Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 23 november 2012

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Eliane Belgrado

 

Johan De Donder

 

Petra Detienne

secretaris

Guy Hofman

 

Wim Steeno

SK Ottenburg

Joan Luca

bestuurslid

Daniël Van Daele

 

Gerard Vanderveken

 

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

Joris Costermans

 

Annelies Goovaerts

 

Marieke Rimaus

Plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Silke Roelants

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Jules Roovers

 

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Danny Vangoidtsenhoven

toekomstig burgemeester

Xavier Gantois

gast voor punt 4.2.

Arvin Willemse

kandidaat lid van de AV

 

 

Verontschuldigd:

 

Klaas Decanniere

 

Françoise De Cupere

penningmeester

Lieve Dergent

bestuurslid, KVLV Ottenburg

Guy Ronsmans

 

Eddy Ronsmans

voorzitter

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Tine Vandaele

 

Leen Vanderlinden

GBS De Letterboom

Michael Verhaeghe

 

 

 

Afwezig:

 

Kristien Roosbeek

 

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

 

 

1.   Welkom aan en voorstelling van de nieuwe leden en burgemeester

 

Arvin Willemse kwam naar het verkiezingsdebat en naar aanleiding daarvan wenst hij vanaf nu deel uit te maken van de dorpsraad. De vergadering stemt hiermee unaniem in.

Marieke Rimaus zal vanaf nu de Chiro vertegenwoordigen als plaatsvervanger.

Leen Vanderlinden vervangt Veronique Verheyden voor GBS De Letterboom.

Jules voegt de nieuwe leden en vervangers toe aan de website.

 

 

2.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 21 juni 2012

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

3.   Verkiezingsdebat 28 september 2012

Evaluatie:

-       Vooral positieve reacties.

-       Plezante inleiding met foto’s.

-       Goede moderator waardoor alles in goede banen liep. Dankjewel, Johan!

-       Heel veel volk.

-       Er is een geluidsopname gemaakt door Michael. Graag doorgeven aan Jules om op de website te zetten.

 

Verslaggeving: Arvin zal een artikel schrijven om op de website te zetten en in de Infogids (deadline 10 december). Arvin mailt dit door naar Petra.

 

Financiën: een gedetailleerd overzicht van de financiën volgt op de volgende AV gezien de afwezigheid van onze penningmeester Françoise.

 

 

4.   Nieuwe ideeën ‘dorpskern’

 

4.1         Organisatie van een ‘klassiek’ concert voor orgel, klarinet en trompet in de Sint-Niklaaskerk te Ottenburg wanneer de restauratiewerken achter de rug zijn (wellicht Pasen)

De dorpsraad schaart zich achter dit idee van Klaas. Eliane, Joris en Daniël zijn bereid dit initiatief verder mee uit te werken. Klaas contacteert deze werkgroepleden.

 

4.2         Aanleg zwemvijver (i.k.v. dorpskernvernieuwing)

Xavoir Gantois stelt zijn idee voor. Er zijn veel voorbeelden in het buitenland, bv. in Duitsland zijn er al een zestigtal zwemvijvers. Ook in Antwerpen is een openbare zwemvijver.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden: volledig openbaar, volledig privé of een gemengd initiatief.

 

Er is interesse vanuit de vergadering, maar er zijn veel zaken die nog onderzocht moeten worden, zoals locatie, veiligheid, onderhoud, mobiliteit, uitbater  

 

Voorstel om een werkgroep op te richten om meer kennis op te doen en te gaan kijken hoe het er op andere plaatsen aan toe gaat. Nood aan iemand met juridische kennis, aannemingswerken, projectbeheer, financiën, communicatie … Eliane en Joan zijn bereid om mee in een werkgroep te stappen met Xavier. Xavier neemt initiatief hiertoe.

 

Meer info? Xavier maakte een blog: zwemvijverottenburg.blogspot.be.

 

4.3         Uit de verkeersraad: er komen metingen naar de verkeersstroom, wellicht in januari-februari. Vraag aan de gemeente (Danny vraagt na) om de metingen van Wavre/GSK op te vragen.

 

 

5.   Varia

 

5.1.       Planning vergaderdata 2013: vrijdagavonden 25 januari, 19 april, 20 september en 29 november 2013. Jules zet op de website.

5.2.       Kerstmarkt Ottenburg zaterdag 15 december vanaf 17u: de dorpsraad doet niet mee met een stand. Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd!

5.3.       Infogids januari 2013: ter info: nog plaats voor een vereniging in de kijker: deadline 10 december bij Karlien Craps.

 

Petra Detienne, secretaris