Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 6 november 2009

_______________________________________________________________________

 

Aanwezig: Eliane Belgrado, Lucy Benats (Gezinsbond Ottenburg), Joris Costermans, Klaas Decanniere, Françoise De Cupere, Johan De Donder, Petra Detienne, Guy Hendrickx, Joan Luca, Nancy Olislaegers, Eddy Ronsmans, Guy Ronsmans, Raymond Ronsmans (Landelijke Gilde Ottenburg), Jules Roovers, Vanessa Sterckx, Christine Vankeirsbilck, Wim Steeno (SK Ottenburg), Nico Vanden Broeck, Leen Vanderlinden (plaatsvervanger GBS De Letterboom) en Veronique Verheyden (GBS De Letterboom)

 

Aanwezig zonder stemrecht: Jos Beke en Guy Vloeberghs (voorzitter Cultuurraad)

 

Verontschuldigd: Lieve Dergent (KVLV Ottenburg), Patricia Dewaele (Ouderraad GBS De Letterboom), Frédéric François, Bas Goossens (plaatsvervanger Chiro), Annelies Goovaerts, Guy Hofman, Sven Spreutels (Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode), Anneleen Van Pee (GBS De Letterboom), Jean-Pierre Verheyden (Basilius vzw)

 

Afwezig: Daniël Michiels

 

______________________________________________________________________

 

 

1.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 04-09-2009

 

Frédéric en Joris waren wel verontschuldigd en dus niet afwezig op de vorige vergadering.

Het verslag wordt verder unaniem goedgekeurd.

 

 

2.   Opvolging vorig verslag

 

Aanduiding van plaatsvervangers van verenigingen:

Chiro: Sven – plaatsvervanger: Bas Goossens

LG: Raymond – plaatsvervanger: Bert Costermans

KVLV: Lieve – plaatsvervanger: Christine Vankeirsbilck

Ouderraad: Patricia: ontslag? – plaatsvervanger:?

Gezinsbond: Lucy – plaatsvervanger: Patricia

SKO: Wim – plaatsvervanger: Olbren Detienne

Basilius: Jean-Pierre – plaatsvervanger?

School: Anneleen en Veronique – 2 plaatsvervangers: Carine Dewit en Leen Vanderlinden

 

 

Verwelkoming van de burgemeester Marc Verheyden en schepen Nicole Stas.

 

Vragen aan de gemeente en antwoorden van de burgemeester:

 

2.1. De Hoevestraat en Oliestraat (holle weg) zijn erg uitgespoeld door de laatste onweders. Kunnen deze straten zo snel mogelijk worden hersteld (zodat de inwoners terug met de fiets of te voet door de Hoevestraat kunnen)?

De technische dienst heeft dit in haar planning opgenomen om de nodige ingrepen uit te voeren.

 

Melding aan de gemeente van moeilijke doorgang van openbare voetwegen langs de Langeheide (en vraag om in te grijpen): sommige plaatsen zijn afgesloten met rood-wit-lint, op andere plaatsen is de doorgang versperd door niet onderhouden plantengroei.

 

-> De technische dienst heeft dit in haar planning opgenomen om de nodige ingrepen uit te voeren.

 

 

2.2. Vraag aan de gemeente om een inventarisatie op te maken van de holle wegen (en voetwegen) en ze te herstellen + aan te geven (zodat de mensen ze vinden).

 

2.3. Atlas van voetwegen (1840) is elektronisch en op papier beschikbaar op de gemeente.

Is het mogelijk om deze atlas te kopiëren en/of door te mailen?

 

-> De atlas is niet elektronisch beschikbaar, wel te raadplegen op de gemeente.

 

 

2.4. Wordt het stuk van de Tommestraat aan de Poelstraat mee opgenomen in de rioleringswerken die zullen uitgevoerd worden vanaf eind 2010?

-> Ja.

 

2.5. Vraag aan de gemeente om een sleutel van de pastorij te krijgen zodat de verenigingen hun bestuursvergaderingen daar kunnen laten plaatsvinden.

-> Volgens de overeenkomst met het bisdom kan de gemeente geen andere verenigingen toelaten in de pastorij.

 

2.6. Vraag aan de gemeente om op vrij korte termijn een oplossing te voorzien voor de Chirolokalen gezien de vochtproblemen.

-> Dit probleem werd nog niet gesignaleerd via de jeugddienst. De jeugddienst checkt dit rechtstreeks bij de Chiro.

 

2.7. Vraag aan de gemeente om DRINGEND signalisatie te voorzien op de parking aan de voetbal en om de parking verder af te werken!

-> De signalisatie op de parking is oké, maar wordt niet nageleefd.

De vraag gaat uit naar signalisatie naar de parking.

