Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 25 maart 2016

Leden: Aanwezig? Functie /

vertegenwoordiger van

Joris Costermans

Klaas Decanniere secretaris

Françoise De Cupere bestuurslid

Petra Detienne

Armin Faems voorzitter ouderraad Ottenburg

Annelies Goovaerts Lid - contactpersoon

voetbalvereniging OHR

Guy Hofman

Joan Luca penningmeester

Magda Migneau GBS De Letterboom

Ellen Philips Ouderraad, plaatsvervanger

Luis Bouchery Chiro Ottenburg en Sint-

Agatha-Rode

Andrew Kirubi Chiro Ottenburg en Sint-

Agatha-Rode, plaatsvervanger

Eddy Ronsmans voorzitter

Raymond Ronsmans Landelijke Gilde Ottenburg

Kristel Steeno GBS De Letterboom

Daniel Van Daele

Tine Vandaele

Ilka Vandendriessche

Gerard Vanderveken

Christine Vankeirsbilck KVLV Ottenburg,

plaatsvervanger

Wouter Vanvinckenroye Sportvereniging Hupsala

Anneleen Van Pee

Michael Verhaeghe

Leen Vanderlinden

Arvin Willemse lid

Gemeente:

Walter Craps Schepen van Openbare

werken, Mobiliteit en

Monumentenzorg

Danny Vangoidtsenhoven Burgemeester

Nicole Van Weddingen Schepen van milieu,

gezondheid, land- en bosbouw,

begraafplaatsen en toerisme

2. Goedkeuring vorig verslag

Het verslag van 29 januari wordt goedgekeurd.

3. Glasbakken

(noot van de secretaris: puntje werd laatst behandeld tijdens de vergadering, maar

gaat anders wat verloren in het tuin-verhaal).

Er kwan een vraag over de glascontainers in de Terlanenstraat – ze staan misschien

niet op de meest geschikte en veilige plaats.

De AV merkt op dat die bakken op een betonplaat staan en dus niet zomaar te

verplaatsen zijn. Helemaal wegnemen is waarschijnlijk ook geen optie, omdat de

capaciteit van de glasbakken aan het voetbalveld dan te krap wordt.

De leden van de AV merken op dat ze nog geen gevaarlijke situaties gezien of

meegemaakt hebben.

Eventueel kan een waarschuwingsbord, maar voorlopig ziet de AV geen reden om

hier energie in te stoppen.

3. Pimp: oven/barbecue/tuin

1) gebruiksreglement

Zowel vanuit de gemeente als vanuit het bestuur is er vraag om duidelijkheid te

creëren rond gebruik van de oven en barbecue

De AV houdt een eerste ideeënronde en komt algauw tot een consensus over de

princiepes van het gebruiksreglement:

- We vertrekken (uiteraard) van het gebruiksreglement zoals het nu al uit hangt aan

de buitenmuur van de pastorijtuin: geen overlast, geen vuil achterlaten, enz

- gebruik van de zaal en gebruik van oven en/of barbecue zijn losgekoppeld. Huren

van de zaal geeft geen recht op barbecue en/of oven, en gebruik van oven en/of

barbecue geeft geen recht op gebruik van de zaal.

(Dit princiepe moet eventueel nog eens ge-her-evalueerd worden: als je een

feest plant in de zaal wil je misschien ook graag pizza's kunnen bakken of

hamburgers grillen als deel van je feest. We gaan er voorlopig van uit dat een

consensus mogelijk is tussen zaal-oven-gebruikers en gelegenheids-ovengebruikers)

- we willen geen sloten en geen reservatie-lijst, in de hoop dat de gebruikers over

genoeg burgerzin zullen beschikken.

De oven heeft best wel een deurtje, dan kan ie iets warmer gestookt worden

(de oven-werkgroep zoekt dus deurtjes – zie verder)

- mensen verwijderen zelf hun afval. Wat je aansleept neem je ook weer mee terug.

