Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 25 januari 2013

 

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Eliane Belgrado

 

Johan De Donder

 

Petra Detienne

secretaris

Guy Hofman

 

Wim Steeno

SK Ottenburg

Joan Luca

bestuurslid

Daniël Van Daele

 

Gerard Vanderveken

 

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

Joris Costermans

 

Annelies Goovaerts

 

Marieke Rimaus

Plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Silke Roelants

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Jules Roovers

 

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Danny Vangoidtsenhoven

toekomstig burgemeester

Xavier Gantois

gast voor punt 4.2.

Arvin Willemse

kandidaat lid van de AV

 

 

Verontschuldigd:

 

Klaas Decanniere

 

Françoise De Cupere

penningmeester

Lieve Dergent

bestuurslid, KVLV Ottenburg

Guy Ronsmans

 

Eddy Ronsmans

voorzitter

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Tine Vandaele

 

Leen Vanderlinden

GBS De Letterboom

Michael Verhaeghe

 

 

 

Afwezig:

 

Tim Houben

 

Kristien Roosbeek

 

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

 

 

1.   Welkom aan en voorstelling van de nieuwe leden en burgemeester

 

Arvin Willemse kwam naar het verkiezingsdebat en naar aanleiding daarvan wenst hij vanaf nu deel uit te maken van de dorpsraad. De vergadering stemt hiermee unaniem in.

Marieke Rimaus zal vanaf nu de Chiro vertegenwoordigen als plaatsvervanger.

Leen Vanderlinden vervangt Veronique Verheyden voor GBS De Letterboom.

Jules voegt de nieuwe leden en vervangers toe aan de website.

 

 

2.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 23 november 2012

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

3.   Verkiezingsdebat 28 september 2012

Evaluatie:

-       Vooral positieve reacties.

-       Plezante inleiding met foto’s.

-       Goede moderator waardoor alles in goede banen liep. Dankjewel, Johan!

-       Heel veel volk.

-       Er is een geluidsopname gemaakt door Michael. Graag doorgeven aan Jules om op de website te zetten.

 

Verslaggeving: Arvin zal een artikel schrijven om op de website te zetten en in de Infogids (deadline 10 december). Arvin mailt dit door naar Petra.

 

Financiën: een gedetailleerd overzicht van de financiën volgt op de volgende AV gezien de afwezigheid van onze penningmeester Françoise.

 

 

 

4.   Nieuwe ideeën ‘dorpskern’

 

4.1         Organisatie van een ‘klassiek’ concert voor orgel, klarinet en trompet in de Sint-Niklaaskerk te Ottenburg

De dorpsraad schaart zich achter dit idee van Klaas. Eliane, Joris en Daniël zijn bereid dit initiatief verder mee uit te werken. Klaas contacteert deze werkgroepleden.

 

4.2         Aanleg zwemvijver (i.k.v. dorpskernvernieuwing)

Xavoir Gantois stelt zijn idee voor. Er zijn veel voorbeelden in het buitenland, bv. in Duitsland zijn er al een zestigtal zwemvijvers. Ook in Antwerpen is een openbare zwemvijver.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden: volledig openbaar, volledig privé of een gemengd initiatief.

 

Er is interesse vanuit de vergadering, maar er zijn veel zaken die nog onderzocht moeten worden, zoals locatie, veiligheid, onderhoud, mobiliteit, uitbater  

 

Voorstel om een werkgroep op te richten om meer kennis op te doen en te gaan kijken hoe het er op andere plaatsen aan toe gaat. Nood aan iemand met juridische kennis, aannemingswerken, projectbeheer, financiën, communicatie … Eliane en Joan zijn bereid om mee in een werkgroep te stappen met Xavier.

 

Meer info? Xavier maakte een blog: zwemvijverottenburg.blogspot.be.

 

4.3         Uit de verkeersraad: er komen metingen naar de verkeersstroom, wellicht in januari-februari. Vraag aan de gemeente (Danny vraagt na) om de metingen van Wavre/GSK op te vragen.

 

 

5.   Varia

 

5.1.       Planning vergaderdata 2013: vrijdagavonden 25 januari, 19 april, 20 september en 29 november 2013. Jules zet op de website.

5.2.       Kerstmarkt Ottenburg zaterdag 15 december vanaf 17u: de dorpsraad doet niet mee met een stand. Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd!

5.3.       Infogids januari 2013: nog plaats voor een vereniging in de kijker: deadline 10 december. 

3.1.       Reactie vanuit de gemeente op onze vragen

 

Onze vragen van de vorige vergadering werden op 24/5 op het college besproken.

-      De dorpsraad vraagt of er door GSK al tegemoet is gekomen aan de maatregelen die beloofd zijn als tegemoetkoming voor de uitbreidingen. De dorpsraad vraagt om dit na te vragen bij de gemeente Wavre. Bv. maatregelen tegen geluids- en lichtoverlast (o.a. bomen planten). -> nog geen antwoord gekregen.

-      De dorpsraad vraagt ook om GSK aan te sporen hun vrachtverkeer niet langs ons dorp te laten passeren. -> nog geen antwoord gekregen. De cultuurbeleidscoördinator stuurde de twee voorgaande vragen over GSK door naar het nieuwe diensthoofd openbare werken en wegen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Antwoord: De dienst milieu heeft een brief geschreven naar de stad Waver voor de evaluatie van de maatregelen die gingen genomen worden in het kader van dit project.  Meer informatie volgt later. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

-      De dorpsraad vraagt om ter hoogte van Florivalstraat 9A een zebrapad en verwittigingspalen aan te brengen zodat de toegang tot de school veiliger is. -> Dit punt wordt besproken met de politie. De gemeente benadrukt dat de officiële toegang langs de Bloemenstraat en parking is.-> De Dorpsraad kreeg nog geen antwoord hierover van de politie.

Antwoord: Vanuit het standpunt van de politie gezien, is dit een uiterst gevaarlijke plaats om een bijkomende oversteekplaats voor voetgangers te voorzien. Vermoedelijk is dit gevraagd door mensen die zich parkeren op de privé-parking van Florival Cars. Deze worden telkens aangemaand om in het rechte stuk over te steken in de Florivalstraat, zodat ze via de bewaakte oversteekplaats ter hoogte van de Bloemenstraat (door politie of gemachtigd opzichter) de school kunnen bereiken. Het lijkt ons uiterst gevaarlijk om in een onoverzichtelijke bocht, waar het trottoir eindigt en de auto’s en vrachtwagens kort tegen de rand van de rijbaan af rijden, voetgangers te laten oversteken, dit terwijl er een veilig alternatief is.

 

-      De chalets in de Tekkerstraat (in het bos) zijn bewoond. Zijn dat tijdelijke bewoners of officieel gedomicilieerden? Is dit toegelaten?

Antwoord: Dit kan, gezien de privacywetgeving, niet worden meegedeeld.

 

Het schepencollege liet ook weten dat:

-      de pastorij van Ottenburg eigendom is van de gemeente. Het gemeentebestuur geeft geen toelating aan de verenigingen tot gebruik van deze ruimte. De gemeentezaal staat ter beschikking van het verenigingsleven.

-      ze kennis heeft genomen van het lastenboek dat we aan de studenten bezorgden. In een later stadium volgt er overleg met de dorpsraad. De ideeën van de dorpsraad zullen alvast voorgelegd worden aan het studiebureau die het masterplan van de gemeente opmaken.

 

 

 

 

Petra Detienne, secretaris