 

 

2.8. Vraag aan de gemeente om een diepvriezer, een microgolfoven en een industriële afwasmachine aan te kopen voor de zaal.

-> Een microgolfoven wordt aangekocht, een diepvriezer en vaatwasser niet.

 

2.9. Vraag aan de gemeente om aan de zaal een naambordje te hangen en ook wegwijzers naar de zaal.

-> Is in behandeling.

 

2.10. Vraag aan de gemeente om op korte termijn één rij betonplaten te verwijderen tussen de tuin van de pastorij en de tuin van Alsteens (dit is dus de eerste rij gezien vanuit de zaal). Graag ook een poort zetten naast het werkhuis van de werkmannen.

-> De rij betonplaten werd verwijderd. De halfafgebroken poort wordt nog verder afgebroken. Er wordt een nieuwe afsluiting voorzien voor het stukje langs de straat en parking.

 

2.11. Graag signalisatie voorzien naar andere openbare plaatsen zoals de parking, de school en de voetbal.

-> Wordt onderzocht en geplaatst.

 

2.12. Aan de parking van de school zullen paaltjes worden gezet zodat auto’s niet meer kunnen parkeren waar het niet mag. De paaltjes kunnen weggenomen worden indien nodig bij feesten. Vraag van de dorpsraad om te verbaliseren.

-> Er is momenteel geen wijkagent meer die verbonden is met onze gemeente. De vier agenten zijn externen.

 

2.13. Vraag om het alarm van de school beter af te stellen zodat het niet te pas en te onpas afgaat (1), om het stiller te zetten (2) en om het aan te sluiten zodat automatisch de politie (of een firma) wordt verwittigd (3).

-> Wordt nagekeken.

 

2.14. Nieuwe bordenreeksen voor de keuken van de zaal met stempel van de gemeente. Momenteel zijn er verschillende soorten wat erg onhandig is.

-> Wordt bekeken.

 

2.15. Is het mogelijk om de verkeerssituatie te herbekijken van het stuk van de Leuvensebaan richting Wavre?

-> Momenteel zijn er geen plannen. Bij herinrichting wordt de dorpsraad geraadpleegd.

 

2.16. Stand van zaken nieuw mobiliteitsplan voor Huldenberg met mogelijkheid tot deelname aan de verkeersraad om de standpunten van de dorpsraad Ottenburg duidelijk te maken?

-> Staat op de agenda van de gemeenteraad op 23 november. De dorpsraad wordt aangeschreven.

 

2.17. Vraag om van de gemeentelijke website te linken naar onze website: www.ottenburg.be.

-> Is in behandeling.

 

 

Nieuwe vragen aan de gemeente:

- Is het mogelijk om de overeenkomst met het bisdom in verband met het gebruik van de pastorij te vernieuwen zodat andere verenigingen toegang hebben?

 

- Is een vaste snelheidsverklikker langs de Leuvensebaan richting Sint-Agatha-Rode mogelijk net zoals in Sint-Agatha-Rode en Huldenberg? Eventueel ook op de Leuvensebaan richting Wavre.

 

- Is het mogelijk om borden Vlaanderen te zetten aan de dorpsgrenzen met Wallonië (Leuvensebaan -> Wavre en Florivalstraat)? De burgemeester neemt deze vraag mee. Dit geldt ook voor borden van de provincie Vlaams-Brabant.

 

- Zie 7.5.

 

Opmerking: vragen aan de gemeente moeten voor september doorgegeven worden zodat deze meegenomen kunnen worden in de begroting van de gemeente.

 

 

 

3.    Bekendmaking dorpsraad

 

3.1.   Stand van zaken website door de werkgroep (Klaas, Frédéric, Jules en Bas)

De werkgroep heeft nog steeds het plan om de website op maandag 9 november online te laten gaan.

Voorlopig geen postadressen op de website; ook geen e-mailadressen. Er is nog een probleem om ongewenste e-mails te vermijden.

Het tekstgedeelte over de dorpsraad is klaar.

 

Er is een link voorzien naar de webpagina’s van de verenigingen die een website hebben. Over de andere verenigingen is momenteel nog geen info opgenomen.

 

In een latere fase worden de activiteiten van de verenigingen online gezet (tegen volgende AV).

 

3.2.   Maken we een webpagina van de dorpsraad op www.nieuwsblad.be/vereniging?

De werkgroep bekijkt dit eens. Petra stuurt de info (mail van Karlien) door naar de werkgroep.

 

3.3.   Nieuwe (digitale) versie van de flyer

Petra stuurt de nieuwe versie mee met het verslag (zie D AV 019 DO_brochure_09blue).

Afdrukken, kopiëren en verspreiden op allerlei activiteiten is warm aanbevolen!

 

Telkens er wijzigingen zijn, maakt Jules een nieuwe versie.

