Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 8 januari 2010

___________________________________________________________________________

 

Aanwezig: Eliane Belgrado, Bert Costermans (plaatsvervanger Landelijke Gilde), Klaas Decanniere, Françoise De Cupere, Johan De Donder, Lieve Dergent (KVLV Ottenburg), Petra Detienne, Annelies Goovaerts, Guy Hofman, Eddy Ronsmans, Guy Ronsmans, Jules Roovers, Nico Vanden Broeck, Anneleen Van Pee (GBS De Letterboom), Jean-Pierre Verheyden (Basilius vzw) en Veronique Verheyden (GBS De Letterboom)

 

Aanwezig zonder stemrecht: Marc Verheyden

 

Verontschuldigd: Lucy Benats (Gezinsbond Ottenburg), Joris Costermans, Guy Hendrickx, Joan Luca, Raymond Ronsmans (Landelijke Gilde Ottenburg), Wim Steeno (SK Ottenburg), Vanessa Sterckx en Christine Vankeirsbilck

 

Afwezig: Patricia Dewaele (Ouderraad GBS De Letterboom), Frédéric François, Bas Goossens (plaatsvervanger Chiro), Daniël Michiels, Nancy Olislaegers en Sven Spreutels (Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode)

___________________________________________________________________________

 

1.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 06-11-2009

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

 

 

2.  Opvolging vorig verslag

 

We verwelkomen burgemeester Marc Verheyden.

 

2.1. Vragen aan de gemeente

- Is het mogelijk om de overeenkomst met het bisdom in verband met het gebruik van de pastorij te vernieuwen zodat andere verenigingen toegang hebben?

-> nog geen antwoord, kan lang duren, wanneer antwoord er is, wordt het doorgestuurd naar de secretaris van de dorpsraad

-> eventueel kunnen de verenigingen nog apart een brief sturen, wel bundelen bij de secretaris van de dorpsraad die dan alles aan de gemeente overmaakt

 

- Is een vaste snelheidsverklikker langs de Leuvensebaan richting Sint-Agatha-Rode mogelijk net zoals in Sint-Agatha-Rode en Huldenberg? Eventueel ook op de Leuvensebaan richting Wavre?

-> mobiel is dit al toegepast op de Tommestraat en Leuvensebaan (waar je nog 70 km/u mocht rijden -> beter op andere plaats waar je maar 50 km/u mag rijden)

-> het verslag van de metingen wordt doorgestuurd door de burgemeester naar Petra

-> vaste toestellen zijn niet voorzien in de begroting van 2010

-> de dorpsraad kan probleemsituaties doorsturen naar politie Dijleland (Tim Peeters); er wordt snel antwoord voorzien

 

- Is het mogelijk om borden Vlaanderen te zetten aan de dorpsgrenzen met Wallonië (Leuvensebaan -> Wavre en Florivalstraat)? Dit geldt ook voor borden van de provincie Vlaams-Brabant.

-> is gevraagd aan de provincie; de provincie beslist

-> normaal alleen geplaatst op gewestwegen

-> zal intergemeentelijk worden bekeken voor gemeentewegen

 

- Vraag van de technische dienst om de haag in de pastorijtuin langs de Schoolstraat en de Pastorijstraat te verwijderen. De dorpsraad vindt dit een goed idee en vraagt om de haag (inclusief stronken!) volledig weg te halen én om een nieuwe haag te planten (en onderhouden!). De dorpsraad stelt het aanplanten van een haagbeukenhaag voor.

-> de haag wordt geplant wanneer het weer het toelaat

-> er komen ook nog plakkaten van aan de straat tot aan de poort (zodat het geheel kan worden afgesloten)

 

- De Hoevestraat en Oliestraat (holle weg) zijn erg uitgespoeld door de laatste onweders. Kunnen deze straten zo snel mogelijk worden hersteld (zodat de inwoners terug met de fiets of te voet door de Hoevestraat kunnen)?

-> De Vinkstraat en de Oliestraat worden hersteld maar bij elk zwaar onweer zal dit weer uitspoelen. Alternatief is betonneren, maar dat is geen optie (natuurgebied!). er valt dus niet veel aan te doen.

 

- Vraag aan de gemeente om een diepvriezer, een microgolfoven en een industriële afwasmachine aan te kopen voor de zaal.

-> Een microgolfoven wordt aangekocht in 2010; een diepvriezer en vaatwasser niet.

 

- De andere vragen zijn nog in behandeling.

 

 

2.2. Aanduiding van plaatsvervangers van verenigingen:

Ouderraad: Patricia – plaatsvervanger:?

Gezinsbond: ? – plaatsvervanger:?

Lucy nam ontslag uit het bestuur van de Gezinsbond en ook uit de dorpsraad.

Petra contacteert Patricia. Joan contacteert iemand van de ouderraad.

