Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 28 april 2017

Leden: Aanwezig? Functie / vertegenwoordiger van

Eliane Belgrado

Joris Costermans ja

Klaas Decanniere ja secretaris

Françoise De Cupere ja bestuurslid

Petra Detienne ja

Armin Faems voorzitter ouderraad Ottenburg

Annelies Goovaerts Lid - contactpersoon

voetbalvereniging OHR

Guy Hofman

Joan Luca penningmeester

Magda Migneau GBS De Letterboom

Ellen Philips Ouderraad, plaatsvervanger

Eddy Ronsmans ja voorzitter

Raymond Ronsmans ja Landelijke Gilde Ottenburg

Kristel Steeno GBS De Letterboom

Daniel Van Daele

Tine Vandaele

Ilka Vandendriessche

Gerard Vanderveken ja

Christine Vankeirsbilck ja KVLV Ottenburg, plaatsvervanger

Wouter Vanvinckenroye Sportvereniging Hupsala

Anneleen Van Pee

Michael Verhaeghe

Leen Vanderlinden

Arvin Willemse lid

Gemeente:

Gasten:

Sophie-An ja

Frederik François ja

1. Goedkeuring van het verslag van de AV van 31 maart 2017

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Nieuw lid: Frederik François

De vergadering stemt en aanvaardy het lidmaatschap van Frederik als individueel lid.

Frederik stelt zich kort voor: hij is historicus en journalist bij Het Nieuwsblad.

-

3. Pastorijtuin

1

Verdient verdere opvolging,

Daniel werd gecontacteerd maar heeft nog niet gereageerd.

Belofte was dat hij snoeien en verdere aanplantingen ging coordineren.

Alternatief: Landelijke Gilde kan snoeilessen organiseren.

Er is wat schade aan de picnic tafel. We hebben misschien wel een bordje met reglement nodig.

Voorstel om het aan DJ Frakke te vragen. (na de vergadering gaat DJ Frakke akkoord om het bord te maken

en te sponsoren – er is een tekst in voorbereiding)

Aan de oven zelf is er wat schade aan de isolatie onder de deur. In de gaten houden en fixen.

Er is ook nog de vraag wat te doen met de boomstronk. Er een tafel van maken is volgens de leverancier

van onze picnic tafel niet ideaal.

Voorstel en consensus om de pizza-schep in de Spar te zetten.

Vooropig gaan we geen barbecue bijmetsen – oven en omgeving goed houden is voorlopig genoeg.

Verdere ideeën voor verfraaiing van en bijpassende activiteiten in de pastorijtuin worden besproken.

Insecten-hotel, bloemenweide, bijenkast, amfitheater, zwaluwnesten, muurschildering op de pastorijmuur.

Nog lang geen consensus – volgende keer meer.

4. Opvolging Leuvense baan

We hebben nog steeds flink wat vragen en opmerkingen over de plannen. Misschien kunnen we de

deskundige uitnodigen naar de Dorpsraad?

5. Kerkenbeleidsplan

Klaas geeft een overzicht van wat er al besproken is. Radicale veranderingen zijn niet aan de orde – de

kerken blijven als kerk gebruikt.

Er is focus op

– ervoor zorgen dat kerken open zijn voor het publiek

– activiteiten zoeken die in een kerk kunnen plaats, voor elke kerk afzonderlijk

– eventueel aanpassen van de infrastructuur om die optimaal mogelijk maken. Een belangrijk probleem is

bv. toiletten

6. Varia

Graag verder werken aan de verkeerssituatie van de Leuvense baan als geheel.

Waterdruk is nog steeds laag in de Tommestraat.

Upgrade van De Linde: meer stoelen, extra kinderstoelen, meer warm water, grotere keuken,

vaatwasmachine

Klaas Decanniere,

secretaris

2