Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 24 november 2017

Leden: Aanwezig? Functie / vertegenwoordiger van

Klaas Decanniere ja secretaris

Françoise De Cupere bestuurslid

Petra Detienne ja

Armin Faems voorzitter ouderraad Ottenburg

Annelies Goovaerts Lid - contactpersoon

voetbalvereniging OHR

Guy Hofman ja

Joan Luca

Magda Migneau GBS De Letterboom

Ellen Philips Ouderraad, plaatsvervanger

Kasper ja Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-

Rode

Stijn ja Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-

Rode, plaatsvervanger

Raymond Ronsmans ja Landelijke Gilde Ottenburg

Kristel Steeno GBS De Letterboom

Daniel Van Daele

Tine Vandaele

Gerard Vanderveken

Christine Vankeirsbilck KVLV Ottenburg, plaatsvervanger

Wouter Vanvinckenroye Sportvereniging Hupsala

Anneleen Van Pee

Leen Vanderlinden

Arvin Willemse ja penningmeester

Frederik François

Gemeente:

Nicole Van Weddingen ja

Gasten:

Sophie-An

1. Voorzitter

Eddie Ronsmans neemt ontslag als voorzittern en als lid van de Dorpsraad. Voorlopig zijn er geen

kandidaat-voorzitters. De secretaris zal de taken van de voorzitter waarnemen tot er een nieuwe is.

2. Werken/wegenwerken

Nicole zorgt voor een stand van zaken en beantwoordt vragen.

Neerpoorten:

is af behalve het stuk helemaal bovenaan – dit volgt in 2019.

versmalling aan de creche zorgt voor onrust. Er is nu voorrang voor wie naar beneden rijdt. Het verkeersbord

voor wie voorrang moet geven is misschien wat moeilijk te zien – in ieder geval gaan vele bestuurders daar

in de fout. Beter aanduiden lijkt nodig.

Leuvense baan:

verkeersborden zijn in bestelling.

1

De plannen werden nog een beetje aangepast in de verkeersraad, vooral rond positie van de vesmallingen.

Alle omstreden ideeen blijven behouden inclusief voorrang van rechts en de snelheidsbeperkingen,

Uitvoering start mogelijk in april 2018.

Er volgt een evaluatie na 6 maanden.

De dorpsraad zal proberen een actieve rol te spelen in de evaluatie.

Er ontstaat een discussie over parkeren aan de beenhouwerij. Een compromis dat alle belangen beschermt

is moeilijk: gemakkelijke toegang voor klanten is belangrijk, maar veilig en vlot verkeer evenzeer.

Een heraanleg van het kruispunt dringt zich op.

Misschien is een rond punt met de kapel in het midden een goed idee?

Cijfermateriaal: 70% van de snelheidsovertreders woont in Ottenburg. Dus we maken het gewoon ZELF

onveilig.

Er zijn nog onbenutte mogelijkheden. bv. Onderzoek toonde aan dat een verkeersbord met Nijntje die

oproept om traag te rijden een blijvende werking heeft.

Tommestraat:

Veel problemen met moedwillig door ‘t rood rijden en saboteren van verkeerslichten en verkeersborden.

Strenger optreden, regelmatige controle van de infrastructuur door de aannemer, informatie over de

wachttijd, stopstreep, ruimte voor vrachtwagens: allemaal mogelijke maatregelen om het verkeer langs

Langeheide vlotter te krijgen. Extra slijtage aan het wegdek zorgt voor putten – de aannemer zal ook daar

regelmatig opvolgen.

Druk op Langeheide kan verminderd worden door de omleiding via de Peolstraat zo snel mogelijk in te

richten.

Erosie langs de Flroval-straat moet ook worden aangepakt.

Heel de gemeente: lichten uit pas om 1 uur en aan vanaf 6: wordt ingevoerd.

-

3. Plannen voor Chiro

Verwarming kapot, het regent binnen, toilet verstopt, en lokalen zijn nodig voor activiteiten bij koud weer.

Misschien kan de Linde een alternatief zijn? De zaal is in ieder geval vrij op 26/11 voor een test.

De infrastructuur wordt ook door andere verenigingen gebruikt, bv. Kerstmarkt, dus verstopte toiletten

moeten dringend aangepakt wotden.

Nicole dringt aan dat bij problemen zo snel mogelijk de jeugddienst wordt verwittigd. Die kunnen uiteraard

niets doen als ze niet op de hoogte zijn.

Lange termijnvisie?

De huidige localen zijn ideaal gelegen, en de huidige leiding doet het goed qua onderhoud.

Er wordt wel vaak geparkeerd in de Pastorijtuin op zondag, wat de speelruimte voor de kinderen beperkt en

ook risico op beschadiging inhoudt. Graag auto’s weg houden.

Dus ofwel de oude lokalen oplappen, ofwel betere lokalen vinden vlakbij (oude school. De Linde, pastorij).

Gebruik van de lokalen door de Chiro is beperkt, dus gecombineerd gebruik e.g. als kleine vergaderzaal

zeker overwegen. In ieder geval is er een permanente oplossing nodig.

De Dorpsraad zal zich proberen moeien via ons project dorpskernvernieuwing,

4. Pastorijtuin

Onze eerste actie rond de oven moet nog verder worden afgewerkt. Nog steeds niet duidelijk of Daniel nog

mee doet.

Er is stevig gesnoeid bij de lage struiken in de tuin – je kan geen verstoppertje meer spelen. Daar moeten we

misschien iets op verzinnen.

Sluikstorten komt regelmatig voor.

Ovendeur heeft herstelling nodig.

2

6. Varia

• website: Gerard heeft aangeboden om zich hiermee bezig te houden. Arwin en Klaas zoeken eeen

moment om hierover samen te zitten. Er zij meerdere mensen bereid om bij te dragen aan de

inhoud.

• Vergaderingen: op vrijdag houden. Lang genoeg op voorhand reserveren en aankondigen.

Eventueel ook afzeggen als er niks te zeggen valt.

• Over de gemeente-zalen: graag een systeem om online bezetting en activiteiten van de zalen te

zien.Maakt planning gemakkelijker, en meteen ook reclame voor al geplande activiteiten

• Warme oproep om vanuit de gemeente op te treden tegen bouwovertredingen.

• lange termijn-visie Dorpsraad Ottenburg:

◦ focus houden op dorpskernvernieuwing

◦ De Landelijke Gilde organiseert dorps-ateliers. Is mogelijk een interessante piste. We nodigen

iemand uit op de volgende vergadering die uitlegt wat en hoe.

• Kerkenplan: een eerste versie is beschikbaar en zit als bijlage bij dit verslag. Guy vertelt dat het

open kerkenbeleid in Jodogne goed werkt.

• Bestuur: Arvin Willemse is bij deze penningmeester van de Dorpsraad. Gerard heeft aangeboden

webmaster te worden. Er is nog geen kandidaat-voorzitter.

Klaas Decanniere,

secretaris

3