Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 24 januari 2014

 

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Klaas Decanniere

bestuurslid

Herman Depré

Schepen sociale zaken en OCMW-voorzitter

Petra Detienne

secretaris

Armin Faems

voorzitter ouderraad Ottenburg

Guy Hofman

lid

Bart Hanot

geïnteresseerde

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Arvin Willemse

lid

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Michael Verhaeghe

lid

Eliane Belgrado

lid

Joris Costermans

lid

Joan Luca

bestuurslid

Eddy Ronsmans

voorzitter

Tine Vandaele

lid

Gerard Vanderveken

lid

Nicole Vanweddingen

Schepen van milieu, gezondheid, land- en bosbouw, begraafplaatsen en toerisme

 

 

Verontschuldigd:

 

Adso Baervoets

Plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Walter Craps

Schepen van openbare werken, mobiliteit en monumentenzorg

Françoise De Cupere

penningmeester

Silke Roelants

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Jules Roovers

geïnteresseerde (verhuisd, dus geen lid meer)

Leen Vanderlinden

GBS De Letterboom

Danny Vangoidtsenhoven

Burgemeester

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

 

 

Afwezig:

 

Annelies Goovaerts

lid

Guy Ronsmans

lid

Kristien Roosbeek

lid

Daniël Van Daele

lid

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

 

 

 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de AV van 29 november 2013

 

Het verslag wordt goedgekeurd mits volgende aanpassing: Christine was verontschuldigd en niet afwezig.

 

2. Opvolging lopende zaken

 

2.1.       Trage wegen (contactpersoon: Christiaan Serrus)

Gerard heeft het programma op zijn computer. Data kunnen dus ingegeven worden. Verschillende wegen moeten nog afgestapt worden met gps. Neem een kijkje op www.openstreetmap.org. Als je nog wegjes weet die daar niet opstaan, kan je die afstappen en doorgeven aan Gerard zodat ze toegevoegd kunnen worden.

 

Oproep: wie wil mee voetwegen afstappen in Ottenburg?

Afspraak: zondag 23 februari om 14u aan de parking van de voetbal/school.

Geef een seintje aan Gerard als je mee kan komen (016 47 39 58 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Wie een gps heeft die een logbestand kan maken, breng deze mee. Meer info bij Gerard.

Gerard vraagt ook de exemplaren van de gemeente aan Bert De Tremmerie.

Klaas lanceert de oproep op de website. Iedereen zoekt Ottenburgenaren die onze kleinste wegjes kennen.

 

2.2.       Werkgroep gemeentescholen

Het schoolreglement is aangepast: broers en zussen en kinderen van personeel kunnen inschrijven vanaf 10 maart; anderen (die geboren zijn in 2012) vanaf 24 maart.

De volgende vergadering van de werkgroep gaat over hoe de inschrijvingen concreet zullen geregeld worden voor de volgende inschrijvingsperiode in maart.

 

2.3.       Concert in de kerk

Het orgel moet zich nog zetten en dat zal niet afgerond zijn tegen Pasen. De inwijding van het orgel kan dus pas later gebeuren. De datum is nog niet bepaald. Het dagelijks bestuur neemt contact op met de kerkfabriek om de organisatie van een concert voor te bereiden.

 

Daarnaast is er het idee van de Ottenburgse Feesten om een ander concert –zonder gebruik van het orgel- in te richten. Zij nemen ook contact op met de kerkfabriek.

 

 

 

3.   Antwoorden van de gemeente op onze vragen

 

3.1.       Verlichting op de voetweg door het kerkhof

Op dezelfde plaatsen worden opnieuw lichtjes geplaatst. Dit zou op korte termijn in orde komen. Opmerking: best lichtjes die niet zo gemakkelijk verwijderd kunnen worden.

 

3.2.       Druk vrachtverkeer op Leuvensebaan en op kleinere banen

Het zwaar vervoer wordt een paar uur per dag gecontroleerd in de Florivalstraat. Hier zijn nog geen conclusies uit getrokken. Verder werd een brief geschreven naar de firma Exite.

 

3.3.       Toelichting door Technum over dorpskernvernieuwing

 

Uitnodiging: op 18 februari om 20u is de dorpsraad uitgenodigd op het gemeentehuis (raadszaal) voor een huidige stand van zaken.

