Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 27 januari 2012

 

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Petra Detienne

secretaris

Guy Hofman

 

Joan Luca

bestuurslid

Aruna Michiels

 

Silke Roelants

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Eddy Ronsmans

voorzitter

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Daniël Van Daele

 

Gerard Vanderveken

 

Michael Verhaeghe

 

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

 

 

Verontschuldigd:

 

Eliane Belgrado

 

Joris Costermans

 

Klaas Decanniere

 

Françoise De Cupere

penningmeester

Johan De Donder

 

Lieve Dergent

bestuurslid, KVLV Ottenburg

Annelies Goovaerts

 

Klara Roelants

Plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Jules Roovers

 

Wim Steeno

SK Ottenburg

Tine Vandaele

 

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

 

 

Afwezig:

 

Frédéric François

 

Guy Ronsmans

 

Kristien Roosbeek

 

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

Veronique Verheyden

GBS De Letterboom

 

 

1.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 18-11-2011

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

 

 

2.   Opvolging vorig verslag

 

2.1.       Reactie vanuit de gemeente op onze vragen

 

Onze vragen van de twee vorige vergaderingen werden op 19/1 op het college besproken.

 

Uit het verslag van 9/9/2011:

-     Verwarming oud gemeentehuis: de lokalen van de Chiro en het oud gemeentehuis zitten op één circuit. In de zomer staat de verwarming uit; in de winter aan. De verwarming werkt met thermostatische kranen. Het is aan de gebruikers om deze uit te zetten.

-     Wegwijzers in het dorpscentrum naar de parking aan De Kastanje: is in actie.

-     Vraag om meer controle om wild parkeren tegen te gaan: werd doorgegeven aan de politie.

-    Het huidige plan van het dorpscentrum en de de beslissing van de gemeenteraad omtrent het opstellen van een masterplan en de aanstelling van een multidisciplinair studie- en adviesbureau volgt per post. -> Dit was op 27/1 nog niet toegekomen bij de secretaris. Ondertussen wel, zie bijlagen D AV 039 Uittreksel_gemeenteraad_20111025 en D AV 040 Huidig_plan_dorpscentrum.

-      Alarm school: na contact met de school zelf en de firma lijkt het niet nodig hier verder actie rond te ondernemen. Bij problemen neemt de schooldirectie dadelijk rechtstreeks contact op met de gemeentediensten. -> De AV dringt nogmaals aan op de aansluiting met een meldkamer.

-      Aanleg fiets- en voetpad langs de Leuvensebaan richting Wavre: is gepland in de loop van de zomer 2012. De politie was aanwezig bij de besprekingen over mogelijke omleidingen. Gebruikers van de weg en omwonenden zullen tijdig op de hoogte gebracht worden.

 

Uit het verslag van 18/11/2011:

-      De dorpsraad vraagt om meer informatie omtrent de beslissing voor het aanstellen van een studiebureau om een masterplan uit te werken. -> Zie D AV 039 als bijlage.

-      De AV vraagt ook om expliciete betrokkenheid bij het in kaart brengen van de behoeften van de bestemmingen van de gebouwen in de dorpskern. -> Hier kregen we geen antwoord op.

-      De AV vraagt om snel antwoord te krijgen op de vraag wanneer de werken op de Leuvensebaan richting Wavre starten en hoe het verkeer zal worden omgeleid.   -> zie antwoord hierboven.

-      De herstelling van het dak van De Kastanje is opgenomen in het budget 2012-01-20.

-      Herstellen roosters en klinkers voor De Kastanje om van de parking naar de school te gaan (dus tussen het gebouw en het veld) is doorgegeven aan de technische dienst.

-      De AV vraagt wanneer het bord met aanduidingen van hoeveel parkeerplaatsen er zijn aan De Kastanje wordt geplaatst in het dorpscentrum. -> zie hierboven, er werd geen timing gegeven.

-      Lichtoverlast van de zendmast in Wavre:  de belichting is nodig voor de vliegtuigen! Inwoners dienen zelf contact op te nemen met de VRT. De gemeente onderneemt hiervoor zelf geen stappen. -> Ondertussen is de overlast al geminderd.

