Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 27 november 2015

 

 

Leden:

Aanwezig?

Functie / vertegenwoordiger van

Eliane Belgrado

nee

Neemt ontslag

Joris Costermans

verontschuldigd

 

Klaas Decanniere

ja

secretaris

Françoise De Cupere

nee

bestuurslid

Petra Detienne

verontschuldigd

 

Armin Faems

verontschuldigd/vervangen

voorzitter ouderraad Ottenburg

Annelies Goovaerts

ja

Lid -  contactpersoon voetbalvereniging OHR

Guy Hofman

ja

 

Joan Luca

verontschuldigd

penningmeester

Magda Migneau

 

GBS De Letterboom

Ellen Philips -> naam?

ja

Ouderraad, plaatsvervanger

Stijn

ja

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Hannelore

ja

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode, plaatsvervanger

Eddy Ronsmans

ja

voorzitter

Raymond Ronsmans

ja

Landelijke Gilde Ottenburg

Kristel Steeno

 

GBS De Letterboom

Daniel Van Daele

ja

 

Tine Vandaele

ja

 

Ilka Vandendriessche

nee

 

Gerard Vanderveken

verontschuldigd

 

Christine Vankeirsbilck

verontschuldigd

KVLV Ottenburg, plaatsvervanger

Wouter Vanvinckenroye

nee

Sportvereniging Hupsala

 

 

 

Anneleen Van Pee

nee

 

Michael Verhaeghe

nee

 

Leen Vanderlinden

nee

 

Arvin Willemse

ja

lid

 

 

 

Gemeente:

 

 

Danny Vangoidtsenhoven

verontschuldigd

Burgemeester

Nicole Van Weddingen

verontschuldigd

Schepen van milieu, gezondheid, land- en bosbouw, begraafplaatsen en toerisme

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag

 

Het verslag wordt goedgekeurd.

Eliane neemt onstlag uit de dorpsraad.

 

2. Aanvraag voor het Pimp De Pastorijtuin CERA-project

 

Er volgt een discussie-ronde over het project in zijn huidige vorm.

Feedback rond vorm en inhoud, die Klaas zo goed mogelijk zal inpassen in het web-formulier voor de aanvraag.

 

Daniel stelt voor om een laagstam-boomgaard te integreren in het project, gebruik makend van oude rassen. Hij vindt ook medewerkers om ze te planten.

Zo 'n boom wordt ongeveer 2 x 2 meter en ze kosten 10 euro per boom

 

De feesttent is ongeveer 20 x 30 meter, met opbouw-ruimte is 30 x 40 → geen probleem, meer dan genoeg plaats. Er is geen conflict met dit project.

 

Het basis-concept van een pizza-oven en barbecue: unaniem goedgekeurd.

De aanvraag liefts al indienen vóór 29 november, zodat we nog in de 2e ronde meedoen.

 

Voorlopig doen we een en ander zonder sloten en kettingen. Stevig materiaal en sociale controle zijn hopelijk goed genoeg.

 

Joan vraagt na hoe zoiets te verzekeren is (burgerlijke aansprakelijkheid, schade, …) en hoeveel dat kost.

 

Volgende stappen:

– project indienen

– project ondersteunen: idereen die CERA-coöperant is kan mee stemmen.

– een eerste ontwerp maken

 

Ideeën zijn welkom voor het ontwerp. Graag ook professionals aanspreken die je kent en die eventueel zouden willen helpen.

 

Uitvoering van het plan: in de lente. Bomen worden uiteraard pas in de herfst geplant.

 

Zodra ontwerp en timing concreet genoeg zijn gaat het Dageljks Bestuur overleggen met de gemeente.

 

Als het enigszins kan proberen we de oven/bbq klaar te hebben voor de Dorpentoer van de Landelijke Gilde (zie varia)

 

 

3. Trage wegen

 

Gezien het succes van onze eerste Trage Wegen wandeling besluiten we om 2 keer per jaar zo'n wandeling te organiseren: eentje in de herfst en eentje in de lente. Liefst elke keer met een gids. Beloning is (het equivalnet van) een mooie tros druiven en een Ottenburgse kaastaart.

