Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 5 maart 2010

___________________________________________________________________________

 

Aanwezig: Klaas Decanniere, Johan De Donder, Lieve Dergent (KVLV Ottenburg), Petra Detienne, Bas Goossens (plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode), Guy Hendrickx, Guy Hofman, Eddy Ronsmans, Raymond Ronsmans (Landelijke Gilde Ottenburg), Sven Spreutels (Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode), Wim Steeno (SK Ottenburg), Vanessa Sterckx, Nico Vanden Broeck, Christine Vankeirsbilck, Jean-Pierre Verheyden (Basilius vzw) en Veronique Verheyden (GBS De Letterboom)

 

Verontschuldigd: Eliane Belgrado, Joris Costermans, Françoise De Cupere, Patricia Dewaele (Ouderraad GBS De Letterboom), Annelies Goovaerts, Joan Luca, Nancy Olislaegers, Guy Ronsmans, Anneleen Van Pee (GBS De Letterboom) en Marc Verheyden (burgemeester Huldenberg)

 

Afwezig: Jules Roovers, Frédéric François en Daniël Michiels

___________________________________________________________________________

 

1.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 08-01-2010

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

 

 

2.  Opvolging vorig verslag

 

2.1. Vragen aan de gemeente

 

- Er is tot op heden nog geen link van de gemeentewebsite naar de dorpsraadwebsite. Kan dit snel in orde worden gebracht?

 

- Is het mogelijk om de elektriciteit van de zaal aan te passen indien we zelf een afwasmachine kopen? Principieel akkoord van Marc Verheyden (telefonisch) dat dit kan.

 

- Er is nog geen antwoord gekomen van het bisdom om de overeenkomst over het gebruik van de pastorij te vernieuwen (zodat andere verenigingen toegang hebben). De burgemeester zal dit eventueel via diaken Paul proberen regelen.

 

- Er vonden snelheidsmetingen plaats op de Leuvensebaan en op de Tommestraat. De resultaten worden op de vergadering kort toegelicht (zie D AV 023a-b-c). Ondertussen vond al een nieuwe snelheidsmeting plaats. De burgemeester bezorgt deze resultaten nog aan Petra.

 

- De haag (inclusief stronken!) in de pastorijtuin langs de Schoolstraat en de Pastorijstraat wordt door de technische dienst verwijderd van zodra het weer het toelaat. Er wordt een nieuwe haag geplant. Voorstellen: haagbeukenhaag of vierseizoenshaag (meer snoeiwerk?).

Er komen ook nog plakkaten van aan de straat tot aan de poort (zodat het geheel kan worden afgesloten).

 

- De andere vragen zijn nog in behandeling.

 

2.2. Aanduiding van plaatsvervangers van verenigingen:

Ouderraad: Patricia neemt ontslag uit de dorpsraad. Veronique vraagt aan de ouderraad wie ze zal afvaardigen.

Gezinsbond: ? – plaatsvervanger:?

 

8.1. Aangepaste flyer met oproep kandidaten: Jules, kan jij deze aanpassing doen en de flyer naar Petra sturen?

 

8.2. Gezamenlijke aankoop van een afwasmachine door de verenigingen: de werkgroep Mosselkermis vergadert op 11 maart en bespreekt dit dan.

 

8.4. Contact met andere dorpsraden: we plannen een bijeenkomst met de besturen (o.a. over de erkenning van de dorpsraden!) van zodra het bestuur van de dorpsraad van Sint-Agatha-Rode werd gekozen. De oprichting van een dorpsraad in Huldenberg gebeurt waarschijnlijk na de zomervakantie.

 

 

3.    Nieuwe vragen aan de gemeente

 

- Vraag van een inwoner om een keer per week (of tweewekelijks) permanentie van het gemeentebestuur te voorzien in Ottenburg, bijvoorbeeld van 16u tot 19u. Dat zou erg hoffelijk zijn. Het is immers niet voor elke inwoner eenvoudig om tijdens de openingsuren naar Huldenberg te gaan. Daarnaast is het beter voor het milieu (omdat er vele –meestal auto- kilometers worden uitgespaard).

 

- Vraag van een inwoner om ook de snelheid te controleren van het verkeer in de Langeheidestraat (vooral vanaf nummer 57).

 

- De daken van de Chirolokalen en de schoolcontainers lekken nog steeds. Graag actie!

De Chiro brengt dit probleem ook nog op de jeugdraad.

 

- Zie 7.1. en 7.3.