 

2.2.       Stand van zaken studenten?

Daniel heeft tot nu toe geen nieuws gekregen van de ULB of ons project al dan niet goedgekeurd werd door de academische raad. Hij houdt ons op de hoogte.

 

2.3.       Stand van zaken inventarisatie trage wegen?

Gerard heeft er sinds de vorige vergadering nog niet aan verder kunnen werken. Er bood zich wel iemand aan om hem hierbij te helpen.

 

2.4.       Stand van zaken bezoek diaken?

Het geplande overleg met diaken Paul over de bestemming van de pastorij is uitgesteld tot een nog niet gekende datum. Françoise spreekt een nieuwe datum af. Naast Klaas en Françoise heeft ook Guy H. interesse om mee te gaan. Joris, weet jij al meer over de klassering van gebouwen?

 

2.5.       Stand van zaken brief snelheid Neerpoorten

Herinnering aan Tine en Françoise om een brief op te stellen.

 

 

 

3.   Mobiliteit

 

3.1.       Verslag verkeersraad 19/1 door Guy

Tegen volgende vergadering moeten we het knelpunt van het sluipverkeer in onze gemeente uit de doeken doen.

Guy H. licht de belangrijkste punten van de vergadering toe. Niet alle punten worden weergegeven in dit verslag.

 

De gemeentelijke begeleidingscommissie voor het mobiliteitsplan moet er voor zorgen dat het mobiliteitsplan is afgesteld op het ruimtelijk structuurplan.

 

Er kwamen geen punten aan bod over Ottenburg met hoge prioriteit en lage kostprijs ( de zogenaamde ‘quick wins’).

 

De verkeersraad benadrukte dat de gemeente moet zorgen voor aansluiting van het huidige fietspad op de Leuvensebaan richting Wavre met het nieuw aan te leggen fietspad door Wavre (betaald door GSK).

 

De verkeersraad vraagt advies aan de dorpsraad in verband met de verbreding van de bocht op het kruispunt van de Terlanenstraat en de Neerpoortenstraat. Op zich staat de dorpsraad achter deze verbreding, maar ze heeft wel enkele bedenkingen:

-      Het probleem wordt eigenlijk gewoon 100m verplaatst

-      Er is nood aan meer/duidelijke voorrangsborden

-      Wegmarkeringen (haaietanden en middellijn met ribbelprofiel)

 

De verkeersraad vraagt aan de dorpsraad om het sluipverkeer op te lijsten.

-      Vaak rijden vrachtwagens met een GPS die hun langs de Langeheidestraat en Hoevestraat stuurt. Vraag om verbodsborden voor vrachtwagens te plaatsen o.a. aan het begin van de Tommestraat en de Langeheidestraat, alsook aan beide kanten van de Florivalstraat (kruispunt Leuvensebaan en Veeweidestraat). Ook alternatieve weg aanduiden! Eventueel ook borden met de breedte van de weg plaatsen.

-      Tommestraat/Langeheidestraat/Florivalstraat

-      Leuvensebaan/Terlanenstraat/Neerpoortenstraat

-      Leuvensebaan/Hassellheide/Neerpoortenstraat

-      Er is ook veel sluipverkeer naar aanleiding van de vele schoolkinderen die niet in het dorp wonen.

Guy neemt onze opmerkingen mee.

 

 

3.2.       Andere vragen

-      Klaas kreeg (naar aanleiding van het artikel in de Infogids) een vraag van een bewoner van de Florivalstraat over de geplande weg van industriezone Wavre-Nord naar de weg Wavre-Leuven: komt die er, wanneer komt ie er en hoe past ie in het mobiliteitsplan van Huldenberg/Ottenburg?
De weg komt er wellicht, wanneer is nog onduidelijk.

 

 

4.   Nieuwe vragen aan de gemeente?

-      De dorpsraad vraagt of er door GSK al tegemoet is gekomen aan de maatregelen die beloofd zijn als tegemoetkoming voor de uitbreidingen. De dorpsraad vraagt om dit na te vragen bij de gemeente Wavre. Bv. maatregelen tegen geluids- en lichtoverlast (o.a. bomen planten).

