Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 10 september 2010

 

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Joris Costermans

 

Klaas Decanniere (later)

 

Françoise De Cupere

penningmeester

Johan De Donder (later)

 

Lieve Dergent

bestuurslid, KVLV Ottenburg

Petra Detienne

secretaris

Bas Goossens

plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Annelies Goovaerts

 

Guy Hendrickx

 

Guy Hofman (later)

 

Joan Luca

bestuurslid

Eddy Ronsmans

voorzitter

Raymond Ronsmans (later)

Landelijke Gilde Ottenburg

Jules Roovers

 

Tine Vandaele

kandidaat-lid AV

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

Nico Vanden Broeck

 

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

Michaël Verhaeghe

op uitnodiging van de werkgroep statuten

 

 

Verontschuldigd:

 

Eliane Belgrado

 

Nancy Olislaegers

 

Wim Steeno

SK Ottenburg

Vanessa Sterckx

 

Veronique Verheyden

GBS De Letterboom

Marc Verheyden

burgemeester Huldenberg

 

 

Afwezig:

 

Frédéric François

 

Guy Ronsmans

 

Kristien Roosbeek

 

Sven Spreutels

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

 

 

 

 

1.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 21-05-2010

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

 

 

2.   Verwelkoming en stemming over nieuwe leden: Tine Vandaele (wegens onvoldoende aanwezigen vorige keer nieuwe stemming) en Kristien Roosbeek

Tine wordt unaniem aanvaard. Welkom, Tine! Kristien is niet aanwezig.

 

 

3.   Doelstellingen nieuwe werkjaar

 

We discussiëren over het al dan niet organiseren van activiteiten als dorpsraad. Er zijn voor- en tegenstanders. We besluiten om op de kerstmarkt van zaterdag 18 december met een infostand te staan met als doel ideeën te verzamelen om de mobiliteit en de dorpskern te verbeteren.

Raymond schrijft ons in. Françoise betaalt 25 euro standgeld aan Raymond.

Jules en Eddy werken verder uit tegen volgende vergadering.

Mogelijkheden:

- Twee witborden zetten (Raymond?) met in alcoholstift de huidige situatie op getekend. De aanwezigen kunnen dan met een witbordstift hun ideeën tekenen. Van elke tekening wordt een foto gemaakt.

- Een maquette maken in Lego als publiekstrekker.

- De huidige situatie schetsen op een A4-papier en dit kopiëren. Iedereen kan dit aanvullen en in een bus steken of later binnenbrengen bij het dagelijks bestuur.

- Delen we ook iets uit of niet?

Jules maakt een nieuwe flyer om uit te delen op de kerstmarkt. (Vermelden dat dorpsraad tussenpersoon is naar de gemeente.)

 

Andere genoemde ideeën: een pensenkermis en een wandeltocht door het dorp met knelpunten.

 

 

 

4.   Opvolging vorig verslag

 

4.1. Antwoorden van de gemeente op onze vragen: zie D AV 027 Vraag en antwoord.

Aanvullingen van onze burgemeester via mail aan de secretaris:

 

Punt 6: Verkeersraad: er is nog geen datum voorzien voor de eerste vergadering.

 

Punt 8: Holle wegen: Oliestraat: de Oliestraat is aangepakt in juni via de Firma Green Road. Deze firma is gespecialiseerd in het aanpakken van niet verharde wegen. Er zou een echte verbetering zijn.

-> Reactie vanuit de AV: er is inderdaad een verbetering, maar voor hoe lang aangezien er auto’s mogen rijden … Wat na enkele onweders?

 

 

4.2. Klaas kreeg nog steeds geen antwoord van het bisdom.

 

 

 

5.   Bekendmaking dorpsraad

 

5.1.       Website: de website wordt

Jules deelt mee dat er tussen 1 juni en 10 september 541 bezoekers (228 unieke bezoekers) naar de website surften. Ongeveer een derde van de bezoekers surft onmiddellijk naar onze website. Een derde komt er via huldenberg.be terecht en de anderen via Google.

Eén keer per maand wordt de stand van zaken doorgestuurd naar Petra. Wie dit nog wil krijgen, laat dit weten aan Jules.

 

5.2.       Nieuws voor een artikel voor het gemeentelijk infoblad van november-december? (tegen 20 september bezorgen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Françoise stelt een artikel op over de kerstmarkt.

 

 

 

 

 

6.    Varia

 

6.1.       Stand van zaken werkgroep statuten (Johan, Klaas, Jules en Lieve)

Michaël Verhaeghe neemt met de aanwezigen de statuten door, stelt verduidelijkende vragen en doet voorstellen. Michaël engageert zich om een eenvoudigere en duidelijkere versie op te stellen. Hij bezorgt dit aan Petra. We bespreken dit ontwerp op de volgende vergadering.

 

 

6.2.       Vraag van Annelies: een containerpark in Groot-Huldenberg?

Antwoord van de burgemeester via mail aan de secretaris: een containerpark in een kleine gemeente als Huldenberg is duur en niet efficiënt. Voor kleinere gemeente heeft een samenwerking alleen maar voordelen.

Eerdere pogingen (aan de vlamovens en in de omgeving van Keyhofberg) zijn mislukt onder andere omwille van de weigering van een stedenbouwkundige vergunning en buurtprotest.

De gemeente onderneemt heel wat om de service zo hoog mogelijk te houden.

Zo hebben we:

- het verwerken van het snoeihout in de deelgemeenten;

- wijkophalingen van het KGA;

- ijzerophalingen op oproep (= mensen geven een telefoontje en men komt op afspraak);

- grof huisvuil op oproep;

- jaarlijks zes gratis beurten in het gemeenschappelijke containerpark te Bertem;

Voor bijkomende informatie kan men steeds terecht bij de milieudienst van de gemeente.

 

Vraag vanuit de AV aan de gemeente: is er (ook) samenwerking met Overijse, wat vanuit Ottenburg sneller te bereiken is, mogelijk?

 

 

6.3.       Vergaderdata werkjaar 2010-2011

De volgende AV vindt plaats op vrijdag 19 november 2010 om 20u in De Linde.

De vergaderdata van 2011 zijn: vrijdagen 14 januari, 4 maart, 13 mei, 9 september en

18 november.

 

 

6.4.       Vraag tot afvaardiging van een – liefst vrouwelijk – lid van de dorpsraad voor de milieuadviesraad.

Van de aanwezigen is er voorlopig niemand kandidaat. (Raymond is al lid via de Landelijke Gilde.) Is er iemand van de afwezigen kandidaat om lid te worden?

Er is vraag naar de frequentie van vergaderen. Raymond antwoord dat er wordt vergaderd wanneer er agendapunten zijn (meestal om de paar maanden eens).

 

 

6.5.       De gemeente ontvangt op zondag 12 september tussen 12u en 17u de doortocht van 600 schapen in het kader van een actie voor biodiversiteit. Zie http://www.movingsheep.be/.

 

 

Petra Detienne, secretaris