Er zullen ook werkafspraken gemaakt worden voor de toekomst.

Verwittig Petra of Eddy als je meegaat zodat we kunnen carpoolen (max. 20 personen).

Afspraak om 19u40 aan de parking van de voetbal/school.

 

3.4.               De wegmarkeringen zijn ondertussen aangebracht, maar nog niet volledig (omwille van slechte weersomstandigheden). Dit wordt snel in orde gebracht.

 

3.5.               Vraag om stuk tussen Terlaenenstraat en Kerkstraat parkeerverbod in te stellen OF lijnmarkeringen aan te brengen (waardoor daar parkeren onmogelijk wordt) OF er een éénrichtingsstraat van te maken. 

Dit werd besproken op de verkeersraad: de politie gaat alles een paar maanden onderzoeken om te zien wat haalbaar is en dan terugkoppelen op de verkeersraad.

 

3.6.       De gevraagde verkeersborden zijn nog niet (definitief) geplaatst.

Begin Florivalstraat: parkeerverbod.

Tommestraat: enkel plaatselijk verkeer, niet voor vrachtwagens.

 

3.7.               Schoolomgeving: borden parkeerverbod en voetweg wordt aan gewerkt begin 2014. (De grondafstand kan nog problemen opleveren.)

 

3.8.       De risicofactoren worden door de milieudienst opgevraagd bij Wavre.

 

3.9.               Met het Centraal Kerkbestuur en de jeugdcoördinator bekijkt het gemeentebestuur de lokalenoptimalisatie op korte termijn.

 

 

 

4.   Nieuwe vragen aan de gemeente

 

4.1.       Opmerking van Gerard bij 6.5. uit het vorig verslag: waarom kiest men niet voor elektronische informatieborden, zoals bv.  in Zwijndrecht, Lommel of Laakdal. Dat lijkt veel handiger en minder werk .

Vrees dat het niet de favoriete optie voor communicatie door verenigingen wordt en dat men de 25 euro in effectievere promotie kan steken. Antwoord van Herman: digitale borden zijn veel duurder en dit is momenteel niet realistisch. De beslissing is echter nog niet afgerond.

          Vragen: wat is het prijsverschil? Hoeveel borden komen er en waar?

 

4.2.       Is het mogelijk om controle uit te oefenen en om verkeersborden te plaatsen om vrachtverkeer te ontraden? Vrachtverkeer op de Leuvensebaan: Nicole neemt mee naar de politieraad.

 

4.3.       Vraag naar meer controles in de Neerpoortenstraat (tussen 6 en 7u ’s morgens) en ook aan de kinderopvang (ouders die hun kinderen op straat afzetten).

 

4.4.       Dorpskernvernieuwing:

 

è Hoe is de omkadering bij de gemeente van dit project? Wordt er gebruik gemaakt van de Vlaamse Bouwmeester? De dorpsraad contacteerde de diensten van de Vlaamse bouwmeester en kreeg te horen dat hun specialisten ter beschikking staan en dat subsidies beschikbaar zijn om in het kader van zo'n project iemand aan te werven. Belangrijk is evenwel dat de gemeente hierin het voortouw neemt.

è In hoeverre is het ruimtelijk structuurplan van 2013 bindend? Bescherming van waardevolle gebouwen? Afbakening woongebied?

è In hoeverre is de beleidsnota 2013-2018 richtinggevend voor de keuzes rond het project dorpskernvernieuwing Ottenburg? Vestiging van kleine en middelgrote ondernemingen? Investering in service flats? Bijsturen van aangegane verbintenissen?

è Communicatie met en betrekken van de adviesraden bij het beleid?
 

4.5.       Kunnen we de plannen krijgen van de geplande werken op de Tommestraat en de Neerpoortenstraat? En/of kan er een infoavond worden georganiseerd?

 

4.6.       Verduidelijking over bouwaanvraag van een hangar op de Langelezstraat? De provincie heeft de vergunning gegeven, niet de gemeente. Het is een hangar voor opslag. Het is een tweemanszaak (vader en zoon) met één vrachtwagen en er is geen uitbreiding voorzien.

 

4.7.       Wanneer wordt het voorziene budget voor de dorpsraden uitbetaald?

 

4.8.       Vraag om verbredingen van straten die lang geleden gebeurden, te regulariseren: er zijn namelijk veel verbredingen gebeurd in afspraak met privé-eigenaars op privé-eigendom.

