vier en uit die vier de béste.

De keuze viel op een team dat bestaat uit 1010au, Transport & Mobility Leuven, Creo en Plant & Houtgoed. Samen met de inwoners van Ottenburg en het gemeentebestuur zullen zij tegen volgende zomer een masterplan opmaken voor de dorpskern van Ottenburg. We gaan over twee weken al aan de slag. We beginnen zo snel mogelijk met enkele quick wins. En wat niet kon tijdens de procedure van openbare aanbesteding krijgt nu eindelijk prioriteit: het participatietraject wordt opgestart en iedereen wordt betrokken. Verdere info volgt.

Om optimale afstemming voor de inrichting van de dorpstuin mogelijk te maken, wordt het eerstvolgend denk- en doemoment van 3 september uitgesteld naar latere datum. Een beetje uitstel en zeker geen afstel.

Wij kijken er alvast naar uit om na een deugddoende zomer ons dorp van de toekomst verder vorm te geven.

Eerst nog even tijd voor feest tijdens Otspot en de mosselkermis op 6 en 7 augustus. Graag tot dan!

 

Jaarprogramma Ottopia

 

 

Projectsubsidies "Ottopia: van tuin in het dorp naar tuin van het dorp"

Met de Ottenburgse feesten nam ons projectjaar "Ottopia: van tuin in het dorp naar tuin van het dorp" een bruisende start. We delen dan ook met heel veel plezier het nieuws dat dorpsraad Ottenburg maar liefst tweemaal als laureaat uit de bus kwam bij de aangevraagde projectsubsidies.  Dankzij de projectsteun van Buurten op de buiten (een project van Koning Boudewijnstichting i.s.m. Vlaamse Landmaatschappij) en Cera krijgen de verdere inrichting en de geplande activiteiten in tuin De Linde een mooi financieel duwtje in de rug. 

Mis dus zeker de komende activiteiten niet: het eerstvolgende doemoment in de tuin is gepland op zondagnamiddag 26 juni

Met “Buurten op den Buiten” ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)   bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter.

Cera is met 400.000 enthousiaste vennoten de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Leefbuurt krijgt vorm

Dit alles vormt de ideale opstap naar de volgende fase voor de Leefbuurt en de dorpskernvernieuwing. Op 3 juni stelden de ontwerpteams hun offertes voor aan de gunningscommissie. Na de gunningsbeslissing en verdere afstemming met het gemeentebestuur (schepencollege / gemeenteraad) volgt hierover meer info. De datum voor de volgende algemene vergadering wordt vastgelegd in functie van dit traject.