Dorpsraad Ottenburg

 

Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 4 september 2009

_______________________________________________________________________

 

Aanwezig: Eliane Belgrado, Lucy Benats (Gezinsbond Ottenburg), Klaas Decanniere, Françoise De Cupere, Petra Detienne, Lieve Dergent (KVLV Ottenburg), Bas Goossens (plaatsvervanger Chiro), Annelies Goovaerts, Guy Hendrickx, Guy Hofman, Joan Luca, Nancy Olislaegers, Eddy Ronsmans, Guy Ronsmans, Raymond Ronsmans (Landelijke Gilde Ottenburg), Jules Roovers, Vanessa Sterckx, Christine Vankeirsbilck, Nico Vanden Broeck, Anneleen Van Pee (GBS De Letterboom) en Veronique Verheyden (GBS De Letterboom)

 

Aanwezig zonder stemrecht: Ann Hendrickx

 

Verontschuldigd: Johan De Donder, Olbren Detienne, Patricia Dewaele (Ouderraad GBS De Letterboom), Frédéric François, Sven Spreutels (Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode), Wim Steeno (SK Ottenburg) en Jean-Pierre Verheyden (Basilius vzw)

 

Afwezig: Joris Costermans en Daniël Michiels

______________________________________________________________________

 

Verwelkoming leden van de AV en de burgemeester Marc Verheyden.

 

1.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 08-05-2009

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

 

 

2.   Opvolging vorig verslag

 

Vragen aan de gemeente: zie punt 2. (en daaronder 3.6.) - 3. – 4.1. (twee vragen) – 5.1. - 5.4. en 5.8.:

 

2./3.6. De holle wegen zijn een actiepunt van de milieuadviesraad: deze raad werkt aan een inventarisatie (waar zijn ze) en stand van zaken (in welke staat zijn ze). Vraag aan de gemeente om hier werk van te maken.

Antwoord van de burgemeester: vanuit de provincie werd gesteld dat er werk moet gemaakt worden van het inventariseren en ‘herstellen’ van de ‘holle wegen’. Dit zijn zowel trage wegen (voetwegen) als holle wegen (berijdbare wegen door erosie ontstaan). De wetgeving er rond is heel ingewikkeld.

In Huldenberg werd een werkgroep opgericht om daar werk van te maken. Er zijn contracten met IGO Leuven en INL-ploegen (intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (komen allebei van Interleuven): er bestaat een planning.

Als we willen weten wat waar voorzien wordt, kan dit.

 

Wie een concrete vraag heeft over het onderhoud van een holle weg in Ottenburg, kan best een mail sturen naar de gemeente.

 

Tot nog toe zijn er geen problemen gemeld in Ottenburg, volgens de burgemeester.

 

Concrete vraag aan de gemeente: de Hoevestraat en Oliestraat zijn erg uitgespoeld door de laatste onweders. Kunnen deze straten zo snel mogelijk worden hersteld (zodat de inwoners terug met de fiets of te voet door de Hoevestraat kunnen)?

 

Melding aan de gemeente van moeilijke doorgang van openbare voetwegen langs de Langeheide (en vraag om in te grijpen): sommige plaatsen zijn afgesloten met rood-wit-lint, op andere plaatsen is de doorgang versperd door niet onderhouden plantengroei.

 

Vraag aan de gemeente om een inventarisatie op te maken van de holle wegen (en voetwegen) en ze te herstellen + aan te geven (zodat de mensen ze vinden).

 

Atlas van voetwegen (1840) is elektronisch en op papier beschikbaar op de gemeente. Vraag aan de gemeente of het mogelijk is om deze atlas te kopiëren en/of door te mailen.

 

 

3.De stand van zaken van de riolering

De toestand is rampzalig, aldus de burgemeester. Enkel aanwezig waar recent werken zijn geweest zoals de Leuvensebaan en de Terlanenstraat.

De werken zijn uitbesteed aan RIOBRA. RIOBRA en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) hebben een plan: hoe meer ‘vuilvracht’ (komt meestal overeen met aantal woningen), hoe prioritairder de straat. Als men een dossier binnenhaalt, wordt dit gekoppeld aan een nieuw wegdek (dat voor 70 % wordt gesubsidieerd).

De gemeente had doorgegeven: Neerpoortenstraat, E. Langelezstraat en Tommestraat.

Enkele maanden geleden is een stuk van de Tommestraat weerhouden, nl. het stukje rond de pomp en de zijstraten er rond. Dit wordt aangepakt eind 2010. Er is een soort ‘vergeetput’ waar water in terecht komt. Het afvalwater loopt er direct in het grondwater. Er zou een persleiding worden gelegd tot aan de Leuvensebaan. Vraag van VMM aan de gemeente of het wegdek mee wordt vernieuwd. Dit kwam gisteren op het schepencollege aan bod: momenteel zijn er geen centen voorhanden en is dit dossier niet prioritair tegenover andere dossiers.

