Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 14 september 2018

1. Samenvatting en discussie Ottopia

Het plan (de plannen, eigenlijk, maar ook deze keer gaat alle aandacht meteen naar 1) zoals opgemaakt door het dorpenatelier van Landelijke Gilden en alle reacties van 9 september werden besproken. Hier een poging tot samenvatting.

Algemeen – mobiliteit

- verkeer is niet alleen een probleem rond De Letterboom. Ook bv. via Langeheide naar school in Rode

- verkeer uit de kern houden / doorgaand verkeer ontmoedigen

– alternatieve/trage wegen

Florivalstraat boven: niet geschikt voor kindjes → verbeteren? Alternatieven?

Hoevestraat beneden bruikbaar maken – nu modderpoel zodra het regent

Oliestraat nog een keer bekijken (balans tussen goed voor fietsers en weg houden van gemotoriseerd verkeer)

Algemeen – dorpskernvernieuwing

feedback over doelgebied:

- heel de kern inclusief De Linde & kerk & school & school & voetbal & parking moet bekeken worden.

- veilig naar dit kerngebied en weer weg: mobiliteit, parkeren, verkeersluw/verkeersvrij/eenrichting, voetpaden/fietspaden/trage wegen/nachtverlichting/lage snelheid (o.a. ook voorstel voor

trajectcontrole centrum): allemaal in de gaten houden

- bus/belbus/feestbus

- laadpalen voor fiets & auto (&bus?)

- plein rond Lindeboom moet plein blijven/mag eventueel nog meer “plein” worden, nieuwe Lindeboom nodig?

- niet alleen aandacht voor mobiliteit in&rond het centum

- rust

De Linde/grote ingrepen

tuin moet tuin blijven, “minstens blijven zoals ie is”

Zorgt voor gemeenschappelijk/sociaal leven

Betaalbaar wonen: jawel, maar niet daar. Met deze kanttekening: een nieuw gebouw met woningen (en frietkot) langs Leuvense baan/op oude speelkoer/waar het frietkot nu staat vindt iedereen die langs kwam acceptabel als ‘t sociale-woningen-zijn en het ontwerp goed in elkaar zit (coördinatie met ontwerp tuin).

- als ‘t enigzins kan: braakliggend terrein grenzend aan de tuin verwerven en mee in ‘t project betrekken

Consensus over basisprinciepes:

1

- centrale grote open ruimte. Zowel wegens esthetiek als om kindjes in de gaten te kunnen houden

- die centrale grote open ruimte is veilig (8 tot 88 jaar): afsluitingen, poortjes, …

- de aansluitingen naar buiten zijn ook veilig: straten verkeersluw (of verkeersvrij) rondom, stoepen waar niet op geparkeerd wordt, …

- gebouwen (oud en nieuw) zo veel mogelijk naar de straatkant en in 1 front. Ook omdat ze op die manier mee geluidsbuffer zijn.

- en toch ook open en aantrekkelijk e.g. uitnodigend om de picknicken voor voorbijkomende fietsers

Water:

- vijver/waterpartij: uiteenlopende reacties: of radicaal voor (geweldig, moet zeker), of radicaal tegen (gevaar voor kinderen en muggenplagen)

Gebouwen:

nood aan een nieuw/vernieuwd Chirolocaal

• inclusief opslag voor grote stukken voor zowel Chiro als andere verenigingen

• dus gemakkelijk bereikbaar met vrachtwagen

• 3 mogelijke inplantingen die op enthousiaste steun kunnen rekenen: op dat braakliggend stuk dat misschien te verwerven kan zijn, op de plaats waar nu de petanquebaan ligt (en dus

nieuwe petanquebaan nodig), of op de speelkoer langs de Leuvense baan, aan de hoek waar nu die groene electriciteitscabine staat.

• Stevige gebruiksregels nodig

Eventueel “chirolocaal-plus”: bekijken of er een jeugdhuis kan zijn of zelfs een jeugdverblijfplaats

Gebouwen: pastorij/zaal/oude school:

- plaats voor restaurant/taverne/met terras (?) (sportcafe gaat weg)

- rest van de gebouwen: optimaal benutten. Niet acceptable dat lokalen leeg staan/niet gebruikt worden/enkel voor opslag van spullen gebruikt worden → nood aan vergaderzalen

Ook graag sportveldje/afgemaakt met hout (maar misschien meenemen in locatie Bloemenstraat?)

De Linde/kleine ingrepen

- fanfare blijkbaar gestopt – geen instrumenten meer in garage pastorij (?) en kan dus een andere bestemming krijgen

- meer stopkontakten in de zaal

- lichtknop achteraan in de zaal

- speel/tuin voor alle leeftijden, bv. Verschillende zithoeken, stukken boostam om zithoek te maken, kiosk/atrium/amfitheatertje, openbaar sanitair

- voldoende schaduw om in te spelen

- ipitup-meubilair? Zie folder & website www.ipitup.be. Zitten en sporten en hangen in een handig zelfbouw-pakket

- interessanter groen. Verstoppertje, kamp

Consensus:

- ga door met kleine ingrepen: aanplantingen, beschilderingen, zithoeken, wiglo, ..: 2 keer per jaar Ottopia proberen te doen (_met_ ook bekendmaking van vereningingen/leden van de Dorpsraad)

- werk een consensus-plan uit, min of meer formaat zoals die grote posters, 3D website mag ook, met het oog op verdere discussies en participatie.

2

→ beetje geld nodig hiervoor.

- er is evenwel geen consensus om vanuit de Dorpsraad verder te gaan dan dat (verder gaan zou bv. kunnen zijn een architekt/landschapsarchitekt/design team een plan te laten uitwerken met alles erop en eraan en genoeg detail voor een bouwaanvraag)

2. Varia

• Vraag aan gemeente: kan een moestuin aan de school?

• Stevige discussie over gebruik van zaal De Linde, die ik als volgt zal samen vatten: er zijn betere afspraken nodig over gebruik en opruimen. Die afspraken moeten duidelijk en op voorhand

gecommuniceerd worden naar alle betrokkenen, en door alle betrokkenen steeds aangehouden worden. Graag ook een online reserveringssysteem.

Klaas Decanniere,

secretaris