Dorpsraad Ottenburg

 

Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 6 maart 2009

_______________________________________________________________________

 

Aanwezig: Eliane Belgrado, Lucy Benats (Gezinsbond Ottenburg), Joris Costermans, Ellen Cumps (Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode), Klaas Decanniere, Françoise De Cupere, Petra Detienne, Johan De Donder (Ouderraad gemeentelijke basisschool De Letterboom), Lieve Dergent (KVLV Ottenburg), Annelies Goovaerts, Guy Hofman, Joan Luca, Nancy Olislaegers, Eddy Ronsmans, Jules Roovers, Wim Steeno (SK Ottenburg), Vanessa Sterckx, Christine Vankeirsbilck en Anneleen Van Pee (GBS De Letterboom)

 

Aanwezigen zonder stemrecht: Juf Karine, Kris De Coninck, Bas Goossens, Marc Goossens en Aruna Michiels

 

Verontschuldigd: Jurgen Detienne, Olbren Detienne, Guy Hendrickx, Daniël Michiels, Guy Ronsmans,Raymond Ronsmans (Landelijke Gilde Ottenburg), Nico Vanden Broeck, Jean-Pierre Verheyden (Basilius vzw) en Veronique Verheyden (GBS De Letterboom)

 

Afwezig: Patricia Dewaele en Frédéric François

______________________________________________________________________

 

1.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 09-01-2009

 

 

2.   Bekendmaking dorpsraad

2.1. Goedkeuring tekst voor flyer en Infogids

        Opmerkingen:      - duidelijker vermelden dat niet-leden spreekrecht hebben, maar geen stemrecht

- brief opstellen in de ‘je’-vorm in plaats van in de ‘u’-vorm

- we vermelden het adres van alle leden van de AV en laten de vermelding van de Spar weg

- het nieuwe mailadres wordt vermeld: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Françoise verbetert de tekst. Het DB zorgt voor voldoende kopies op de gemeente.

We bezorgen de flyer ook aan naburige dorpsraden, zoals Terlanen, Tombeek en Loonbeek en aan het stadsbestuur van Wavre en bedrijven in Wavre-Nord zoals Glaxo Smith Kleine.

 

 

2.2. We maken een verdeling op van de straten van Ottenburg om de flyer te verdelen. Het staat de

      verantwoordelijken uiteraard vrij om andere mensen aan te spreken om (mee) de flyers te verdelen     

      in ons dorp.

                                   Leuvensebaan: Christine

                                   Tommestraat (tot aan de Langeheide): Klaas   

Tommestraat (vanaf de Langeheide), Kleine Tommestraat, Tekkerstraat, Loswegstraat, Poelstraat, Nachtegaalstraat en Waversestraat: Anneleen

Langeheidestraat, Kleine Langeheidestraat en Grote Grubbe: Eliane

Bloemenstraat: Lieve

Florivalstraat: Wim en Annelies

Bergstraat en Wijmingenstraat: Bas

Hasselheidestraat, Ernest Langelezstraat en Potbeekstraat: Nancy

Neerpoortenstraat: Guy Hofman

Terlanenstraat en Borrestraat: Françoise

Borheidestraat: Vanessa

Hoevestraat, Vinkstraat, Oliestraat en Prcessieweg: Joan

Schoolstraat, Kleine Schoolstraat, Pompstraat, Pastorijstraat en Kerkstraat: Aruna, Ellen en Kris

     Eddy en Petra zorgen voor de verdeling van de flyers aan de verantwoordelijken.

 

 

2.3. www.ottenburg.be zullen we gebruiken als portaalsite. Alle verenigingen kunnen hier een plaats krijgen. Daarnaast kan er ook informatie komen over de geschiedenis van Ottenburg, de bezienswaardigheden, de handelaars …

Klaas contacteert Frédéric François om afspraken te maken. Later contacteert hij ook Jules en Bas voor respectievelijk het inhoudelijke en het technische van de website. Uiteraard houden zij alle leden op de hoogte van de evoluties.

