Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 9 september 2011

 

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Klaas Decanniere

 

Françoise De Cupere

penningmeester

Lieve Dergent

bestuurslid, KVLV Ottenburg

Petra Detienne

secretaris

Annelies Goovaerts

 

Guy Hofman

 

Aruna Michiels

plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Klara Roelants

Plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Silke Roelants

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Eddy Ronsmans

voorzitter

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Daniël Van Daele

 

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

Marc Verheyden

Burgemeester Huldenberg

 

 

Verontschuldigd:

 

Eliane Belgrado

 

Joris Costermans

 

Johan De Donder

 

Joan Luca

bestuurslid

Guy Ronsmans

 

Jules Roovers

 

Wim Steeno

SK Ottenburg

Nico Vanden Broeck

 

Michael Verhaeghe

 

Veronique Verheyden

GBS De Letterboom

 

 

Afwezig:

 

Frédéric François

 

Kristien Roosbeek

 

Tine Vandaele

 

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

 

 

1.   Nieuwe leden en ontslagen

 

Nico Vanden Broeck deelde schriftelijk zijn ontslag mee aan de voorzitter en secretaris. De AV neemt hiervan akte.

 

Bij de Chiro is er een wissel in de afvaardiging: Silke, Aruna en Klara vervangen Bas en Sven.

Petra stuurt hen –alsook aan Daniël- de nieuwe statuten en het vorige verslag.

Aangezien de drie meisjes hun domicilie niet in Ottenburg hebben, moet er over één van hen gestemd worden.

Daniël Van Daele stelt zich voor en licht toe waarom hij lid wil worden van de Algemene Vergadering.

 

Ook Gerard Vanderveken, uitgenodigd om toelichting te geven over de inventarisatie van de trage wegen, stelt zich kandidaat.

 

Aangezien er te weinig aanwezigen zijn, kan er niet overgegaan worden tot stemmen. Dit gebeurt op de volgende AV.

 

 

2.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 15-05-2011

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

 

 

3.   Opvolging vorig verslag

 

3.1.       Reactie vanuit de gemeente op onze vragen

De burgemeester licht enkele punten toe:

-      Het is moeilijk om sluikstorters te betrappen.

-      Aanplanten haag in de tuin van de pastorij langs de Schoolstraat: de technische dienst neemt dit op in hun planning (juiste tijdstip afwachten)

-      Op het college dd. 21/5/2011 werd besproken dat: “Er zijn in de zeer nabije toekomst geen plannen om de Neerpoortenstraat opnieuw aan te leggen.  De aanvragen hiervoor verlopen via de Vlaamse Milieumaatschappij (verleent de subsidies per gemeente en stelt per gemeente de planning op) en niet Riobra (is wel eigenaar van de riolering - Riobra vraagt bij VMM de goedkeuring van het dossier en de subsidies).” Voor meer uitleg kan je terecht bij de dienst openbare werken (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

3.2.       Ondertekening van de nieuwe statuten en nieuwe ledenlijst

 

De aanwezige leden die de nieuwe statuten nog niet ondertekenden, doen dit. De handtekening van nog enkele leden ontbreekt. Petra gaat achter de handtekeningen aan. J

 

 

4.   Dorpskernvernieuwing door werkgroep

 

4.1.       Verslag werkgroepbijeenkomst(en)

De werkgroep besprak voornamelijk de vergaderbehoeften (zie 4.2.). Ook de parkeerproblemen rond De Linde kwamen aan bod. Er is een voorstel om een stuk van de huidige speelplaats te gebruiken als parkeerplaats (met nodige ruimte voor de Chiro). Dit maakt deel uit van het ruimere idee om de dorpskern te herinrichten.

Uiteraard zal de hele dorpskernvernieuwing een werk van lange adem zijn. Aangezien we over zo goed als geen financiële middelen beschikken, zijn we (nog steeds) op zoek naar studenten die ons project als eindwerk willen kiezen.

   

Daniel stelt voor om een wedstrijd uit te schrijven onder de architectuurstudenten van een Brusselse school. Daniel stelt dit voor op school en koppelt terug met Klaas over de stand van zaken.

De werkgroep dorpskernvernieuwing zorgt voor een algemeen lastenboek.

 

4.2.       Resultaten rondvraag behoeften vergaderruimten

De behoeften zijn: een kleine zaal +/- 10 personen en een iets grotere voor +/- 25 personen, alsook een grotere zaal voor evenementen.

De Chiro heeft nood aan aparte jeugdlokalen.

Er zijn ook heel wat noden in De Linde, o.a. in de keuken is heel wat materiaal nodig.

Er is ook vraag naar een dweilmachine.

Sommige verenigingen krijgen meer rechten in De Linde dan andere, bv. de wijze/het tijdstip waarop de sleutel wordt verkregen, het al dan niet kuisen van de zaal,  stockageruimte.

 

De algemene vergadering komt tot een consensus over: de pastorij betrekken als vergaderlokalen, de Linde als feestzaal (zaal voor grotere evenementen) en het oud gemeentehuis en de ruimte er rond voor de jeugd.

