Verslag van de algemene vergadering op donderdag 21 juni 2012

 

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Eliane Belgrado

 

Klaas Decanniere

 

Françoise De Cupere

penningmeester

Johan De Donder

 

Lieve Dergent

bestuurslid, KVLV Ottenburg

Petra Detienne

secretaris

Guy Hofman

 

Eddy Ronsmans

voorzitter

Wim Steeno

SK Ottenburg

Tine Vandaele

 

Michael Verhaeghe

 

 

 

Verontschuldigd:

 

Joris Costermans

 

Annelies Goovaerts

 

Aruna Michiels

 

Klara Roelants

Plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Silke Roelants

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Leen Vanderlinden

GBS De Letterboom

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

 

 

Afwezig:

 

Joan Luca

bestuurslid

Guy Ronsmans

 

Kristien Roosbeek

 

Jules Roovers

 

Daniël Van Daele

 

Gerard Vanderveken

 

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

 

 

1.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 27-04-2012

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd mits volgende rechtzetting: Eliane Belgrado stond verkeerdelijk bij de afwezigen, terwijl zij verontschuldigd was.2.   Voorbereiding politieke avond van vrijdag 28 september

 

2.1.       Concept?

-      Focus op Ottenburg

-      Concrete vragen/situaties over een beperkt aantal onderwerpen

-      Deuren open om 19u30, start debat 20u, einde 22u

-      Tine stelt voor om te starten met een voorstelling van Ottenburg (mooie plaatsen, probleempunten, per thema sprekende foto)

-      Algemene inleiding over het verloop van de avond door moderator

-      Moderator leidt eerste vraag/onderwerp in en spreekt de kandidaten/partijen aan om te antwoorden (1-2 minuten per partij). Daarna reacties van publiek.

-      Tweede thema

-      Pauze 15’

-      Derde thema

-      Afsluiting door de moderator

-      Nakaarten met een drankje

 

2.2.       Moderator?

-      Klaas en Johan zijn kandidaat.

-      Samen met Michael bereiden zij de avond verder voor op 6 juli.

 

2.3.       Uitnodiging politieke partijen?

-      Concept en thema’s vermelden

-      Politiek debat van Huldenberg vermelden

-      Vragen om twee afgevaardigden, bij voorkeur uit Ottenburg

-      Klaas, Johan en Michael stellen de brief op en versturen hem (digitaal).

 

2.4.       Promotie?

-      Folder huis aan huis rondbrengen (1000st)

-      Affiches (50st) en folders (100st) in winkels en op activiteiten

-      Infogids september-oktober (deadline 15/7)

-      Website Ottenburg: Jules

-      Streekbladen, ROB, journalisten, kranten, websites van kranten …: Françoise

-      Via alle activiteiten van de verenigingen, bv. mosselkermis, Chirokamp …

-      Alle leden van de dorpsraad spreken mensen aan

-      Petra: Uit in Vlaanderen

-      Klaas stelt de folder en affiche op.

-      Françoise en Petra zorgen voor de kopies.

-      Tine en Petra verdelen de folders aan de leden van de AV. Alle leden verdelen de folders tussen 1 en 15 september.

-      Tine en Petra zorgen ook voor de verspreiding van de affiches en folders in de winkels zo snel mogelijk.

-      Het Dagelijks Bestuur zorgt voor het klaarzetten van de zaal en de drank. Tine brengt haar laptop mee. Raymond, kan jij zorgen voor de beamer van de Landelijke Gilde. Petra checkt bij de gemeente wat kan uitgeleend worden (groot scherm, loopmicro, andere micro’s, geluidsversterking …) -> kan niet, moet via provincie gebeuren.

 

2.5.       Thema’s?

-      Openbare werken: riolering, modernisering wegennet

-      Mobiliteit: voet- en fietspaden, GSK

-      Dorpskernvernieuwing: infrastructuur lokaal verenigingsleven, recreatieve ruimten

 

2.6.       Verslaggeving en verspreiding

-      We rekenen op de aanwezigheid van journalisten.

-      Indien er geen zijn, schrijft Johan een artikeltje en neemt Michael foto’s.

 

2.7.       We beleggen nog een vergadering op vrijdag 31 augustus om 20u in De Linde om de laatste praktische voorbereidingen te treffen.

 

 

3.   Varia

 

3.1.       Reactie vanuit de gemeente op onze vragen

 

Onze vragen van de vorige vergadering werden op 24/5 op het college besproken.