 

3.4.   Wie schrijft het artikel voor het volgende gemeentelijk infoblad?

Johan is kandidaat. Petra bezorgt hem info.

Dankjewel aan Klaas voor het schrijven van het artikel voor editie november-december 2009.

 

 

 

4.    Mobiliteit

 

4.1.               Terugkoppeling van de werkgroep (Patricia, Joan, Guy H en Raymond)

Zie documenten D AV 011 en D AV 012.

 

Er kwam slechts één reactie binnen van Klaas. Deze knelpunten worden opgenomen in de lijst. De werkgroep geeft aan dat het ruimer geheel, zoals de dorpskern, best ook wordt meegenomen. De werkgroep komt begin 2010 samen om actiepunten op te lijsten.

Wie nog knelpunten wil doorgeven aan Joan kan dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Johan neemt dit ook op in het artikel voor het volgend gemeentelijk infoblad.

 

4.2.       Vernieuwd mobiliteitsplan in het najaar

Zie 2.16: wordt geagendeerd op de gemeenteraad van 23 november.

 

4.3.      Kandidaten begeleidingscommissie mobiliteit: Klaas en Guy Hofman. Zijn er nog andere geïnteresseerden?

 

 

 

5.    Werkgroep dorpskern oprichten

 

De AV is niet overtuigd van het oprichten van een werkgroep. De dorpskern wordt geagendeerd op de volgende AV.

 

De leden van de AV worden uitgenodigd om inwoners te mobiliseren om aanwezig te zijn op de volgende AV en/of opmerkingen door te geven.

 

 

 

6.    Werkgroep statuten oprichten

 

Eliane vraagt aan Gust om de statuten een door te nemen. Wat is niet correct? Wat ontbreekt, bijvoorbeeld wie is verantwoordelijk bij schulden? Wat is tegenstrijdig? …

Klaas en Johan geven hun opmerkingen door aan Eliane.

Het is niet de bedoeling om de statuten te verstrengen, wel om duidelijkheid te scheppen.

 

 

 

 

 

7.    Varia

 

7.1.       Zijn er al nieuwe kandidaten voor de AV?

Nog geen reacties.

 

7.2.       Vraag van een inwoner om borden Vlaanderen te zetten aan de dorpsgrenzen met Wallonië (Leuvensebaan -> Wavre en Florivalstraat)

Zie bij punt 2.

 

7.3.       Vraag van Raymond om CultuurKriebels te organiseren vanuit de dorpsraad

Verwelkoming Guy Vloeberghs, voorzitter van de Cultuurraad van Huldenberg.

Er kwam een werkgroep samen op 17 september. Er is vraag om een cultuurweekend te organiseren in het dorp. In maart 2009 vond de eerste editie plaats in Neerijse.

Vanuit de werkgroep kwam de vraag om dit te organiseren met de dorpsraad.

De cultuurraad coördineert dit initiatief. Vanuit de dorpsraad worden alvast Johan, Vanessa en Jules afgevaardigd. Een voorbereidende vergadering vindt plaats op woensdag 2 december om 20u in Het Zevende Zegel. Ook andere leden van de AV worden uitgenodigd om op deze vergadering aanwezig te zijn.

Petra vraagt lijst op van kunstenaars bij Karlien en stuurt deze mee met het verslag. -> Omwille van privacyredenen kan dit niet!

CultuurKriebels zal plaatsvinden op 14 maart 2010. Noteer deze datum alvast in je agenda!

 

7.4.       Gezamenlijke aankoop van een afwasmachine door de verenigingen?

De voorzitter stelt voor dat elke vereniging dit bespreekt met het bestuur.

De aankoop van een afwasmachine kan opgenomen worden in de begroting van de gemeente op middellange termijn (2011-2012).

 

7.5.       Vraag van de technische dienst om de haag in de pastorijtuin langs de Schoolstraat en de Pastorijstraat te verwijderen.

De dorpsraad vindt dit een goed idee en vraagt om de haag (inclusief stronken!) volledig weg te halen én om een nieuwe haag te planten (en onderhouden!). De dorpsraad stelt het aanplanten van een haagbeukenhaag voor.

 

7.6.       Wereldwijde Zondag op 28 februari 2010

Zijn er kandidaten om de dag (maaltijd) mee te organiseren? Veronique en Raymond zijn alvast kandidaat. Ook andere leden van de AV zijn van harte welkom, zowel op de voorbereidende vergaderingen als op de dag zelf om een handje toe te steken.

De eerste voorbereidende vergadering vindt plaats op 14 december om 20u in de pastorij.

 

7.7. De vergaderdata in 2010 zijn: vrijdag 8 januari, 5 maart, 21 mei, 10 september en 19 november.

 

 

Petra Detienne, secretaris