 

De pastorij is eigendom van het bisdom (dat nog steeds niet reageerde op ons schrijven). De burgemeester geeft door aan de afgevaardigde van de Kerkraad dit punt aan te halen op de Kerkraad die maandag plaatsvindt.

 

 

4.3.       Inventarisatie trage wegen: stand van zaken en plan van aanpak door Gerard Vanderveken

Op woensdag 14 september vindt er een infovergadering plaats om 20u in het gemeentehuis te Huldenberg. De bedoeling is om zoveel mogelijk buurtwegen uit de atlas der buurtwegen (terug) open te stellen. Probleem hierbij is vaak dat dergelijke wegen op privépercelen liggen. Verleggingen van de buurtwegen is mogelijk.

Iedereen welkom!

We wachten de vergadering af.

 

Alvast een idee om met de dorpsraad een wandeldag in te richten om de buurtwegen te leren kennen.

 

Gerard heeft al een groot deel van de buurtwegen in Ottenburg (en Sint-Agatha-Rode alsook een aantal in Huldenberg) geïnventariseerd.

 

Daniel stelt voor om eens bij Natuurpunt aan te kloppen of ze interesse hebben om mee te helpen om meer biodiversiteit te verkrijgen.

Vraag aan Kristien om dit mee te nemen naar de Milieuadviesraad.

 

 

5.   Nieuwe vragen aan de gemeente?

 

-      De verwarming staat het hele jaar op in het oude gemeentehuis wat een enorme verspilling is. Kan dit verholpen worden?

-      Kunnen er op korte termijn in het dorp(scentrum) borden geplaatst worden met aanduiding naar de parking aan De Kastanje en van het maximum aantal parkeerplaatsen?

-      Raymond vraagt om meer politiecontrole in het dorpscentrum om wild parkeren tegen te gaan.

-      Kunnen de plannen van de huidige dorpskern overgemaakt worden aan de secretaris?

-      Het alarm van de school gaat -nu het schooljaar is gestart- weer regelmatig af. Het alarm is niet aangesloten op een centrale dus er komt ook niemand om dit af te zetten. Annelies belt dan steeds (vaak ’s nachts) naar de politie die dan wel komt kijken maar geen sleutel heeft en dus het alarm niet kan afzetten. De dorpsraad dringt aan op een oplossing voor dit probleem (bv. alarm aansluiten op een centrale en/of een sleutel leggen op het politiekantoor).

-      Melding van de aanleg van een fiets- en voetpad van 2,50 m breed vanaf het einde van de Leuvensebaan (op grondgebied van Wavre) tot aan de rotonde aan Glaxo Smith Kline. De burgemeester vraagt na en bezorgt Petra eerstdaags de correcte info.

-      De reservatie van De Linde voor de algemene vergaderingen in 2012 mag definitief vastgelegd worden. Zie punt 8.3. Dit is ondertussen gebeurd.

 

 

 

6.   Bekendmaking dorpsraad

 

7.1.       Websitenieuws?

Geen speciaal nieuws. Verenigingen die iets willen aankondigen, kunnen de info bezorgen aan Jules.

 

7.2.       Artikel voor het gemeentelijk infoblad november-december (deadline 15/9): Klaas  schrijft een artikel over de wedstrijd van de dorpskernvernieuwing en de inventarisatie van de trage wegen.

 

 

7.   Varia

 

8.1.       Dit najaar verschijnen alle vrijetijdsactiviteiten van Huldenberg op de UiTkalender. Vanaf november zal de kalender in de infogids en op de gemeentelijke website een nieuwe look krijgen. Activiteiten verschijnen enkel nog in de kalender en op de website as ze ingevoerd worden door d eorganisatoren. Daarom dienen alle verenigingen hun activiteiten in te voeren in deze databank. Er zijn infoavonden voor zien op 19 en 22 september. Je kan ook al meteen aan de slag voor het invoeren van activiteiten op www.uitdatabank.be. Neem alvast eens een kijkje op www.uitinvlaanderen.be.

 

8.2.       De volgende AV vindt plaats op vrijdag 18 november 2011 om 20u in De Linde.

De Chiro verontschuldigt zich alvast voor deze vergadering.

 

8.3.       Vergaderdata 2012: vrijdagen 27 januari, 27 april, 14 september en 23 november. Indien nodig, houden we nog een extra AV in juni (datum nog te bepalen).  

 

8.4.       Actiepunt van de verkeersraad ‘MIJN STRAAT’: iedereen kan knelpunten voor de zwakke weggebruikers in zijn straat doorgeven aan Guy en Raymond (eventueel met foto). Voorbeelden zijn ontbreken van zebrapaden, overhangende takken, wegbermen maaien …

 

8.5.       Enkele aankondigingen: zondag 18 september stelt Daniël zijn natuurvriendelijke tuin open en is het Dag van de landbouw in Hof Ter Vaeren. Op vrijdag 23 september vindt de ABBA-fuif plaats ten voordele van www.tomorrow4isibani.be. Noteer ook alvast dat de kerstmarkt op 17 december plaatsvindt.

 

 

 

 

Petra Detienne, secretaris