Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 18 november 2011

 

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Joris Costermans

 

Klaas Decanniere

 

Françoise De Cupere

penningmeester

Lieve Dergent

bestuurslid, KVLV Ottenburg

Petra Detienne

secretaris

Guy Hofman

 

Eddy Ronsmans

voorzitter

Wim Steeno

SK Ottenburg

Daniël Van Daele

 

Tine Vandaele

 

 

 

Verontschuldigd:

 

Johan De Donder

 

Annelies Goovaerts

 

Aruna Michiels

 

Klara Roelants

Plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Silke Roelants

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Jules Roovers

 

Gerard Vanderveken

 

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

Marc Verheyden

Burgemeester Huldenberg

Veronique Verheyden

GBS De Letterboom

 

 

Afwezig:

 

Eliane Belgrado

 

Frédéric François

 

Joan Luca

bestuurslid

Guy Ronsmans

 

Kristien Roosbeek

 

Michael Verhaeghe

 

 

 

1.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 9-09-2011

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd mits volgende twee aanvullingen.

Gerard Vanderveken ontbrak in het verslag bij de aanwezigen.

De pastorij is eigendom van de gemeente en niet van het bisdom.

 

 

2.   Stemming over de nieuwe leden

 

Daniel Van Daele stelt zich voor. De andere kandidaat-leden zijn niet aanwezig maar stelden zich op de vorige AV voor.

De AV stemt en aanvaardt Daniel en Gerard als natuurlijke personen; Silke als vertegenwoordiger van de Chiro en Klara als plaatsvervanger van de Chiro.

Aruna heeft haar domicilie niet in Ottenburg, dus kan ze –volgens onze statuten- enkel als waarnemer (dus zonder stemrecht) deelnemen aan de AV. Welkom aan allen!

 

 

3.   Opvolging vorig verslag

 

3.1.       Reactie vanuit de gemeente op onze vragen

De burgemeester mailde het volgende: “Ik weet dat ik je nog enkele antwoorden schuldig ben o.a. in verband met het fietspad Wavre Nord maar ik heb er weinig of geen info over teruggevonden. De laatste gemeenteraad hebben wij de opmaak van een Masterplan goedgekeurd. Hierin zullen alle gebouwen en eigendommen van de gemeente in kaart gebracht worden en een studie zal uitwijzen welke bestemmingen het best zijn.”

Petra verwijst naar het artikel ‘Plannen in crisistijden’ in De Streekkrant van 2 november 2011, pagina 5.

 

3.2.       Er is een overleg gepland met diaken Paul over de bestemming van de pastorij op donderdag 1 december om 20u bij Françoise (Terlaenenstraat 21). Klaas zal als vertegenwoordiger van de werkgroep dorpskernvernieuwing al zeker aanwezig zijn. Alle geïnteresseerden zijn welkom!

Klaas en Françoise vragen tegen 1 december na bij de gemeente uit wat de overeenkomst met het bisdom inhoudt. Joris legt zijn oor te luisteren bij een kennis die meer weet over de klassering van gebouwen.

 

3.3.       Reactie op de oproep vanuit de verkeersraad ‘mijn straat’: Raymond stuurde een document door (zie bijlage D AV 035 Mijn straat). Klaas stuurt de in de werkgroep verzamelde ideeën en knelpunten door naar Guy H. Tijdens de vergadering worden nog knelpunten aangehaald die Guy ook meeneemt. De AV besluit om een brief op te stellen gericht aan GSK, De Lijn, Olislaegers en de kinderopvang in de Neerpoortenstraat met de vraag om hun medewerkers (ouders) aan te sporen om de snelheidsbeperkingen te respecteren. Tine en Françoise stellen de brief op en spreken Olislaegers en de kinderopvang hierover aan. Aan De Lijn en GSK wordt de brief verstuurd.

 

 

4.   Dorpskernvernieuwing door werkgroep

 

4.1.       Stand van zaken studenten

Daniel heeft ons dossier (lastenboek + foto’s) aan de professor van de ULB bezorgt. Tegen eind 2011 weten we of ons dossier is goedgekeurd of niet. Indien wel, zullen de studenten tussen februari en april ons project uitvoeren. Tegen de AV van 27 april zouden we een eerste ontwerp(en) kunnen verwachten. Daniel houdt ons op de hoogte van de beslissing.         