Er wordt de vraag gesteld aan de gemeente of het stuk van de Tommestraat aan de Poelstraat er bij zit.

 

Florivalstraat: er ontbreekt een stuk van Aquafin op de Langeheide. Dan wordt verbinding gemaakt met Veeweide (onderaan Florival) en Florival.

 

Er was ook het voorstel om eventueel in plaats van naar de Leuvensebaan te pompen vanaf de Tommestraat, een combinatie te maken met de Langeheide en Florivalstraat.

 

Vraag aan de burgemeester: Is er iets voorzien na 2010 in Huldenberg? Antwoord: voor 2011 en 2012 is nog niets binnengehaald.

Op basis van wat het wegdek de gemeente zal kosten, wordt de beslissing genomen. Momenteel zal er eerder niet dan wel worden geïnvesteerd in rioleringen.

 

Vraag van de burgemeester aan de vergadering: “Is er een fietspad nodig op de Tommestraat?” De leden antwoorden volmondig: “Ja! Overal!” (maar beseffen ook dat dit niet haalbaar is op korte termijn).

 

3.Stand van zaken van de dorpskern

De dorpskern van Ottenburg zal vernieuwd worden. Het is de bedoeling om de dorpskern in zijn geheel te bekijken. De burgemeester benadrukt dat de dorpsraad hierover denkwerk moet verrichten (een visie ontwikkelen). Bijvoorbeeld nadenken over de vraag of deze zaal hier op zijn plaats staat.

Vanuit de gemeente zijn er nog geen concrete plannen met de dorpskern. De burgemeester verzekert voor 100 % dat er geen enkel plan is om op deze plek (in de tuin aan de petanquebaan, tegen de grens met de Schoolstraat) sociale woningen te plaatsen.

 

De burgemeester meldt dat het weghalen van de betonnen platen (= de rij die het kortst bij de zaal staat) onmiddellijk kan gebeuren.

 

Bijkomende vraag aan de burgemeester: Momenteel is er geen bezetting van de lokalen in de pastorij, ondanks er wel veel vraag naar is vanuit de verenigingen (vooral voor bestuursvergaderingen). Het is quasi onmogelijk om aan de sleutel te geraken via de diaken, zelfs de catecheselessen kunnen er amper plaatsvinden. (Toen dat wel eens gebeurde in de winter bleek wel dat de verwarming er volop draaide en het er 25 °C was.)

De burgemeester meldt dat het bisdom beslist over gebruik van de lokalen in de pastorij.

Vraag aan de gemeente om een sleutel van de pastorij te krijgen zodat de verenigingen hun bestuursvergaderingen daar kunnen laten plaatsvinden. De burgemeester antwoordt dat dit kan.

 

Vraag aan de gemeente om op vrij korte termijn een oplossing te voorzien voor de Chirolokalen gezien de vochtproblemen.

 

De dorpsraad engageert zich om een plan op te stellen voor de dorpskern.

 

4.1. Knelpunten mobiliteit

Er wordt een begeleidingscommissie samengesteld na goedkeuring op de gemeenteraad van september. Hierin kan iemand als vertegenwoordiger van de dorpsraad zetelen. Daarnaast wordt ook een mobiliteitscommissie samengesteld waarin iedereen kan zetelen (maar wordt niet te ruim gezien).

Nu moet een sneltoets worden uitgevoerd op het huidige (verlopen) mobiliteitsplan (n.a.v. de heraanleg van de Stroobantstraat, start werken eind 2010). Alle knelpunten worden bekeken.

De dorpsraad zal een uitnodiging ontvangen.

Kandidaten kunnen mailen naar Geert Celis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Vraag aan de gemeente om DRINGEND signalisatie te voorzien op de parking aan de voetbal en om de parking verder af te werken!

 

5.1. Vraag aan de gemeente om een diepvriezer, een microgolfoven en een industriële afwasmachine aan te kopen voor de zaal.

De burgemeester belooft de aankoop van een diepvriezer en een microgolfoven op zeer korte termijn.

Een industriële afwasmachine kost zo’n € 3750. Voor elke zaal één kopen is dus vrij kostelijk. De burgemeester stelt voor om er één te kopen die dan door de gebruikers van de zalen gehuurd kan worden (eventueel tegen extra kostprijs). De dorpsraad vindt dit een goede tussenoplossing.

 

5.4. Vraag aan de gemeente om aan de zaal een naambordje te hangen en ook wegwijzers naar de zaal. Occasionele bezoekers moeten binnenstappen om te vragen of dat daar wel ‘De Linde’ is.