Enige uitzondering zijn de warme assen. Die moeten uiteraard afkoelen. Dit

betekent dat je de assen opruimt van je voorganger, en dat jouw assen

worden opgeruimd door de volgende. De assen kunnen gewoon op de

composthoop thuis.

- gebruik is zo veel mogelijk zelf-voorzienend.

Mensen zorgen zelf voor wat ze nodig hebben: roosters, houtskool, vorken en

tangen, ...

Enige uitzondering zijn misschien de roosters voor de barbecue, omdat die

best de juiste afmetingen hebben. In dat geval moeten ze vast hangen,

anders krijgen ze voetjes.

Een bord of plaat plaatsen met het reglement (en de sponsors) erop valt zeker te

overwegen. Dat bord moet dan wel mooi zijn.

Een alternatief dat beter ligt bij de AV: een klein bord met QR code. De QR code linkt

met dan naar reglement.ottenburg.be of zoiets.

Uiteraard wel met CERA logo.

Klaas schrijft op basis van deze princiepes een gebruiksreglement uit (nog niet in

bijlage bij dit verslag), Petra geeft feedback. En dat regelement wordt dan uiteraard

voorgelegd aan de gemeente ter goedkeuring.

2) Constructie van oven en barbecue

Ook over dit onderwerp volgt een ideeënronde, welliswaar iets minder concreet dan

voor het reglement

- zelfbouw of prefab?

Ons budget sluit prefab uit. Zelfbouw dus.

We zoeken dan ook mensen die kunnen helpen.

Petra en Francoise hebben mensen die misschien kunnen en willen helpen in

hun netwerk en polsen eens.

De constructie is op zich niet heel erg moeilijk, maar ze moet wel blijven

staan.

- materialen?

Een werkgroep (Klaas, Arvin, Francoise) werkt in detail plannen en materiaalbenodigdheden

uit (zie details achteraan dit verslag en bijlage bij dit verslag).

De details kunnen uiteraard nog aangepast worden door onze meester-ovenbouwer

of iedereen die hier meer verstand van heeft dan ik: graag narekenen

en verbeteren waar nodig.

Wat oven en barbecue betreft: er is zeker behoefte aan bakstenen, snelbouwstenen,

lintelen etc.

Nicole Schepen kijkt welke recup-materialen de gemeente heeft ter beschikking kan

stellen. Ze zal ook IGLO kontakteren in verband met zitbanken, insektenhotel en

dergelijke.

3) plannen tuin

Huidige plan/schema wordt aanvaard, maar wordt verder gepimt:

- Het insektenhotel zelf in elkaar knutselen wordt wat ons betreft een geweldig

school-project.

- Wat aanplantingen betreft: we blijven uiteraard binnen de beperkingen die de

gemeente ons oplegt.

Laagstam-fruit (kleiner dan 2 meter hoog) ter vervanging van of samen met

haagbeuk zoals op het plannetje aangegeven kàn – Daniel kan zowel voor de

bomen zorgen als voor een team dat onderhoud en snoeiwerken voor z'n

rekening houden.

We steken een voorstel in elkaar en evalueren.

Fruitbomen planten is zowiezo herfst-werk, dus dit is minder dringend.

- Op onze berm (links onder op het plan): een kruiden-spiraal maken in plaats van of

samen met de grassen. Wordt opgebouwd met betonstenen, die in een spiraal

worden geplaats met verschillende verdiepingkjes.

Er wordt specifiek gekozen voor kruiden die niet gemakkelijk uitlopen. De

kruiden verbergen ook de constructie, zodat alles estetisch wordt.

Gezien de kruiden dan in de spiraal zitten kunnen we tegen de mur van de

pastorij (waar de perenboom oet blijven staan) opteren voor fruitstruiken, e.g

framboos.

- plantklaar maken?

Na overleg wordt besloten tot de handmatige aanpak: graszoden uitsteken, en gat

aanvullen met plant-aarde.