 

4.2.       Inventarisatie trage wegen

Op de infovergadering van woensdag 14 september kwam aan bod dat de deelgemeentes al vrij ver gevorderd waren met de inventarisatie, met uitzondering van Huldenberg. Guido Wyseure lichtte ook zijn methode toe.  

 

In Ottenburg heeft Gerard al een groot deel van de buurtwegen in Ottenburg geïnventariseerd (zie bijlage D AV 036 Buurtwegen Ottenburg 20111118). De linken verwijzen naar plaatsen op de kaart, waardoor je een idee krijgt waar de voetwegen liggen en waar je ze kan vinden in de Atlas. Tevens kan je inschatten, hoe groot de ontbrekende stukken zijn. De minnetjes moeten nog worden aangevuld en onderzocht. Een aantal zijn nog makkelijk te vinden, maar er zijn er ook een aantal die praktisch verdwenen zijn.

Mensen die nog wat van de moeilijk zichtbare stukken weten liggen en eventueel mee op exploratiewandeling willen gaan, mogen Gerard altijd contacteren.

 

Na de inventarisatie is het de bedoeling om met weinig kosten een veilig alternatief te bieden voor (ontbrekende) voet- en fietspaden.

 

4.3.       Verkeersknooppunt Wavre-Nord

Reactie van een bewoner van de Florivalstraat op het artikel van Klaas in de Infogids met de vraag om de problemen in die straat aan te kaarten (smalle weg, veel bochten, geen voet- of fietspad, druk sluipverkeer Wavre-Nord, snelheidsovertredingen …). Guy neemt dit mee naar de verkeersraad. Klaas voegt het toe bij de al verzamelde ideeën.

 

 

5.   Nieuwe vragen aan de gemeente

 

-      De dorpsraad vraagt om meer informatie omtrent de beslissing voor het aanstellen van een studiebureau om een masterplan uit te werken.

-      De AV vraagt ook om expliciete betrokkenheid bij het in kaart brengen van de behoeften van de bestemmingen van de gebouwen in de dorpskern.

-      De AV vraagt om een antwoord op de vragen uit de vorige vergadering.

-      De AV vraagt om snel antwoord te krijgen op de vraag wanneer de werken op de Leuvensebaan richting Wavre starten en hoe het verkeer zal worden omgeleid.

-      Het dak van De Kastanje is dringend aan vernieuwing toe. Wanneer kan dit worden uitgevoerd?

-      De roosters voor De Kastanje om van de parking naar de school te gaan (dus tussen het gebouw en het veld) liggen los, alsook verschillende klinkers.

-      De AV vraagt wanneer het bord met aanduidingen van hoeveel parkeerplaatsen er zijn aan De Kastanje wordt geplaatst in het dorpscentrum.

-      Kan de gemeente navragen of het mogelijk is dat de lichten van de zendmast in Wavre gedimd worden? Sinds enkele weken is de lichtoverlast enorm toegenomen.

 

 

6.   Bekendmaking dorpsraad

 

6.1.       Websitenieuws? Geen speciaal nieuws.

 

6.2.       Artikel voor het gemeentelijk infoblad januari-februari

Gezien de deadline (vandaag) schrijven we geen artikel. Wellicht schrijven we ook geen artikel voor de Infogids van maart-april gezien we tegen die deadline (20 januari) wellicht niet meer nieuws hebben. Indien wel, schrijft Klaas een artikel (deadline Infogids mei-juni is 20 maart).

 

6.3.       Stand van de dorpsraad op de kerstmarkt van 17 december?

De AV beslist om dit jaar geen stand te zetten op de kerstmarkt. Eventueel kunnen we wel op de Ottenburgse Feesten (zondag 6 mei 2012) een actie doen. Te bespreken op de volgende AV.

 

6.4.       Vormingsmaand ‘Huldenberg altijd geslaagd’ in maart 2012

Zie bijlage D AV 037 Vormingsmaand Huldenberg altijd geslaagd maart 2012. Vooral interessant voor de verenigingen!

Vanuit de dorpsraad richten we geen activiteit in.

 

 

7.   Varia

 

7.1.       De volgende AV vindt plaats op vrijdag 27 januari 2012 om 20u in De Linde.

 

Petra Detienne, secretaris