-      De dorpsraad vraagt of er door GSK al tegemoet is gekomen aan de maatregelen die beloofd zijn als tegemoetkoming voor de uitbreidingen. De dorpsraad vraagt om dit na te vragen bij de gemeente Wavre. Bv. maatregelen tegen geluids- en lichtoverlast (o.a. bomen planten). -> nog geen antwoord gekregen.

-      De dorpsraad vraagt ook om GSK aan te sporen hun vrachtverkeer niet langs ons dorp te laten passeren. -> nog geen antwoord gekregen. De cultuurbeleidscoördinator stuurde de twee voorgaande vragen over GSK door naar het nieuwe diensthoofd openbare werken en wegen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Antwoord: De dienst milieu heeft een brief geschreven naar de stad Waver voor de evaluatie van de maatregelen die gingen genomen worden in het kader van dit project.  Meer informatie volgt later. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

-      De dorpsraad vraagt om ter hoogte van Florivalstraat 9A een zebrapad en verwittigingspalen aan te brengen zodat de toegang tot de school veiliger is. -> Dit punt wordt besproken met de politie. De gemeente benadrukt dat de officiële toegang langs de Bloemenstraat en parking is.-> De Dorpsraad kreeg nog geen antwoord hierover van de politie.

Antwoord: Vanuit het standpunt van de politie gezien, is dit een uiterst gevaarlijke plaats om een bijkomende oversteekplaats voor voetgangers te voorzien. Vermoedelijk is dit gevraagd door mensen die zich parkeren op de privé-parking van Florival Cars. Deze worden telkens aangemaand om in het rechte stuk over te steken in de Florivalstraat, zodat ze via de bewaakte oversteekplaats ter hoogte van de Bloemenstraat (door politie of gemachtigd opzichter) de school kunnen bereiken. Het lijkt ons uiterst gevaarlijk om in een onoverzichtelijke bocht, waar het trottoir eindigt en de auto’s en vrachtwagens kort tegen de rand van de rijbaan af rijden, voetgangers te laten oversteken, dit terwijl er een veilig alternatief is.

 

-      De chalets in de Tekkerstraat (in het bos) zijn bewoond. Zijn dat tijdelijke bewoners of officieel gedomicilieerden? Is dit toegelaten?

Antwoord: Dit kan, gezien de privacywetgeving, niet worden meegedeeld.

 

Het schepencollege liet ook weten dat:

-      de pastorij van Ottenburg eigendom is van de gemeente. Het gemeentebestuur geeft geen toelating aan de verenigingen tot gebruik van deze ruimte. De gemeentezaal staat ter beschikking van het verenigingsleven.

-      ze kennis heeft genomen van het lastenboek dat we aan de studenten bezorgden. In een later stadium volgt er overleg met de dorpsraad. De ideeën van de dorpsraad zullen alvast voorgelegd worden aan het studiebureau die het masterplan van de gemeente opmaken.

 

3.2.       Infovergadering GSK op 18/6? Wim was aanwezig en geeft een kort verslag: voorstelling (en promotie) GSK + plan nieuw parkeergebouw voor 970 auto’s (twee verdiepingen ondergronds, drie bovengronds). Tegen eind dit jaar zullen er 4700 mensen werken (nu 4500) van de 8500 die er in België werken. Ze werken ook aan mobiliteit, door bv. promotie van het openbaar vervoer bij hun werknemers.

 

3.3.       Ruimtelijk Structuurplan Huldenberg: Klaas verdiept zich hierin en brengt ons op de hoogte door een ‘samenvatting’. Meer info? Zie http://lips.lodgon.com/ghuldenberg/Openbaar_onderzoek_ruimtelijk_structuurplan_Huldenberg

 

3.4.       Ter info: wegeniswerken in Waver op de Chaussée d'ottenbourg (= verlengde Leuvensebaan) van 29/06/2012 t.e.m. 17/08/2012: enkel de Hasselheidestraat is nog bereikbaar. Verder is er geen doorgaand verkeer mogelijk tussen 6u en 17u.

 

3.5.       Niet vergeten: politiek debat Huldenbergse adviesraden op vrijdag 14 september om 20u in Den Elzas te Huldenberg.

 

3.6.       De volgende AV vindt plaats op vrijdag 23 november 2012 om 20u in De Linde. Opgelet: de vergadering van 14 september wordt dus geannuleerd en vervangen door de politieke avond op vrijdag 28 september.

 

 

 

Petra Detienne, secretaris