Basilius: Jean-Pierre – plaatsvervanger: geen

 

 

 

3.    Nieuwe vragen aan de gemeente

 

3.1. Is er nog voldoende strooizout in de gemeente? Momenteel is er nog 40 ton. Dit is voldoende voor twee keer alle straten van Groot Huldenberg. Vanuit de provincie werd gevraagd aan de gemeentes om spaarzaam om te gaan met het zout. Er zal vooral op de wegen waar bussen rijden en op hellingen worden gestrooid. (Strooien op kleinere straten met weinig verkeer heeft niet veel zin.)

In het vervolg zal er eerst sneeuw worden geruimd alvorens te strooien (anders heeft het ook niet veel zin).

Enkel de ruimer en camion kan worden ingezet (voor fijn zout). De tractor kan enkel grof zout verwerken.

 

3.2. Kan er een link van de gemeentewebsite naar de dorpsraadwebsite worden gemaakt?

 

3.3. Jean-Pierre meldt dat er een put is in het voetpad langs de Terlanenstraat tussen nummer 52 en 54. De burgemeester noteert dit om te laten herstellen.

 

3.4. Tussen nummer 51 en 53 in de Terlanenstaat staat een boom op het voetpad. Vraag aan de gemeente om de eigenaar te contacteren om de boom te snoeien.

 

3.5. Is het mogelijk om de tussentitels te laten staan in de artikels die we doorsturen voor de Infogids?

 

3.6. Is het mogelijk om de elektriciteit van de zaal aan te passen indien we zelf een afwasmachine kopen?

 

3.7. Vraag van Wim voor nog meer politiecontrole aan de toegang aan het schoolgebouw 's morgens n.a.v. een bijna-ongeluk met een jonge fietser.

De burgemeester noteert het probleem en probeert het nodige te doen.

Bijkomend probleem: ouders zetten hun kinderen af aan de kiss & ride-zone, maar de kinderen blijven op de parking spelen wat tot erg gevaarlijke situaties kan leiden.

 

 

 

4.    Bekendmaking dorpsraad

 

4.1.               CultuurKriebels: stand van zaken en verdere afspraken

Programma (bevestigd):

- Mis met aperitiefconcert in de kerk door de Filharmonie
- Aperitief na concert in tenten van aan de kerk tot aan de zaal van 11u15 tot 11u45 door de Landelijke Gilde
- Kruisweg in de kerk in de namiddag door diaken Paul

- Drie muziekconcerten in de drie café’s

- Initiatie petanque door OKRA
- Historische wandeling door Johan (verschijnt in het blad van de Heemkundige Kring van maart, dus je kan dit vooraf lezen), om 14u en om 16u (aan de verschillende huizen zal een bordje met uitleg komen)
- Tentoonstelling van de kinderen in de school met als thema aarde, water, vuur en wind

- Kinderhoekje buiten aan de zaal (in tent) door Gezinsbond
- Creatieve tentoonstelling + eetgelegenheid KVLV

 

Nog niet bevestigd:

- Tentoonstelling van twee beeldhouwers in de namiddag in de kerk (Eliane)

- Chiro: nog geen reactie gekregen of ze meewerken of niet. Graag antwoord aan Johan.

 

Gaat niet door:

- Zumba door Step by Step: de lerares heeft afgezegd
- Fototentoonstelling personen in Ottenburg: lag te gevoelig

 

 

Er worden vrijwilligers gevraagd uit de Algemene Vergadering om permanentie te voorzien in de kerk vanaf 11u45 tot 17u. Graag vijf personen een uur! Je mag je naam doorgeven aan Johan (016 47 19 05 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Françoise is al kandidaat. Wie nog?

 

Wie Johan wil helpen met de voorbereiding van de historische wandeling mag hem dit altijd laten weten.


Volgende vergadering van de werkgroep (Guy, Eliane, Johan, Jean-Pierre): 25 januari

Volgende vergadering voor iedereen maandag 22 februari 2010 om 20u in gemeentezaal De Linde

 

De affiche verschijnt in het volgende nummer van de Infogids.

 

 

4.2.               Website www.dorpsraad.be: nieuwtjes?

Hartelijk dank aan de werkgroep!

Er is iets voorzien waar je kan antwoorden

Extra verslagen staan er op. Bepaalde links die nog niet werkten, werden in orde gemaakt.

Er is nog een probleem om ongewenste e-mails te vermijden: Klaas voert test uit.

Er is een link voorzien naar de webpagina’s van de verenigingen die een website hebben. Over de andere verenigingen is momenteel nog geen info opgenomen.

In een latere fase worden de activiteiten van de verenigingen online gezet (tegen volgende AV?).

 

 

4.3.   Webpagina van de dorpsraad op www.nieuwsblad.be/vereniging?

We doen dit niet. Het Nieuwsblad plaats er ongevraagd advertenties bij en ze stelen inhoud en foto’s.

