Dorpsraad Ottenburg

 

Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 8 mei 2009

_______________________________________________________________________

 

Aanwezig: Eliane Belgrado, Joris Costermans, Françoise De Cupere, Petra Detienne, Lieve Dergent (KVLV Ottenburg), Patricia Dewaele, Frédéric François, Guy Hofman, Joan Luca, Nancy Olislaegers (later), Eddy Ronsmans, Guy Ronsmans, Raymond Ronsmans (Landelijke Gilde Ottenburg), Jules Roovers, Sven Spreutels (Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode), Nico Vanden Broeck, Anneleen Van Pee (GBS De Letterboom), Jean-Pierre Verheyden (Basilius vzw) en Veronique Verheyden (GBS De Letterboom)

 

Verontschuldigd: Klaas Decanniere, Jurgen Detienne, Olbren Detienne, Annelies Goovaerts, Guy Hendrickx, Wim Steeno (SK Ottenburg) en Christine Vankeirsbilck

 

Afwezig: Lucy Benats (Gezinsbond Ottenburg), Johan De Donder (Ouderraad GBS De Letterboom), Daniël Michiels en Vanessa Sterckx

______________________________________________________________________

 

1.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 06-03-2009

 

Anneleen merkt op dat er momenteel 7 kleuterklassen zijn en 383 leerlingen.

Met deze aanpassing wordt het verslag goedgekeurd.

 

 

2.   Opvolging vorig verslag

 

2.2.       verdeling flyer: de flyers worden aan de aanwezigen verdeeld. Aan de anderen worden de flyers eerstdaags bezorgd. Iedereen laat aan Petra weten hoeveel exemplaren men heeft verdeeld (zodat we de cijfers per straat hebben voor in de toekomst). Wie flyers te kort heeft, kan er extra krijgen bij Eddy. Graag de flyers verdelen tegen 20 mei.

 

2.3.       evolutie website: Klaas werkte een voorstel uit; Jules stelt dit voor.

Startpagina: agenda met activiteiten, opsomming van de verschillende verenigingen, activiteiten in de kijker (zoals Dorp met Toekomst en de Vlaamse Kermis)

Informatie over de dorpsraad: voorstelling, agenda vergaderingen, verslagen vergaderingen, documenten …

Alle verenigingen bezorgen de nodige informatie over hun vereniging, ook linken naar websites, aan Jules.

Jules en Klaas sleutelen nog aan de opmaak en sturen dan alles door naar Frédéric. Frédéric zorgt dat alles online raakt op www.ottenburg.be. Graag tegen eind juni.

Het idee om ook de handelaars van Ottenburg op de website te vermelden wordt voorlopig afgevoerd.

 

3.6.       holle wegen: wat is eigenlijk de vraag/bedoeling?

De bedoeling is om de holle wegen beter bekend te maken, ervoor te zorgen
dat ze goed aangeduid en goed begaanbaar zijn (voor voetgangers en
fietsers, liever geen gemotoriseerde weggebruikers) en ze vervolgens in
te schakelen in het mobiliteitsplan. Het zijn meestal trage, autovrije
wegen.

De holle wegen zijn ook een actiepunt van de milieuadviesraad: de raad werkt aan een inventarisatie (waar zijn ze) en stand van zaken (in welke staat zijn ze).

De dorpsraad dringt er bij de gemeente op aan om hier werk van te maken.

 

4.1.       Ottenburg werd geselecteerd met de actie Erfgoed van Ottenburgse bijnamen voor de wedstrijd Dorp met Toekomst (zie ook www.dorpmettoekomst.be).

De Ottenburgse organisatoren voorzien een persconferentie begin juni in De Linde. Een uitnodiging volgt nog.

In september zou een quiz worden georganiseerd volledig in het dialect.

Raymond vraagt wie deel wil uitmaken van de werkgroep (liefst iemand van elke vereniging). De eerste vergadering vindt plaats op dinsdag 12 mei om 20u bij Marcel Van Roo, Leuvensebaan 38. Alle geïnteresseerden zijn welkom.

 

4.2.       vervanging afgevaardigde ouderraad

De AV keurt goed dat Patricia vanaf heden de ouderraad vertegenwoordigt in plaats van Johan en dat Johan als natuurlijk persoon lid is van de AV.

 

4.3.       De werfafsluiting aan de Kerkstraat is weg.

 

 

3.    Uitnodiging Nicole Stas om toelichting te geven over de stand van zaken van de riolering en de dorpskern

 

Het gemeentebestuur liet aan onze voorzitter weten dat ofwel Nicole Stas ofwel de burgemeester op de vergadering aanwezig zou zijn maar geen van beiden kwam opdagen …

Zodoende weten we nog steeds niet welke plannen de gemeente heeft voor de riolering en de dorpskern van Ottenburg. Graag reactie van het gemeentebestuur!

 

 

4.    Knelpunten mobiliteit

 

Guy Hofman nam het mobiliteitsplan door en geeft een korte samenvatting:

Het plan is opgemaakt in 2002. Het zit goed in elkaar en is tamelijk volledig. Weergave van beleidsopties, doelstellingen en principes (bereikbaarheid botst met leefbaarheid).

Huldenberg kiest op lange termijn om de bereikbaarheid te garanderen maar niet tot in het oneindige. De auto is geen heilige koe meer. Aandacht voor verkeersveiligheid, vooral naar de zwakke weggebruikers toe. Bij de ruimtelijke structuur ook altijd denken aan de gevolgen voor mobiliteit. Wegen categoriseren, bijvoorbeeld holle wegen.

