Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 13 mei 2011

 

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Eliane Belgrado

 

Klaas Decanniere

 

Johan De Donder

 

Lieve Dergent

bestuurslid, KVLV Ottenburg

Petra Detienne

secretaris

Bas Goossens

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Guy Hofman

 

Joan Luca

bestuurslid

Eddy Ronsmans

voorzitter

Jules Roovers

 

Wim Steeno

SK Ottenburg

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Michael Verhaeghe

 

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

Veronique Verheyden

GBS De Letterboom

Françoise De Cupere

penningmeester

Kristien Roosbeek

 

Guy Ronsmans

 

 

 

Verontschuldigd:

 

Joris Costermans

 

Annelies Goovaerts

 

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Tine Vandaele

 

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

 

 

Afwezig:

 

Frédéric François

 

Sven Spreutels

plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Nico Vanden Broeck

 

 

 

1.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 4-3-2011

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd, mits volgende rechtzetting: Guy Ronsmans was verontschuldigd.

 

 

2.   Nieuwe leden

 

Michael Verhaeghe stelde zich kandidaat voor de dorpsraad via een brief aan de voorzitter. De AV aanvaardt unaniem het lidmaatschap van Michael. Ook Daniel Van Daele, Terlaenenstraat 56, stelde zich kandidaat via e-mail. We hopen dat Daniel aanwezig kan zijn op de volgende vergadering. Petra bezorgt hem alvast het verslag van deze vergadering.

 

 

 

3.   Opvolging vorig verslag

 

3.1.   Reactie vanuit de gemeente op onze vragen en goedkeuring van de nieuwe statuten

 

- Renovatie oude gemeentehuis tot vergaderlokalen: hier worden voorlopig geen investeringen gedaan. Bestemming wordt bekeken bij herinrichting dorpskern.
- Wegenonderhoud wordt opgenomen in planning.
- Dossier sluikstorten is in behandeling bij de politie - onderzoek is lopende.
- Haag: het was niet duidelijk welke locatie we bedoelden. Petra gaf de locatie door op basis van

- De gemeente keurde onze nieuwe statuten goed en bezorgde de secretaris een ondertekend exemplaar.

 

3.2.  Verslag van de verkeersraad door Guy H.

Accent wordt gelegd op trage wegen (voetpaden en fietspaden), schoolomgevingen en parkeerbeleid. Op vraag van Guy en Raymond wordt er ook rekening gehouden met strategische projecten zoals Glaxo Smith Kline en Kerkeveld.

Er wordt werk gemaakt van quick wins, zoals meer zichtbaarheid van de mobiliteitsacties (o.a. via website).

Als alles goed gaat, zal in het voorjaar van 2013 de aanbesteding van de werken aan de Stroobantsstraat starten.

Er wordt een beter fietspad aangelegd op de N253 in Huldenberg centrum.

Onze vraag aan de gemeente om een overzicht te maken van de trage wegen wordt nu teruggespeeld aan de dorpsraden en de scholen (in het kader van ‘netwerken’). In Neerijse is dit al gebeurd door de heer Wyseure.

 

De AV bespreekt de aanpak van deze opdracht en neemt volgende besluiten: Jules zoekt de Atlas van de buurtwegen en stuurt naar Petra. Françoise vraagt info op bij de heer Wyseure. Petra mailt straatverdeling door naar de AV. De leden van de AV koppelen terug naar Petra tegen 1 juli.

 

 

4.   Terugkoppeling milieuadviesraad (MAR) door Kristien

 

Een groot deel van de vergadering werd besteed aan de ontginning van De Cock. Daarnaast werd aan de nieuwe leden op de vergadering gevraagd om ideeën en knelpunten te verzamelen, bv. over lawaaihinder, afvalhinder …

Kristien deed meteen al een voorstel om iets op te zetten voor de kinderen van Ottenburg, bv. een overzetactie van padden.

 

De AV stelt voor om in de Florivalstraat (voorbij kruispunt met Veeweidestraat) ook de ‘infrastructuur’ om padden te beschermen te voorzien en paddenoverzetacties te organiseren.