 

 

2.4. Opendeur van de verenigingen

Gezien de vele activiteiten die de verenigingen al organiseren kiezen we er voor om aan te sluiten bij bestaande activiteiten.

-      Op zondag 26 april organiseert Chiro hun Olé Pistolé naar aanleiding van het 75 jarig bestaan van Chirojeugd Vlaanderen. Zij organiseren die dag activiteiten voor klein en groot en verwennen wie wil met een ontbijt. Ook de andere verenigingen kunnen bij deze dag betrokken worden om zo hun werking voor te stellen. De Chiro nodigt de verenigingen uit voor een voorbereidende vergadering. Contactpersoon is Aruna.

-      Tijdens het weekend van vrijdag 31 juli, zaterdag 1 en zondag 2 augustus vindt de Vlaamse Kermis plaats in de gemeentezaal en de feesttent. Op zaterdag en zondag kunnen de verenigingen die dat wensen hun werking promoten via affiches aan de muren van de zaal. Op zondag is er ook mogelijkheid om een standje te plaatsen (met bemanning) in de feesttent.

 

 

2.5. Logo dorpsraad

De ontwerpen worden doorgegeven tijdens de vergadering zodat alle aanwezigen hun voorkeur kunnen aanduiden. De drie ontwerpen met de meeste stemmen neemt Jules mee. Jules vraagt zijn vriend om de opmerkingen te verwerken en stuurt de nieuwe versies naar Petra. Petra verstuurt ze naar alle leden met de vraag om hun stem uit te brengen.

   

 

           

3.   Opvolging voorstellen

Als bijlage bij dit verslag vind je de brief met antwoorden van de gemeente van 24 februari (zie D AV 006).

Zowel Jos Trappeniers als Nicole Stas laten zich verontschuldigen voor de vergadering.

 

3.1. Riolering

Het antwoord van de gemeente biedt ons geen verduidelijking (zie brief punt 1). Het stelt dat wegenis- en rioleringswerken worden gecombineerd en dat de timing in functie is van de subsidies die de gemeente ontvangt van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

De voorzitter verwacht nog (een duidelijker) antwoord van Nicole Stas.

We spreken af dat iedereen op de uitgedeelde wegenkaarten de knelpunten aanduidt en deze volgende vergadering meebrengt.

 

 

3.2. Dorpskern

Over de stand van zaken van de plannen over de dorpskern wordt niets vermeld in de brief.

Een antwoord over een pleintje om te skateboarden wordt wel geformuleerd (zie brief punt 2): er bestaan nog geen concrete plannen rond aangezien dit niet werd voorgesteld bij de opmaak van het jeugdbeleidsplan en het sportbeleidsplan (zie ook nog 3.7.).

De voorzitter verwacht nog antwoord van Nicole Stas.

 

 

3.3. Dorpsschool

De procedure om een leerlingenstop in te voeren wordt in gang gezet. Dit zal een tijdje in beslag nemen. Tegen volgend schooljaar worden containers geplaatst om het ruimtegebrek op te vangen (zie brief punt 3). Jos Trappeniers antwoordt aanvullend in zijn e-mail van 4 maart:

 

“Zoals u kon lezen in het antwoord van het college is de procedure voor een leerlingenstop gestart. Dit houdt in dat we vanaf volgend schooljaar de capaciteit wensen te beperken tot 52 kinderen per geboortejaar of per leefeenheid. Er wordt voorrang verleend (broers en zussen), er worden inschrijvingsdata vooropgesteld, er wordt informatie verstrekt zoals dat door de verschillende decreten wordt voorgeschreven.

 

Wat betreft de containerklassen waarbij iedereen een slecht gevoel heeft toch dit. Omdat er momenteel een aantal lessen doorgaan in de refter en op vraag van de ouderraad en van de directie stellen wij voor om 2 zeer degelijke containerklassen te plaatsen. Die kunnen best ook zeer tijdelijk zijn. De nieuwe containerklassen zijn niet vergelijkbaar met de houten barakken van vorige eeuw. Klassen moeten tegenwoordig voldoen aan zeer strenge normen inzake veiligheid, stevigheid, hygiëne, geluid, isolatie en energiegebruik.