 

 

4.    Bekendmaking dorpsraad

 

4.1.               CultuurKriebels: stand van zaken, verdere afspraken en promotie

Het programma staat op punt. De affiches zijn verspreid.

Onduidelijkheid over startuur boeken- en speelgoedmarkt van de school (13u of 14u?).

Dank aan de mensen die zich hebben opgegeven om de kunstwerken te bewaken in de kerk.

De infoborden van de wandeling mogen één dag blijven staan. Er zijn ook kopies voorhanden van het artikel uit het boekje van de Heemkundige Kring. De informatie en foto’s mogen op geen andere manier worden verspreid.

Jammer dat het logo van en de samenwerking met de dorpsraad niet mochten vermeld worden op het promotiemateriaal. Hopelijk kan dit wel bij een volgend evenement.

 

4.2.               Website www.dorpsraad.be: nieuwtjes?

Een fotoverslag van CultuurKriebels kan op de website komen. Foto’s te bezorgen aan Klaas.

Verenigingen die hun activiteiten online willen zetten, kunnen de info doorgeven aan Klaas.

 

4.3.               Wie schrijft het artikel voor het gemeentelijk infoblad van mei-juni?

Eddy maakt het artikel op tegen eind maart met onder andere een oproep voor kandidaten voor de AV.

 

 

5.    Werkgroep mobiliteit (Guy Hofman, Joan en Raymond)

 

5.1.       Stand van zaken?

De werkgroep kreeg geen nieuwe knelpunten binnen. Wie iets wil doorgeven, kan dit nog steeds via Joan.

 

5.2.       Wie zich kandidaat wil stellen voor de verkeersraad kan dit tot 21 maart via een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er worden uit deze raad maximum vijf personen gekozen op basis van motivatie en ervaring om in een werkgroepje te zitten om een nieuw mobiliteitsplan op te stellen (op korte termijn). Er moet een nieuw mobiliteitsplan komen om beslissingen te kunnen nemen en werken te laten uitvoeren.

Guy Hofman stelde zich al kandidaat en Klaas is dit nog van plan.

 

 

6.    Werkgroep statuten oprichten (Johan, Klaas, Jules en Lieve)

De werkgroep kwam nog niet samen en heeft dus nog geen voorstel tot aanpassing.

Petra stuurt de opmerkingen van Gust, Jules en Petra door naar Klaas en Johan.

De werkgroep spreekt snel een datum af om samen te komen met Michael en stelt op de volgende vergadering de aangepaste statuten voor.

 

Belangrijkste knelpunten: financiën, feitelijke vereniging (!), enkele onduidelijkheden over stemmingen en enkele artikels die niet over onze vereniging gaan.

 

 

7.    Varia

 

7.1.       Verslag infovergadering riolering Tommestraat dd. 2/3/2010?

De werken zouden starten ten vroegste in 2013. Eerst moet Aquafin werken uitvoeren, dan pas rioleringswerken. Graag meer informatie hierover vanuit de gemeente. Hoe gaan de zaken nu verder na deze infovergadering?

 

7.2.       Ideeën dorpskern van Raymond (zie D AV 024). Raymond licht kort toe. Afspraak dat iedereen het document doorneemt en opmerkingen doorgeeft aan Klaas.

(werkgroep dorpskern: Joris, Jules, Klaas en Lieve)

 

7.3.       Ter info: zwerfvuilactie van de gemeente

Vraag aan de verenigingen en inwoners om een actie te organiseren om zwerfvuil te verzamelen. Op zaterdag 13 maart om 12u komen alle deelnemers, met het verzamelde zwerfvuil, samen aan De Kronkel voor een hapje en drankje als bedanking.

Deze actie valt wat ongelukkig, namelijk de dag voor CultuurKriebels. De school zal een aparte actie ondernemen op een ander moment.

De dorpsraad vraagt aan de gemeente om veel vroeger op de hoogte te worden gebracht van dit initiatief en om meer promotie hierover te maken.

Het kan een idee zijn om een actie te ondernemen met de dorpsraad volgend jaar.

 

7.4.       Vraag van Johan of we met de dorpsraad ook activiteiten kunnen organiseren, bijvoorbeeld de Ottenburgse Feesten. Lieve bespreekt dit met de organisatoren van de Ottenburgse Feesten.

 

7.5.       De volgende AV vindt plaats op vrijdag 21 mei 2010 om 20u in De Linde.

 

 

 

 

Petra Detienne, secretaris