-      De dorpsraad vraagt ook om GSK aan te sporen hun vrachtverkeer niet langs ons dorp te laten passeren.

-      De dorpsraad vraagt om ter hoogte van Florivalstraat 9A een zebrapad en verwittigingspalen aan te brengen zodat de toegang tot de school veiliger is.

-      De dorpsraad vraagt aan de gemeente om haar eigen personeel (buschauffeurs) aan te sporen de geldende verkeersregels te volgen (o.a. eenrichtingsverkeer van de Bloemenstraat).

-      De dorpsraad meldt dat er een tractor met oplegger vaak op de Leuvensebaan (en het voetpad) geparkeerd staat. Kan de gemeente contact opnemen met de eigenaar hiervan? Meer info op te vragen bij Raymond.

-      De dorpsraad bedankt de gemeente voor de opfrissingswerken van de zaal. De dorpsraad meldt dat de geluidsschermen (op de verticale muren) ook geverfd zijn waardoor het effect van deze schermen is verdwenen. Kan dit worden verholpen?!

-      De dorpsraad herinnert de gemeente aan de vraag gesteld op de AV van 18-11-2011 om expliciete betrokkenheid bij het in kaart brengen van de behoeften van de bestemmingen van de gebouwen in de dorpskern.

-      De dorpsraad meldt dat er inde bergruimte in de gemeentezaal een gesloten drankkast staat voor een vereniging. Dit gaat in tegen de afspraken (nl. dat een vereniging materiaal/drank kan laten staan in de zaal). De dorpsraad vraagt dan ook om dit recht te zetten.

-      De dorpsraad vraagt of er door de gemeente acties worden genomen in het kader van de week over reductie van bestrijdingsmiddelen? Onderneemt de gemeente zelf al acties om aan het decreet hierover te voldoen?

 

 

5.   Bekendmaking dorpsraad

 

5.1.       Websitenieuws?

Vorige maand waren er 50 bezoekers op onze website.

Gerard merkte op dat de informatie over de dorpsraad gedurende een tijdje (bij de aankondiging Vlaamse Kermis?) niet meer zichtbaar was. De linken naar de gegevens van de dorpsraad zouden constant moeten blijven werken.

 

5.2.       Artikel voor een volgend gemeentelijk infoblad

Voor de Infogids van mei-juni 2012 is de deadline 20 maart. Als we tegen dan nieuws hebben van de ULB kunnen we hierover iets schrijven. Daniel houdt Petra op de hoogte.

 

 

6.   Varia

 

6.1.       De volgende AV vindt plaats op vrijdag 27 april 2012 om 20u in De Linde.

 

6.2.       De AV stelt vast dat Frédéric François meer dan drie maal afwezig was. Onze voorzitter spreekt hem daar op aan.

De KULeuven is momenteel een archeologisch onderzoek aan het uitvoeren op De Tomme. Michael wil contact opnemen met de KULeuven en hen uitnodigingen op de volgende AV. Hier een aantal links voor de Tomme (met dank aan Gerard): situering op de kaart. Luchtfoto (onder de bomen). Streetview Poelstraat: eerder klein bergje tot tegen de straat. Streetview Nachtegalenstraat: onder de bomen achter de witte camionette. Artikel op Bloggen Huldenberg Ottenburg: mysterieuze Tomme. Kennishiaten over de prehistorie etc. Onderzoeksprojekt KUL. Artikel Nieuwsblad  Ontsluiert nieuw onderzoek van KU Leuven mysterie van 'De Tomme'? De bewuste tuin uit het artikel is in de Nachtegalenstraat (zie vorige link Streetview).

Gerard meldt ook dat er in het Natuurhistorisch Museum Brussel een kamer gewijd zou zijn aan Ottenburg. Allen daarheen! (En verslag uitbrengen!) Eventueel kan er met de Ottenburgse Feesten een rondleiding gebeuren. Eddy geeft door aan de werkgroep.

 

 

Petra Detienne, secretaris