 

Met deze voorstellen trachten wij tegemoet te komen aan de noden van de te succesvolle “dorpsschool” van Ottenburg. Eventuele opmerkingen, aanvullingen of andere voorstellen vanuit uw vereniging mogen gerust overgemaakt worden.”

 

De aanwezige juffen lichten toe: momenteel zijn er 5 kleuterklassen en 11 lagere schoolklassen. In totaal zijn er momenteel ongeveer 450 leerlingen.

Er ontstaat een discussie over het al dan niet beperken van de capaciteit van onze dorpsschool.

 

De AV besluit dat een capaciteitstop positief is, maar betreurt dat kinderen uit Ottenburg geen voorrang hebben om in te schrijven. (Er worden voorbeelden aangehaald van andere gemeenten die hier creatief mee omspringen.)

De AV vraagt of er een manier is om de Ottenburgenaars (tijdig!) te sensibiliseren om hun kinderen tijdig in te schrijven.

De AV vraagt met aandrang om het voorstel van een inschrijvingsstop snel te stemmen in de gemeenteraad zodat de inschrijvingsstop vanaf volgend schooljaar kan ingaan.

 

 

3.4. Mobiliteitsplan

Er is een mobiliteitsplan aanwezig, maar het is vervallen. Er dient een sneltoets te worden uitgevoerd in 2009 (meer info in de brief zelf onder punt 5).

Petra vraagt het mobiliteitsplan op. Dit wordt met de post bezorgd. Aangezien het nogal omvangrijk is, brengt Petra het plan mee op de volgende AV. Wie het plan al eerder wil inkijken, kan contact opnemen met Petra.

 

De dorpsraad vraagt de gemeente om actief deel te nemen aan de evaluatie en bijsturing van het mobiliteitsplan.

Daarom verzamelt elk lid alvast de probleempunten in zijn omgeving.

Op de activiteit van 26 april (Olé Pistolé) kondigen we aan dat mobiliteit het eerste actiepunt van de dorpsraad zal zijn. En uiteraard kunnen we ook vragen naar knelpunten bij de aanwezigen.

 

Meer info over het mobiliteitsplan lees je hier: http://www.huldenberg.be/ghuldenberg/faces/public/template.jsp?f=161&lang=nl

 

 

3.5. Infrastructuur voor jeugd, sport en cultuur

De gemeente laat weten (zie brief punt 6) dat in 2008 een jeugd-, sport- en cultuurbeleidsplan werd opgesteld voor de periode 2008-2013. Er was toen geen vraag naar bijkomende recreatiemogelijkheden aan het einde van de Hoevestraat.

De plannen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd.

Voorstellen kunnen gedaan worden in de loop van 2013 bij de opmaak van de volgende beleidsplannen. Resultaten van enquêtes kunnen een belangrijke meerwaarde zijn.

 

Antwoorden op de vragen van de Chiro (zie brief punt 4):

-      De Chiro dient de juiste locatie voor sensorlichten door te geven aan de jeugddienst. Vragen ter verbetering van jeugdinfrastructuur moeten steeds rechtstreeks door de jeugdvereniging aan het bestuur worden gesteld via de jeugddienst of jeugdraad.

-      Extra vuilbakken worden niet geplaatst. De Chiro vraagt via de jeugddienst/-raad om de vuilbakjes regelmatiger leeg te maken en vraagt ook grotere vuilbakken.

-      De Chiro kan als extra lokaal het zomerklasje gebruiken. De sleutel hiervan is ondertussen afgehaald.

-      Het dak van de opslagruimte stelt, volgens de gemeente, geen gezondheidsprobleem en blijft in deze staat.

Resultaten rondvraag Gezinsbond: speeltoestellen voor kleuters in de tuin van de pastorij.