De burgemeester gaat akkoord met onze vraag en zegt dat dit tegen 25/9 (ABBA-party ten voordele van www.tomorrow4isibani.be) in orde komt.

 

5.8. Vraag aan de gemeente om op korte termijn één rij betonplaten te verwijderen tussen de tuin van de pastorij en de tuin van Alsteens (dit is dus de eerste rij gezien vanuit de zaal). De burgemeester antwoordt dat dit kan. Graag ook een poort zetten naast het werkhuis van de werkmannen.

 

 

Nieuwe vragen aan de gemeente:

- Graag ook signalisatie voorzien naar andere openbare plaatsen zoals de parking, de school en de voetbal: de burgemeester vraagt dit aan.

 

- Aan de parking van de school zullen paaltjes worden gezet zodat auto’s niet meer kunnen parkeren waar het niet mag. De paaltjes kunnen weggenomen worden indien nodig bij feesten.

Vraag van de dorpsraad om te verbaliseren.

Er is momenteel geen wijkagent meer die verbonden is met onze gemeente. De vier agenten zijn externen.

 

- Het alarm van de school gaat regelmatig af, ook ’s nachts. Het is niet aangesloten. De buren moeten bellen naar de politie. Die komt kijken maar zij hebben geen sleutel van de school.

Vraag om het alarm beter af te stellen zodat het niet te pas en te onpas afgaat (1), om het stiller te zetten (2) en om het aan te sluiten zodat automatisch de politie (of een firma) wordt verwittigd (3).

 

- Nieuwe borden voor de keuken van de zaal met stempels van de gemeente. Momenteel zijn er verschillende soorten wat erg onhandig is.

 

- Is het mogelijk om de verkeerssituatie te herbekijken van het stuk van de Leuvensebaan richting Wavre? Graag inspraak van de dorpsraad bij eventuele plannen.

Voorstel om de vraag ook aan Wavre of GlaxoSmithKline (GSK) te stellen.

 

 

De dorpsraad dankt de burgemeester voor zijn aanwezigheid en nodigt hem alvast uit op de volgende vergadering.

 

 

5.3. Aanduiding van plaatsvervangers van verenigingen: vraag aan de leden die een vereniging vertegenwoordigen om de naam en de contactgegevens (adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres) van hun plaatsvervanger mee te brengen indien dit nog niet is gebeurd:

Chiro: Sven – plaatsvervanger: Bas Goossens

LG: Raymond – plaatsvervanger: Bert Costermans

KVLV: Lieve – plaatsvervanger: Christine Vankeirsbilck

Ouderraad: Patricia – plaatsvervanger:?

Gezinsbond: Lucy – plaatsvervanger:?

SKO: Wim – plaatsvervanger: Olbren Detienne

Basilius: Jean-Pierre – plaatsvervanger?

School: Anneleen en Veronique – 2 plaatsvervangers: Carine Dewit en ?

 

 

3.    Mobiliteit

 

3.1.               Terugkoppeling van de werkgroep (Patricia, Joan, Guy H en Raymond)

De werkgroep kwam twee keer samen. Het verslag dat opgesteld werd door OKRA in 2005

werd doorgenomen (zie bijlage D AV 011) en aangevuld door de werkgroep. Het verslag hiervan vind je als bijlage (D AV 012).

 

Vraag aan de leden om dit verslag door te nemen en prioritaire punten door te mailen naar Joan. De datum voor de volgende bijeenkomst van de werkgroep is nog niet bepaald.

 

3.2.       Vernieuwd mobiliteitsplan in het najaar

Extract uit de mail van Herman Depre op 20/7/09: “In het najaar zal er werk gemaakt worden van een aangepast mobiliteitsplan voor Huldenberg. In bijgevoegd verslag (D AV 013) vindt u het traject dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd in september. Als de gemeenteraad haar goedkeuring geeft dan zal ook aan u de gelegenheid gegeven worden te participeren in de verkeersraad en de standpunten van de dorpsraad Ottenburg daar duidelijk te maken.”

 

 

4.    Bekendmaking dorpsraad

 

4.1.   Verdeling flyers

- Reacties van inwoners? Een negatieve reactie: er stond een datum op die al verstreken was.

- Hoeveel flyers werden verdeeld per straat? Graag doorgeven tegen volgende vergadering

splitsing Langeheide tot eind Tomme + zijstraten = 132 (Anneleen)

Neerpoortenstraat: 50 (Guy H.)

