Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 19 juni 2015

Leden: Aanwezig? Functie /

vertegenwoordiger van

Eliane Belgrado ja

Joris Costermans verontschuldigd

Klaas Decanniere ja secretaris

Françoise De Cupere bestuurslid

Petra Detienne ja

Armin Faems voorzitter ouderraad Ottenburg

Annelies Goovaerts ja Lid - contactpersoon

voetbalvereniging OHR

Guy Hofman verontschuldigd

Joan Luca ja penningmeester

Magda Migneau GBS De Letterboom

Ellen Philips verontschuldigd Ouderraad, plaatsvervanger

Klara Roelants Chiro Ottenburg en Sint-

Agatha-Rode

Silke Roelants Chiro Ottenburg en Sint-

Agatha-Rode, plaatsvervanger

Eddy Ronsmans ja voorzitter

Raymond Ronsmans verontschuldigd Landelijke Gilde Ottenburg

Kristel Steeno GBS De Letterboom

Daniel Van Daele verontschuldigd

Tine Vandaele

Ilka Vandendriessche

Gerard Vanderveken verontschuldigd

Christine Vankeirsbilck verontschuldigd KVLV Ottenburg,

plaatsvervanger

Wouter Vanvinckenroye Sportvereniging Hupsala

Anneleen Van Pee

Michael Verhaeghe

Leen Vanderlinden

Arvin Willemse verontschuldigd lid

Gemeente:

Walter Craps Schepen van Openbare

werken, Mobiliteit en

Monumentenzorg

Danny Vangoidtsenhoven verontschuldigd Burgemeester

Nicole Van Weddingen verontschuldigd Schepen van milieu,

gezondheid, land- en bosbouw,

begraafplaatsen en toerisme

1. Goedkeuring van het verslag van de AV van 8 april 2015

Het verslag wordt goed gekeurd.

De reacties op het verslag van de gemeente en van leden die vanavond niet aanwezig kunnen

zijn worden besproken.

1

De aanwezige leden stellen (na alweer een plaatsbezoek) dat het kerkhof in ieder geval mooier

is geworden.

De aanwezige leden denken nog steeds dat de initiële communicatie rond kerkhof-vernieuwing

beter had gekund. Misschien heeft dit met doelgroepen te maken en is dit deels te verklaren

door de samenstelling van de Dorpsraad – er zal navraag gedaan worden bij andere

dorpsbewoners.

We stellen daarnaast toch ook vast dat de communicatie over kerhof-vernieuwing in

Huldenberg ondertussen beter of in ieder geval via veel meer kanalen verloopt.

Bij ons plaatsbezoek aan het kerkhof stelden we vast dat het werk nog niet af is: specifiek voor

dit project is er nog wat werk aan de bloemenweide, maar vooral: een volgend project mag niet

al te lang op zich laten wachten, en de Dorpsraad wil zich moeien.

2. Varia

 kermis

Uiteindelijk werd er € 200 uitgegeven aan kermis-tickets voor kinderen tijdens de Ottenburgse

Feesten. Op zondag was het rotweer en waren er geen kinderen om te trakteren.

De tickets die zaterdag namiddag werden aangeboden werden op verschillende tijdstippenen

verdeeld zodat alle kinderen eerlijk en ruimt aan bod kwamen.

 Popup containerpark

Dit project wordt zeer positief geëvalueerd door de aaanwezige leden.

Er zijn uiteraard wel vragen over de (extra) kostprijs en over de lange termijn-plannen, vooral

ook gezien de op til zijnde hervormingen rond huisvuil van volgend jaar.

Daarom graag tijdig een evaluatie van het project en een duidelijke situering binnen het

gemeentelijk afvalbeleid.

 Riolering

Ottenburg krijgt riolering, en daar zijn we zeer blij mee.

De werken starten al in 2015 voor de Neerpoortenstraat. De Tommestraat is in 2016 aan de

beurt.

 Tomme

Volgens een (ondertussen verdwenen) webpagina van de Vlaamse Landmaatschappij is het

dossier van de inrichting van het wandelpad rond de Tomme (samen met de bouw van een

brug voor wandelaars over de Dijle in Sint-Agatha-Rode) klaar en wacht het gewoon op

uitvoering (en dus op centen).

Als de gemeente meer weet: graag een update!

 Ottenburgse Feesten

De opbrengst van de Ottenburgse Feesten was negatief. Er zal dus geen geld uitgekeerd

worden aan een goed doel. Er is wel nog geld in kas om volgend jaar een nieuwe versie in

elkaar te steken. Het feestcommitee Ottenburgse Feesten begint in september met het

voorbereiden van de volgende editie – eerst gaan ze helpen bij de Vlaamse Kermis.

 Volgende vergadering

Op 25 september 2015 om 20 uur in De Linde.

Klaas Decanniere,

secretaris Dorpsraad Ottenburg

2