We nemen dit punt op in een volgende vergadering.

 

Het jeugdbeleidsplan 2008-2010 kan je bekijken op http://www.huldenberg.be/ghuldenberg/faces/public/template.jsp?f=254&lang=nl

Het sportbeleidsplan 2008-2013 vind je hier: http://lips.vera.be/ghuldenberg/faces/public/template.jsp?f=641&lang=nl

Meer lezen over het cultuurbeleid kan je hier: http://www.huldenberg.be/ghuldenberg/faces/public/template.jsp?f=486&lang=nl

 

 

3.6. Holle wegen

Het plan van de holle wegen ligt ter inzage op de milieudienst (zie brief punt 7).

Petra nam contact op met milieuambtenaar Christiaan Serrus (02 686 61 56 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Het plan is niet digitaal verkrijgbaar. Bij dit zogenoemde plan komt er voor het beheer een en ander kijken: handboek beheer holle wegen, gedetailleerde beheersplannen, natuurdecreet en code van goede natuurpraktijk, verkeerswetgeving, eigendomsstructuren van talud en schouder, veiligheid van uitvoering ... Om hierover meer te vernemen, is een overleg aangewezen.

Voorstel om dit op de volgende vergadering te bespreken.

Bij het verslag alvast een luchtfoto van de holle wegen te Ottenburg die werden geïnventariseerd door het Regionaal Landschap Dijleland in 1999 (zie document D AV 008).

 

 

3.7. Andere vragen

- pleintje om te skateboarden: hier bestaan geen concrete plannen over (zie brief punt 2).

De dorpsraad wil dit meenemen naar de jaarlijkse evaluatie van het jeugdbeleidsplan.

Naar aanleiding van dit punt beslissen we om onze ideeën op de verschillende adviesraden te gaan voorstellen en om de AV op te splitsen in werkgroepen. Dit wordt op een volgende vergadering verder uitgewerkt.

 

- Over het voortbestaan van de dorpsraad kan de huidige gemeenteraad geen beslissingen nemen (zie brief punt 8). Uiteraard betreurt de dorpsraad dit ten zeerste.

 

- Het college besliste dat de dorpsraad, als vereniging, lid kan worden van een adviesraad en zo gebruik kan maken van de gemeentelijke lokalen aan de gebruikelijke tarieven (zie brief punt 9).

De dorpsraad beraadt zich nog over dit punt.

 

 

 

4.   Varia

4.1. Dorp met toekomst

De Landelijke Gilde stuurde een aanvraag in (zie D AV 007). Meer informatie op www.dorpmettoekomst.be.

 

 

4.2. Johan De Donder is sinds korte tijd geen lid meer van de ouderraad. Lucy vraagt aan de Ouderraad wie hem vervangt in de Dorpsraad en brengt de voorzitter en de secretaris op de hoogte. Indien er geen vervanger wordt aangeduid, kan Johan eventueel wel zelf lid blijven. Er is onduidelijkheid in de statuten.

Het DB plaatst de onduidelijkheden in de statuten op de agenda van één van de volgende vergaderingen.

 

4.3. Werfafsluiting en werfcontainers in de Kerkstraat

Raymond Ronsmans vraagt zich af hoe lang de werken nog gaan duren.

Ook de vergadering is bezorgd hierover. Daarom dringt de dorpsraad aan op snelheid, gezien de onveilige situatie.

 

 

4.4. De dorpsraad vraagt om op de hoogte gehouden te worden van de evoluties van de oprichting van de andere dorpsraden, alsook de verslagen van hun algemene vergaderingen te ontvangen.

 

 

4.5. De adreslijst van de leden van de AV wordt meegestuurd met het verslag (D AV 003).

 

 

4.6. Denk er aan: als je iets doormailt naar de leden van de AV, bezorg Joris Costermans dan ook een papieren versie!

 

 

4.7. De volgende AV vindt plaats op vrijdag 8 mei 2009 om 20u in de gemeentezaal.

 

 

Petra Detienne, secretaris