 

De AV meldt ook nog volgende knelpunten:

- Sluikstorten: Hasselheide, Hoevestraat en Florivalstraat

- Vuur stoken: veel inwoners weten niet wat mag en niet mag! Infofolder in bussen steken?

Kristien neemt dit mee naar de volgende MAR.

 

 

5.   Eerste aanzet voorstel dorpskernvernieuwing door Klaas

 

De werkgroep kwam in april samen. Ze stelden doelstellingen voorop en hielden al een eerste brainstorm. Afbakening tot stuk tussen Schoolstraat, Pastorijstraat/Kerkstraat en Leuvensebaan.

 

Idee om een centraal plein te organiseren tussen de kerk en het oude gemeentehuis (met dan een stukje van de Kerkstraat dat verkeersvrij –of arm is). De ruimte is dan groot genoeg om onder te verdelen in sport- en spelplaats, groene speelzone en groene verpozingzone (met banken en evt. picknicktafels).

Het oude gemeentehuis kan als bestemming vergader- en jeugdlokalen krijgen.

Nog te bespreken: bestemming pastorij en gebruik kerk (bv. als tentoonstellingsruimte).

 

Op het artikel in de Infogids kwam nog geen reactie.

 

De werkgroep komt een volgende keer samen op vrijdag 20 mei om 20u in de Chirolokalen. Iedereen is uiteraard van harte welkom!

 

Wie architecten of landschapsarchitecten kent, spreek ze aan en vraag hen om medewerking. Wie scholen kent (die architectuur aanbieden), stel hen voor om onze dorpskern als eindwerk te nemen. Françoise contacteert alvast Sint-Lucas in Brussel.

 

 

6.   Nieuwe vragen aan de gemeente?

 

De AV betreurt de reactie van de burgemeester in de pers naar aanleiding van het ongeval op zondag 1 mei, met name de uitspraak dat het “technisch onhaalbaar is om de straat te vernieuwen”.

De AV vraagt aan de gemeente om o.a. bij RIOBRA aan te dringen om de noodzakelijke werken in de Neerpoortenstraat prioritair te behandelen.

 

 

7.   Bekendmaking dorpsraad

 

7.1.       Websitenieuws? Er waren 78 bezoekers de voorbije maand. Jules voegt Michael toe als lid van de AV en zet de nieuwe statuten online.

 

7.2.       We besluiten om voor de volgende twee gemeentelijke infobladen (juli-augustus en september-oktober) geen artikel te schrijven.

 

7.3.       Op de website worden momenteel enkel activiteiten aangekondigd die door verschillende verenigingen samen worden georganiseerd. Er wordt in vraag gesteld of de verenigingen nood hebben aan een pagina op onze website om al hun acitviteiten te kunnen aankondigen. De verenigingen die dit wensen, laten dit aan Jules weten. Voor alle duidelijkheid: voor de inhoud van de pagina moet de vereniging zelf zorgen.

 

7.4.       Johan heeft de idee om de politiek van Ottenburg te beschrijven tot aan de fusie (met Huldenberg). Wie hierover informatie heeft, gelieve dit aan Johan te bezorgen. Johan bezorgt Jules een tekstje om op de website te plaatsen.

 

 

8.   Ondertekening van de nieuwe statuten

 

De aanwezige leden ondertekenen de statuten. De leden die niet aanwezig zijn, kunnen de statuten ondertekenen op een volgende AV of kunnen langskomen bij Petra.

 

 

9.   Varia

 

9.1.       De volgende AV vindt plaats op vrijdag 9 september 2011 om 20u in De Linde.

 

9.2.       Stand van zaken financiën: startgeld: 200 euro – onkosten: 70 euro kopies folders en 30 euro stand kerstmarkt, dus nog 100 euro over.

 

9.3.       Het eerste weekend van augustus (vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 augustus) vindt de Vlaamse Kermis plaats. Iedereen uiteraard van harte welkom! Het programma vind je binnenkort op www.ottenburg.be, in je brievenbus, in de dorpswinkels op plakzuilen …

Petra Detienne, secretaris