Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 25 september 2015

Leden: Aanwezig? Functie /

vertegenwoordiger van

Eliane Belgrado ja

Joris Costermans verontschuldigd

Klaas Decanniere ja secretaris

Françoise De Cupere verontschuldigd bestuurslid

Petra Detienne ja

Armin Faems nee voorzitter ouderraad

Ottenburg

Annelies Goovaerts verontschuldigd Lid - contactpersoon

voetbalvereniging OHR

Guy Hofman ja

Joan Luca verontschuldigd penningmeester

Magda Migneau nee GBS De Letterboom

Ellen Philips nee Ouderraad, plaatsvervanger

Klara Roelants nee Chiro Ottenburg en Sint-

Agatha-Rode

Silke Roelants nee Chiro Ottenburg en Sint-

Agatha-Rode,

plaatsvervanger

Eddy Ronsmans ja voorzitter

Raymond Ronsmans ja Landelijke Gilde Ottenburg

Kristel Steeno nee GBS De Letterboom

Daniel Van Daele nee

Tine Vandaele verontschuldigd

Ilka Vandendriessche nee

Gerard Vanderveken ja

Christine Vankeirsbilck ja KVLV Ottenburg,

plaatsvervanger

Wouter Vanvinckenroye verontschuldigd Sportvereniging Hupsala

Anneleen Van Pee

Michael Verhaeghe

Leen Vanderlinden

Arvin Willemse verontschuldigd lid

Gemeente:

Walter Craps verontschuldigd Schepen van Openbare

werken, Mobiliteit en

Monumentenzorg

Danny Vangoidtsenhoven ja Burgemeester

Nicole Van Weddingen ja Schepen van milieu,

gezondheid, land- en

bosbouw, begraafplaatsen

en toerisme

1

1. Goedkeuring van het verslag van de AV van 19 juni 2015

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Project-oproep CERA: “Geef je buurt een Groene Beurt”

Klaas geeft een korte inleiding over de CERA-oproep: als we een project verzinnen en

indienen dat groen is, duurzaam, sociaal, de buurt samen brengt en goed bevonden

wordt door de jury kunnen we € 1250 krijgen om het project uit te voeren. (Zie ook

https://www.cera.be/nl/Aandelen/EmissieE-aandelen/Buurt-actie).

Petra verwijst naar de speelplaats van de school. Het project daar werd welliswaar niet

weerhouden door de jury, maar dankzij een flinke dosis enthousiasme werd er toch

vanalles gerealiseerd met een beperkt budget.

Het dagelijks bestuur stelt voor om een projectvoorstel in te dienen, en om het project

te ondersteunen door ook een flink stuk van onze € 500 gemeente-subsidie eraan te

spenderen.

Er is consensus om energie te steken in de opmaak van een voorstel, met indiening

voor de 2e cyclus van het Groene Beurt-project. Uiterste datum voor indiening is 29

november (zie wedstrijdreglement).

Een eerste reeks voorstellen vermeld in de agenda wordt te licht gevonden. Zo

moeten tenten worden gedroogd en opgeslagen.

We besluiten om te werken rond De Linde en de pastorij-tuin. Dit heeft uiteraard als

implicatie dat we toestemming nodig hebben van de Gemeentelijke overheid en dat

we rekening moeten houden met huurders van de zaal.

Het voorstel om een publieke pizza-oven te bouwen kan op enthousiasme rekenen.

Kernwoorden waaruit het idee geboren wordt zijn eet, zit, speel, gezin, buurt, hoek,

gezellig.Toch beslissen we om een algemene oproep de publiceren in het gemeentelijk

infoblad en via onze website (en meteen ook hier) om zowel (meer en betere) ideeën

als vrijwilligers te verzamelen.

Klaas zal een stukje schrijven (en tijdig naar Karlien doorsturen).

Voorstellen (rond pizza-ovens of helemaal iets anders) graag vóór 1 november

insturen, per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), via onze website of per snail-mail naar

Tommestraat 27.

3. Trage wegen

De dorpsraad organiseert op 18 november 2015 een wandeling naar aanleiding van

het Trage Wegen Weekend (zie ook www.tragewegen.be).

Gerard heeft een wandeling in mekaar gestoken van ongeveer 7 kilometer met mooie

landschappen en uitleg bij ons erfgoed. Gerard zelf kan er die dag niet bij zijn - we

zoeken nog naar een gids.

Afspraak om 14 uur op de parking van De Kastanje (voetbalveld). Deelname is gratis.

18 november is niet meer zo heel ver. Klaas zorgt voor aankondigingen via onze

website, de Trage Wegen website en Uit Huldenberg. En uiteraard ook via dit verslag.

Flyers en/of affiche voor in de winkels zijn ook nuttig. Wie maakt die?

2

De burgemeester maakt van de gelegenheid gebruik om in te gaan op de trage wegen

zelf. De gemeente zal elk jaar 7 trage wegen renoveren en zoekt in eerste plaats naar

goede verbindingspaden die veilig zijn voor voetganger en fietser. Gerard geeft een

eerste lijst mee goed voor een paar jaar renovatie.

4. Varia

Uit de verkeersraad (Guy):

• De politie zal in de nabije toekomst sterk inzetten op controle van snelheid en

het aanpakken van alcohol in het verkeer.

• De werken in de Neerpoortenstraat beginnen dit jaar nog. In het begin zal de

weg nog open zijn. Daarna wordt de verkeerssituatie moeilijk. Voor voetgangers

en fietsers wordt een omleiding via de Oliestraat bekeken.

• De werken in de Tommestraat zijn van half 2016 tot eind 2017. Maatregelen

rond verkeer voor deze werken worden later bekeken.

Vragen aan de gemeente:

• graag een fietsenrek aan zaal De Linde

• graag extra kinderstoelen voor zaal De Linde (nu zijn er 3, en dat is niet

genoeg)

• poortje schoolstraat: graag een poortje met kinderslot (mechanisme om het

poortje open te doen op 1,6 meter hoogte) zodat kleine kinderen niet kunnen

ontsnappen langs die kant.

• Extra vergader-ruimte: Chiro, muziekschool, harmonie kunnen weer even verder

in de oude school. Er is echter nog bijkomende nood, ook omdat kleinere

vergaderingen zoals de Dorpsraad of andere bestuursvergaderingen de grote

zaal vaak blokkeren.

• Rodebos: de toegangen-met-parking van het bos verdienen een wegwijzer,

zowel beneden als boven

Coördinatie van en samen werken rond feesten en feestcomitees in Ottenburg.

• Kan dit beter? En is nu een goed ogenblik om er werk van te maken? Kan de

Dorpsraad hier een centrale rol in spelen?

• Dit onderwerp kwam eerder aan bod, zonder succes.

• Er is niet meteen veel animo om het onderwerp vanavond te bespreken.

• (noot van de secretaris: misschien toch iets mee doen? )

Volgende vergadering: 27 november 2015.

Klaas Decanniere,

secretaris Dorpsraad Ottenburg

3