5.   Overzicht verbeteringen van de Ottenburgse voet- en fietspaden

 

Leuvensebaan richting Wavre:

Arvin Willems heeft een mooie collage gemaakt van Google-foto's (zie D AV 047). Daar zouden nog de parkeerzones en asverschuivingen op moeten worden aangeduid. Voorstel wegversmalling: zie D AV 048.

Voorstel op korte termijn: +/- de helft minder hindernissen (paaltjes en bomen) en meer snelheidscontroles.

Voorstel op iets langere termijn: een volwaardig alternatief voor de hindernissen, liefst met een fietspad aan de ene kant (richting Wavre) en een voetpad aan de andere kant.

Leuvensebaan richting Sint-Agatha-Rode vanaf grens Ottenburg: onderhoud fiets-/voetpad nodig aan beide kanten.

Leuvensebaan ter hoogte van Tilleke: parkeerverbod?

 

Langeheidestraat: 1,5 km lang en laatste 250 m holle weg (tussen 2,75 m en 3,10 m) breed (zie D AV 049). Dit is te smal voor twee auto’s. Ook geen plaats om nog een fiets- of voetpad aan te leggen. Enige oplossing is hoffelijk rijden. Er zijn uitwijkmogelijkheden op bepaalde plaatsen. Sensibilisering naar de bewoners is een optie. Ook de vraag om GEEN nieuwe asfaltlaag aan te brengen. De kasseien werken vertragend.

Op het onderste gedeelte vanaf nr 81 tot aan de Florivalstraat heb je zeer veel putten.

Zie ook D AV 050.

 

Florivalstraat:

Een groot probleem voor voetgangers! Vooral in de bochten bovenaan de straat.

è 30km/u-bord plaatsen VOOR de muur.

è Op verschillende plaatsen in de bochten kunnen stukken voetpad van 50 cm gelijk gemaakt worden.

è Eventueel ook stukken vangrails en/of witte lijnmarkeringen aanbrengen.

è In de winter is er een enorm probleem met waterafvoer waardoor er enorme ijsplekken ontstaan. Levensgevaarlijk voor voetgangers en automobilisten! Er zou een voorlopige buis kunnen gestoken worden waardoor bewoners kunnen aansluiten op de riolering.

è Er zou aan de privé-eigenaar van een deel van de voetweg kunnen gevraagd worden om doorgang voor voetgangers te verlenen zodat de voetweg van achter de voetbalkantine kan doorlopen tot de Florivalstraat.

è Vanaf de boerderij aan de hoek van de Vijverstraat tot aan de brug van de Dijle (richting Exide) worden de bermen stuk gereden (wegens kruisen voertuigen/vrachtwagens bij hogere snelheid) en het verkeer rijdt meer en meer op deze plat- en stukgereden bermen. De veiligheid voor voetganger en fietser komt dus nog meer in gedrang. (Ook de padden en kikkers hebben bijna geen overlevingskans om (binnenkort) over te steken.) Voorstel: een haag planten vlak naast de weg zodat de auto's op de weg blijven of boorden plaatsen.

è Deze straat enkel voor plaatselijk verkeer toegankelijk maken.

 

Tommestraat en Neerpoortenstraat: wordt aangepakt samen met de rioleringswerken

Terlaenenstraat tussen Leuvensebaan en Hoevestraat: aan de kant van de even nummers een voet-/fietspad aanleggen.

Kerkstraat: op de grens van ‘t Sportcafé en de appartementen: klinkers liggen los.

Oliestraat (bovenste stuk): veel putten.

Guy neemt onze aanbevelingen mee naar de volgende verkeersraad (woensdag 12 maart).

 

 

6.   Varia

 

6.1.       Verslagen van andere adviesraden

Punten uit de verkeersraad kwamen eerder in de vergadering aan bod.

De milieuadviesraad komt op 25 februari samen.

 

6.2.       Financieel overzicht

Een gedetailleerd overzicht vind je in D AV 051.

 

6.3.       Vergaderdata 2014: vrijdagavonden 25 april, 20 juni, 26 september en 28 november

 

6.4.       De website is vernieuwd en wordt geactualiseerd.

 

 

Petra Detienne, secretaris