Bedoeling is dat de Dorpsraad organiseert samen met alle verenigingen die mee willen doen.

De wandeling in de herfst proberen we te laten samen vallen met het Trage Wegen Weekend, in 2016 is dat 15 en 16 oktober.

 

 

4. Klimaat

 

De gemeente Huldenberg heeft klimaat-doelstellingen voorop gesteld en heeft onze hulp nodig, gezien ze nooit alleen een vermindering van 20% CO2 tegen 2020 kunnen realiseren.

 

Vraag voor de algemene vergadering: wat kunnen we concreet doen als dorpsraad.

 

Na discussie komen we tot volgende besluiten:

– de dorpstaad kan helpen met sensibiliseren, maar dan hebben we (min of meer)  concrete plannen nodig.

– de dorpsraad zou een rol kunnen spelen in groeps-aankopen, bv. van isolatie-materiaal

– ook mogelijk: crowd-funding organiseren.

 

Een significante reductie van de uitstoot hangt zowiezo van de burger af, en grote  besparingen  zijn vooral te halen bij verwarming en mobiliteit.

Een eerste stap vraagt bijna altijd investeringen, die evenwel snel renderen, ook financiëel.

 

De gemeente zelf kan ook regulerend optreden, bv. met goed toezicht en/op strenge regels bij nieuwbouw.

 

 

5. Varia

 

Vragen aan de gemeente:

 

Bij Marie-Claire Verbruggen (coiffeuse) is zijn er al verschillende aanrijdingen gebeurt met schade aan de woning tot gevolg.

·        Wat kan hier gedaan worden?

·        De problematiek hangt uiteraard samen met de verkeerssituatie rond dorpskern en school.

·        De dorpsraad denkt dat een slim een-richting-systeem nog steeds een goed idee is.

·        Daarnaast is misschien ook wel plaats om het kruispunt van Leuvense baan/ Terlanenstraat/ Florivalstraat beter in te richten.

·         

 

Neerpoorten:

·        Nieuws rond rioleringswerken? Graag een update van de planning. De werken zijn in ieder geval niet begonnen in november 2015.

 

Schoolstraat:

·        Er slingert materiaal rond na werken. Graag afwerken en opruimen.

 

Leuvense baan- wegversmallingen:

·        Graag een update: wanneer kanhet proefproject van start gaan?

·       Indien materiaal zoals tegels kan gerecupereerd worden: wij kunnen er misschien gebruik van maken voor ons tuin-project.

 

Chiro-lokalen: huidige localen te klein (in het oud gemeentehuis) of in slechte staat (de rest)

Graag een lange-termijn-oplossing.

·        Is renovatie van het huidige locaal mogelijk?

·        Kunnen de oude containers van Sint-Agatha-Rode gerecupereerd worden?

·       Kunnen localen in de school van Ottenburg ter beschikking gesteld worden?

 

 

Dorpentoer

 

De Landelijke Gilde (nationaal) zet een actie op rond het dorpenbeleid in Vlaanderen met focus op de dorpskern. Ze willen een debat creëren rond de leefbaarheid en duurzaamheid van de dorpskern en willen daar veel volk rond mobiliseren – meer info op dorpenbeleid.be

Concreet wordt een Dorpentoer georganiseerd, waarbij een aantal dorpen in Vlaanderen bezoek krijgen. De Landelijke Gilde van Ottenburg deed een aanvraag om de Dorpentoer naar Ottenburg te krijgen – als alles lukt komen ze op 19 of 26 juni (hangt ook af van het schoolfeest).

Daarbij hoort dus debat, maar ook animatie, spijs en drank.

De Landelijke Gilde vraagt aan de Dorpsraad om mee te deon.

We kunnen meehelpen met de organisatie en/of een standje oprichten. De enige voorwaarde is het aanbieden van 1 gratis consumptie voor iedereen.

flyers/affiches/promotie is voorzien via de Landelijke Gilde.

 

Dit evenement combineren met onze eerste pizza's is een goed idee. Daarmee hebben we meteen een streefdatum.

 

 

 

 

Klaas Decanniere,

secretaris Dorpsraad