 

 

4.4.               Wie schrijft het artikel voor het volgende gemeentelijk infoblad?

Dankjewel aan Johan voor het schrijven van het artikel voor editie januari-februari 2010.

In de editie maart-april verschijnt de affiche van CultuurKriebels. We nemen geen apart artikel op van de dorspraad.

Volgende keer moeten we zeker foto’s meesturen om het geheel wat luchtiger te maken.

Zie ook 8.1.

 

 

5.    Mobiliteit

 

5.1.       Extra knelpunten?

Jules heeft nog knelpunten, zie bijlage D AV 020.

Wie nog knelpunten wil doorgeven aan Joan kan dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0496 57 73 73 voor de volgende AV.

De werkgroep legt een overlegmoment vast.

 

 

5.2.       Extra kandidaten voor de begeleidingscommissie?

De commissie krijgt stilaan vorm.

Nu maandag is er een sneltoets mobiliteit.

Klaas en Guy Hofman zijn kandidaat en zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen.

Zijn er nog andere geïnteresseerden van de verontschuldigden of afwezigen? Graag een seintje aan Petra voor de volgende AV.

 

 

 

6.    Werkgroep statuten oprichten

Eliane vroeg aan Gust om de statuten door te nemen. Zijn bemerkingen vind je in bijlage D AV 021. Jules zijn opmerkingen lees je in bijlage D AV 022.

Wie nog opmerkingen heeft, gelieve ze zo snel mogelijk door te geven aan Lieve via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0499 42 44 91.

 

Michael Verhaegen (advocaat op de Langeheide) wil met een beperkt groepje de statuten doornemen en naar onze wensen luisteren.

Dit kan op een avond in de week vanaf 20u.

Johan, Klaas, Jules en Lieve maken een afspraak onderling om alle opmerkingen samen te brengen en bespreken. Daarna maken ze een afspraak met Michael.

 

Belangrijkste knelpunten: financiën, feitelijke vereniging, enkele onduidelijkheden over stemmingen, enkele artikels die niet over onze vereniging gaan

 

 

 

7.    Werkgroep dorpskern oprichten

Kandidaten: Joris, Jules, Klaas en Lieve

 

Eerst moeten we een lijst maken van wat er allemaal nodig en wenselijk is (en dan schrappen).

Als we enkele concretere voorstellen hebben, kunnen we de inwoners van Ottenburg betrekken.

Deze werkgroep moet niet samenkomen op korte termijn. Dit is een werk van lange adem.

 

In Huldenberg wordt iets voorzien voor skaters.

Denkpiste: sportzaal tussen de school en SKO die zowel door de school als turnzaal kan worden gebruikt als door verenigingen (bv. volleybal).

Er zouden (70%) subsidies via de school via (agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) kunnen aangevraagd worden (termijn 4-5 jaar).

 

 

 

8.    Varia

 

8.1.       Zijn er al nieuwe kandidaten voor de AV?

Nog geen reacties. We plaatsen een oproep in de infogids van mei-juni.

Jules zet dit bij op de flyer en stuurt die door naar Petra. Petra stuurt door naar iedereen.

 

8.2.       Gezamenlijke aankoop van een afwasmachine door de verenigingen?

Dit werd nog niet besproken in de besturen van de verenigingen.

Voorstel om het te bespreken op een werkgroep van de Vlaamse Kermis omdat daar de meeste verenigingen aanwezig zijn.

We moeten dan bepalen wie de machine mag gebruiken: enkel de verenigingen die het aankochten of ook anderen (dus verhuren).

 

8.3.       Oproep van Raymond voor helpers op de Wereldwijde Zondag op 28 februari 2010 in de gemeentezaal

Voorbereidende vergadering op maandag 18 januari in de pastorij om 20u.

 

Voorbereiding in de voormiddag: Veronique

Tap en garçons: 8-tal personen: LG zorgt hiervoor

Kassa twee personen: Eliane en ?

Opdienen eten: 5-tal personen

Afwas: 4-tal personen

Schotels klaar maken: 4-tal personen

Buffet en koffie: één of twee personen

Bestellingen doorgeven een 2-tal personen

Vrijwilligers mogen zich melden bij Raymond via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 016 47 16 61.

Vraag: wie richt dit in, m.a.w naar wie gaat de opbrengst? Broederlijk Delen?

 

8.4.       Zowel in Loonbeek als Neerijse is ook een dorpsraad opgericht.

Onze voorzitter zal beide besturen contacteren.

De burgemeester meldt dat in de loop van februari een dorpsraad in Sint-Agatha-Rode wordt opgericht.

 

8.5.       We nuttigen een drankje als nieuwjaarsdrink op kosten van de kas. De afwezigen hebben dus ongelijk!

 

8.6.       De volgende AV vindt plaats op vrijdag 5 maart om 20u in de gemeentezaal.

 

 

 

 

Petra Detienne, secretaris