De graszoden zelf kunnen we kwijt onder de “berm” (links onder op het

plannetje)

Naar schatting 1 kubieke meter teel-aarde en 1 kubieke meter zand nodig.

Best kombineren met de bestellingen voor oven-constructie.

Wat het tafelblad op de boomstronk betreft: we vragen aan Joan of ze dit wil maken

of iemand kent die dit wil maken.

Rond tafels en banken plannen we boomschors-schaafsels of iets dergelijks

om niet in de modder te staan. Dit kan uiteraard niet aan oven en barbecue

(wegens brandbaar) → daar wordt het waarschijnlijk dolomiet.

4) bouwers/tuiniers/supporters en ook onderhoud

Raymond wil helpen met graszoden steken enz.

Nog veel meer hulp nodig

Eventueel hulp van tuinaanleggers vragen? Met naamplaatje vermelden dan.

Onderhoud:

Zoals hogerop gezegd: fruitbomen doet team Daniel.

De verdere aanplantingen zijn onderhouds-arm, maar zullen af en toe een

snoeibeurt nodig hebben. En hoewel we verwachten dat de gebruikers hun afval zelf

weer mee nemen zullen we toch regelmatig wat opkuis-werk hebben.

We hebben dus een Lijst en een Engagement nodig van de dorpsraad en zijn leden.

5) Planning voor constructie:

-weekend 7 mei fundering gieten + tuin plantklaar maken

“metser-meester” + 3-tal “metselknechten” nodig. Uitgraven, bekisting, wapening,

beton gieten

5-tal mensen die de tuin plant-klaar maken en/of aan de kruidenspiraal beginnen

- weekend 14 mei sokkel metsen + “werkblad” gieten, eerste ronde beplanting

metser-meester en 3-tal metselknechten

5-tal tuiniers

- weekend 21 mei binnenkant oven metsen + barbecue metsen, tuin verder

afwerken

metser-meester + 3-tal metselknechten

??-tal tuiniers

- weekend 28 mei: isolatie oven + buitenkant afwerken oven + barbecue +

opruimen

- af en toe in juni: oven droog stoken met kleine vuurtjes. Niet te warm, anders

barst de oven! Barbecue is al wel gebruiksklaar dan.

Voor wie mee werkt is er een verzekering voor zover we de activiteiten op voorhand

aangeven. Eddy heeft de nodige info

Herfst: fruitbomen en beplanting afwerken

6) Officiele Opening 30 juli

Samen werken met kultuurdienst

Zaal De Linde ook vastgelegd voor 30 julie → alles klaar voor een geweldig

evenement

We willen misschien ook wel een Facebook-pagina.

De implicatie is dat er een hele hoop foto's wordt gemaakt tijdens de constructie, en

dat ze later ook de nodige aandacht krijgt.

7) toileten

Er was een voorstel om de buiten-toiletten te kunnen gebruiken bij het barbecuen of

bakken. Dan is er wel een sleutel-beheerder nodig.

Feedback van de gemeente: dit is niet te organiseren op een haalbare manier, en

wordt ook niet ondersteund bij andere soortgelijke faciliteiten zoals het speelbos

etc.

Volgende algemene vergadering: 27 mei 2016

Klaas Decanniere

Secretaris dorpsraad.

Details constructie oven + barbecue

(graag feedback als je ervaring en/of een mening hebt)

Over de locatie:

De locatie houdt rekening met gasleidingen en ramen en estethiek en inplanting

van het stukje tuin in het geheel van de pastorijtuin. We kijken naar sociale controle,

interferentie met activiteiten in de zaal etc.

Over de constructie:

De werkgroep heeft gekozen voor een oven met een ton-gewelf in plaatst van een

koepel. Deze constructie biedt wat meer mogelijkheden naar gebruik toe (warmere

en koudere zones). Er zal plaats zijn voor 3 a vier pizza's tegelijk.