Bij de verkeersstructuur van het leefbaarheidscenario worden zes aspecten onderscheiden:

- verblijfsgebieden en voetgangers

- fietsbeleid

- beleid openbaar vervoer

- beleid gemotoriseerd verkeer

- parkeerbeleid

- goederenvervoer.

Daarnaast is ook een financiële raming terug te vinden in het plan en de gewenste acties (= concrete acties). Een overzicht van concrete projecten zit in de bijlagen.

Een deel van het plan is al gerealiseerd.

 

 

4.1.       Bespreking knelpunten:

 

Joris stelt de vraag of we alles grondig gaan bestuderen of de grootste knelpunten eerst aanpakken?

De vergadering kiest om een inventaris te maken van alle knelpunten en dan prioriteiten vast te stellen.

 

De knelpunten worden verzameld door de werkgroep (zie 4.2.). Kan iedereen de knelpunten in zijn/haar straat (en eventueel ook op andere plaatsen in ons dorp) doorgeven aan Joan (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Hoevestraat 37) ten laatste op 6 juni?!

 

Vraag aan de gemeente om de actuele situatie in Ottenburg te bezorgen aan Joan Luca vóór 6 juni.

 

Vraag aan de gemeente om DRINGEND signalisatie te voorzien op de parking aan de voetbal en om de parking verder af te werken!

 

Raymond zoekt de knelpunten op voor trage weggebruikers uit een overleg van OKRA.

 

 

4.2.       Oprichting werkgroep: Patricia, Joan, Raymond en Guy H.

Doelstelling: actualiseren van het mobiliteitsplan Huldenberg voor wat betreft Ottenburg.

De werkgroep verzamelt alle ideeën en stelt een document op.

De eerste vergadering vindt plaats bij Joan op dinsdag 9 juni om 20u (Raymond is verontschuldigd). De tweede vergadering vindt plaats op donderdag 20 augustus (plaats en uur nog te bepalen).

Agenda: vóór de algemene vergadering van de dorpsraad op 4 september oplijsten van knelpunten, problemen en projecten inzake mobiliteit in Ottenburg rond de bovengenoemde zes aspecten.

 

 

5.    Varia

 

5.1.       Vraag aan de gemeente om een diepvriezer, een microgolfoven en een industriële afwasmachine aan te kopen voor de zaal.

 

5.2.       Vraag aan de leden om de statuten door te nemen in functie van aanpassingen tegen de AV van 9 november. Gelieve de knelpunten door te sturen naar de voorzitter en de secretaris.

 

5.3.       Aanduiding van plaatsvervangers van verenigingen: vraag aan de leden die een vereniging vertegenwoordigen om een plaatsvervanger aan te duiden.

 

Chiro: Sven – plaatsvervanger: Ann Hendrickx (of iemand anders?)

LG: Raymond – plaatsvervanger Bert Costermans

KVLV: Lieve – plaatsvervanger Christine Vankeirsbilck

Ouderraad: Patricia – plaatsvervanger?

Gezinsbond: Lucy – plaatsvervanger?

SKO: Wim – plaatsvervanger?

Basilius: Jean-Pierre – plaatsvervanger?

School: Anneleen en Veronique – 2 plaatsvervangers?

              

Graag de contactgegevens (naam, adres, telefoonnumer, e-mailadres) bezorgen aan Petra vóór de volgende AV.

                   

5.4.       Vraag aan de gemeente om aan de zaal een naambordje te hangen en ook wegwijzers naar de zaal. Occasionele bezoekers moeten binnenstappen om te vragen of dat daar wel ‘De Linde’ is.

Graag ook signalisatie naar andere openbare plaatsen zoals de parking en de school.

 

5.5.       Jurgen dient zijn ontslag in als lid van de AV. De AV aanvaardt dit. Dit betekent dat er opnieuw een plaats vrij komt. We wachten af tot volgende vergadering hoe we daar mee omgaan.

 

 

5.6.       Wereldwijde zondag van Broederlijk Delen: een werkgroepje organiseert al jaren een activiteit (tocht, etentje …) in elke deelgemeente van Huldenberg. De laatste jaren werd afwisselend in één deelgemeente een etentje georganiseerd. Tot nu toe ondersteunden KVLV en LG dit initiatief.

Vraag aan alle verenigingen: wie wil dit initiatief (een etentje op een zondag in maart) mee ondersteunen: zaal klaarzetten, eten klaarmaken, opdienen, opruimen e.d. Vrijwilligers die die dag mee willen helpen laten dit weten aan Raymond (0475 56 63 85 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Ook mensen die in de werkgroep willen zitten, zijn welkom. Raymond laat ons de datum weten voor 2010.

 

5.7.       Uitnodiging infoavond Vrijwilligers, beter verzekerd!: op de cultuurzolder van het gemeentehuis op donderdag 14 mei om 20u. Tijdens deze infoavond kom je het volgende te weten: Wat is er zo goed aan de vrijwilligerswetgeving? Hoe werkt de gratis verzekering voor het vrijwilligerswerk? Hoe vraag ik deze gratis verzekering aan? Tijdens deze interactieve infosessie is er ook ruimte om je eigen vragen te stellen.

Vooraf inschrijven op www.huldenberg.be of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar 02 686 61 64.

 

5.8.       Vraag aan de gemeente om de betonplaten tussen de tuin van de pastorij en de tuin van Alsteens te verwijderen en eventueel ook om een poort te zetten naast het werkhuis van de werkmannen.

 

 

Petra Detienne, secretaris