Leuvensebaan (grens Wavre-Oliestraat): 130 (Nico)

Processieweg: 23 (Frédéric)

Hoevestraat, Oliestraat, Vinkstraat, Processieweg: 100 (Joan)

 

4.2.   Nieuwe (digitale) versie van de flyer maken? Jules zorgt hier voor (Jurgen en Olbren en datum van vandaag weglaten) en mailt dit door aan iedereen.

 

4.3.   Stand van zaken website door de werkgroep (Klaas, Frédéric, Jules en Bas)

Jules vraagt nog informatie van de verenigingen die niet mee de Vlaamse Kermis organiseren om contactgegevens en algemene info over de vereniging te bezorgen tegen uiterlijk 30 september.

De werkgroep volgt verder op zodat de website snel operationeel wordt.

De werkgroep vraagt ook aan gemeente om door te linken naar onze website.

 

4.4.   Artikel plaatsen in elk gemeentelijk infoblad?

Tegen 28/9 mailt Klaas een artikel over wat we de voorbije vergaderingen hebben gedaan aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

5.    Varia

 

5.1.       Vastleggen van de vergaderdata in 2010

Vrijdag 8 januari – 5 maart – 21 mei – 10 september – 19 november

Petra reserveert de zaal.

 

5.2.       Vrije plaats in de AV: Olbren Detienne bood ook zijn ontslag aan. Bijgevolg zijn er twee vrije plaatsen in de AV. We kondigen dit aan op onze website en in het gemeentelijk infoblad. Klaas neemt dit mee op in het artikel.

 

5.3.       Vraag van een inwoner naar riolering in de Neerpoortenstraat en de Bilandestraat: kwam al eerder aan bod op deze vergadering.

 

5.4.       Ter info: vraag van een inwoner over de uitbreiding van hoeve Depotter

Uitleg door Guy Hendrickx: De hoeve vroeg om een veestal te bouwen van net geen 200 dieren (omdat tot 200 dieren de gemeente zelf kan beslissen) die zal grenzen tegen een tiental tuinen van inwoners. De milieuvergunning is toegewezen. Er was maar één bezwaar. Voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning worden aangetekende brieven verstuurd naar de omwonenden. Er werden 51 bezwaren ingediend. Nog geen beslissing.

De dorpsraad neemt hierin geen standpunt maar wil de leden wel op de hoogte houden van wat er leeft over dit onderwerp.

 

5.5.       Informatie vanuit de gemeente: Aanvraag tot erkenning als vrijwilligersorganisatie: de aanvraag werd ingediend op 3/9/09 (zie bijlage D AV 014).

 

5.6.       Informatie vanuit de gemeente: Aanvraag toelating plaatsen van borden langs de gewestweg (zie bijlage D AV 015). Dit geldt ook voor gemeentewegen.

 

5.7.       Informatie vanuit de gemeente: Feesten in Vlaanderen: Volkskunde Vlaanderen vzw vraagt om alle publieke activiteiten met een feestelijk tintje in te voeren op hun digitale databank op www.feestelijkvlaanderen.be (invulfiche als bijlage D AV 016).

Als je iets invult op deze website, geef het dan ook door aan Jules zodat dit ook op onze website kan komen.

 

5.8.       Informatie vanuit de gemeente: Verenigen tegen armoede: projectoproep met deadline 15/09/09 (zie bijlage D AV 017).

 

5.9.       Vraag aan de leden van de AV om de statuten door te nemen in functie van aanpassingen en deze te formuleren tegen de AV van 6/11.

 

5.10.    Ter info: noteer alvast in je agenda dat SKO hun 40 jarig bestaan viert tijdens het weekend van 7 tot 9 mei 2010.

 

5.11.    Cultuurkriebels: uitnodiging voor startvergadering op donderdag 17 september om 20u in café Het Zevende Zegel (zie bijlage D AV 018). Alle inwoners van Ottenburg welkom!

 

5.12.    Morgen, 5 september, is er om 20u de quiz ‘Wij wit et nog?’ in het kader van Dorp met toekomst. De quiz wordt volledig in het dialect gebracht. Iedereen welkom om mee voor de sfeer te zorgen!

 

5.13.    Het poortje aan de speelplaats van de oude school is afgesloten waardoor men niet meer aan het basketbalveld kan. Dit werd afgesloten op vraag van de Chiro omdat er regelmatig onbevoegden waren in de Chirolokalen en schade brachten aan het Chiromateriaal dat er ligt opgeslagen.

De dorpsraad vraagt aan de gemeente om op korte termijn het materiaal van de Chiro af te sluiten (met wegneembare afsluiting) en daarna de oude speelplaats terug open te stellen. Later kan er een definitieve oplossing worden voorzien in het kader van de herinrichting van de dorpskern.

 

Dank aan iedereen voor deze boeiende vergadering!

 

 

 

Petra Detienne, secretaris