Een ton-gewelf is ook iets eenvoudiger dan een koepel (de vorm kan er

gemakkelijker uit), tenminste als ie blijft staan.

(Voor de fundering en sokkel ga ik ervan uit dat we geen betonmeester ter

beschikking hebben. Als dat wel zo zou zijn kunnen we een betere constructie

bedenken).

Over de schatting van de kosten

Materiaalkosten die hieronder worden aangegeven zijn gebaseerd op kleinhandelprijzen

(met btw) gevonden op websites en zijn dus een overschatting – ze dienen

enkel om een eerste budgetcontrole te kunnen doen.

Schetsen:

Bijgevoegd bij het verslag vind je een set instructies voor het oven-gedeelte die ik

zou willen voorstellen om te volgen. De instructies zijn in het Engels, en hun oven is

iets groter, maar de prentjes maken wel een en ander duidelijk.

Onze constructie wordt uniek omdat we er ook een barbecue aan breien. Daarom is

onze sokkel wat breder. Het barbecue-gedaalte komt aan de rechterkant van de

oven – schets nog niet klaar.

Detail van de constructie:

1) basisplaat:

als fundering maken we een betonnen plaat van 210 x 190 cm groot en 10 cm dik,

met bewapening.

Hiervoor is 0,4 m3 beton nodig.

~ € 85

2) sokkel:

Deze wordt gemetsts, en de voorkant blijft open

de buitenste rij in gewone baksteen als we ze vinden, vanwege de esthetiek: ~500

bakstenen nodig:

anders: snelbouwsteen (~120)

muurtje wordt ~ 115 cm hoog

de binnenste rij in snelbouwsteen (rode, uit klei), vanwege sneller en goedkoper:

~50 snelbouwstenen nodig, wordt geen muurtje maar een 5-tal kolommen om het

werkblad te ondersteunen (in de 4 hoeken + 1 in 't midden) ~ 100 cm hoog

buiten-afmetingen werkblad: 200 x 180 cm

de 5 kolommen + de voorkant krijgt draagbalken ingemetst die het werkblad zullen

dragen

€ 235

3) werkblad

die bestaat ook uit gewapend beton van ~7 cm dik.

Ook hiervoor is ~0,3 m3 beton nodig.

240 kg rijnzand, 105 kg cement, 300 kg grind, 55 liter water.

Hiervoor is betere bewapening nodig dan voor de fundering, omdat hier ook

trekbelasting optreedt, en een bodem om beton te kunnen gieten, e.g. metalen

golfplaat of zo.

€ 105

4) hitte-bescherming werkblad:

~3 cm beton gemaakt met hydrocultuur-correls

~0.1 m3

argemix-L of zelf maken

~ 50 euro

werkblad + hitte-bescherming: moeten 1 stuk worden → vlak na mekaar gieten

(alternatief: calcium silicaat platen + lijm, ~ € 220 )

5) oven – binnenkant

~205 stuks vuurvaste stenen @ € 1.40 (21 x 10 x 5 cm)

~ 80 kg vuurvaste mortel voor dunne voegen ~ € 210

~80 kg vuurvaste mortel voor dikke voegen~ € 150

~10 vuurvaste tegels ~€ 60

ook een vorm nodig om de boog te kunnen metsen: wat stukken MDF of hout en wat

latjes, of een hoop zand

→ totaal ~ € 625

6) isolatie buitenkant

~100 kg vermiculite ~ € 20

misschien een laag glaswol als extra??

7) afwerking

beton, waterdicht gemaakt met Compactuna Pro of zoiets

~ 0.5 m3 → ~ 100 €

8) barbecue:

baksteen (esthetiek) of snelbouwsteen 25 stuks (goedkoper): ~ € 25

roosters: prijs nakijken

vuurvaste tegels: 8 stuks ~ € 50

mortel ~ € 10

vuurvaste mortel: nog over.

Afwerking: beton, waterdicht gemaakt.: nog over

totaal: € 1320 + roosters